ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Domokos Péter − életrajz

nyomtatható változat

Születési idő: 1936. január 15.

Iskolai tanulmányok:

Kolozsvár, Veszprém, Szombathely, Budapest (érettségi: József Attila ált. gimnázium, 1954)

konzervatórium: gordonka tanszak, 1954–1956

Egyetemi tanulmányok: ELTE BTK magyar szak, 1955–1959

A diplomaszerzés éve: 1959

Munkahely:

1959-től általános, illetve középiskolai tanár

1965–1970: a magyar nyelv és irodalom lektora a Leningrádi Állami Egyetemen

1970-től tudományos munkatárs a JATE Finnugor Tanszékén

1980-tól az ELTE BTK Finnugor Tanszékének főmunkatársa

1986-tól professzora, 1992–2002 között vezetője

Beosztás: professor emeritus

Tudományos fokozatok:

kandidátus 1973-ban, téma: az udmurt irodalom története

akadémiai doktor 1984-ben, téma: a kisebb uráli népek irodalmának kialakulása

Kutatott területek:

a finnugor népek folklórja és irodalma

a finnugrisztika kutatástörténete

Oktatott tantárgyak: az elmúlt évtizedekben finnugor irodalmi és kutatástörténeti előadások, szemináriumok mintegy tucatnyi témában

Részvétel és előadás tudományos konferenciákon:

1960-tól az összes Finnugor Kongresszuson, valamint 1989-től az összes Finnugor Írókonferencián. Az egyéb konferenciákon való részvétel már nehezen összeszámolható.

Egyetemi vezető tevékenység: 1992–2002 között az ELTE Finnugor Tanszékének vezető professzora

Szakmai vezető tevékenység:

Az MTA Modern Filológiai Bizottságának a tagja, később titkára, utóbb társelnöke, 1997-től elnöke

Az ICFUC-nak (a Nemzetközi Finnugor Kongresszusok elnökségének) 1980-tól póttagja, 1985-től rendes tagja

A Finnugor Kongresszusok Magyar Nemzeti Bizottságának is tagja

Folyóiratok és szakmai kiadványok szerkesztése:

A 80-as évektől a Filológiai Közlöny szerkesztőbizottságának tagja, most elnöke.

A Budapesti Finnugor Füzetek szerkesztője

Szakmai kitüntetések:

Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (Művelődési Minisztérium) 1975

A Munka Érdemrend ezüst fokozata (MTA) 1986

Az Udmurt ASzSzK Legfelsőbb Tanácsának díszoklevele (Szovjetunió, Izsevszk) 1989

Az "Udmurt Kenes" Nemzeti Társaság diplomája és díja (Oroszország, Udmurt Köztársaság, Izsevszk) 1996

A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje 1996

Az E. W. Ponkkala Alapítvány kitüntetése és díja (Finnország, Helsinki) 1998

Pro terra Mariana Érdemrend V. fokozata (az Észt Köztársaság Elnökének kitüntetése) 1999