ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Domokos Péter − bibliográfia

nyomtatható változat
A megjelent publikációk száma kb. 200, felsorolásukat lásd:
  1.   Ünnepi könyv Domokos Péter tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok 7, Budapest, 1996. 13–30.
  2.   Domokos Péter. Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 12, Budapest, 1999. 9–30.

Könyv, monográfia
  1.   A finn irodalom fogadtatása Magyarországon. Bp., 1972. Akadémiai Kiadó, 211 p. (Modern Filológiai Füzetek 15.)

  2.   Az udmurt irodalom története. Bp., 1975. Akadémiai Kiadó, 550 p.

  3.   Literaturen finnisch-ugrischer und samojedischer Völker in der Sowjetunion. Göttingen, 1977. 28 p. (Philologisch-Historische Klasse. 1977. 2.)

  4.   Uráli nyelvrokonaink (Hajdú Péter társszerzővel). Bp., 1978. Tankönyvkiadó, 423 p. (Egyetemi tankönyv).

  5.   Handbuch der uralischen Literaturen. Szeged. 1982. 397 p. (Studia Uralo-Altaica N. 18.)

  6.   Itäisten suomalais-ugrilaisten kansojen kirjallisuudesta. Helsinki-Porvoo, 1983. 179 p. (Tietolipas 91.)

  7.   A kisebb uráli népek irodalmának kialakulása. Bp., 1985. Akadémiai Kiadó, 353 p.

  8.   Hunfalvy Pál (Paládi-Kovács Attila társszerzővel). Bp., 1986. Akadémiai Kiadó, 259 p. (A Múlt Magyar Tudósai).

  9.   Die uralischen Sprachen und Literaturen (Hajdú Péter társszerzővel). Bp., 1987. Akadémiai Kiadó, 608 p. (Bibliotheca Uralica 8.).

  10.   Kállay Ferenc. Bp., 1990. Akadémiai Kiadó, 253 p. (A Múlt Magyar Tudósai).

  11.   Szkítiától Lappóniáig. A nyelvrokonság és az őstörténet kérdéskörének visszhangja irodalmunkban. Bp., 1990. (tkp. 1991.) Akadémiai Kiadó, 234 p.

  12.   Barna Ferdinánd. Bp., 1991. Akadémiai Kiadó, 218 p. (A Múlt Magyar Tudósai).

  13.   Isztorija udmurtszkoj lityeraturi. Izsevszk, 1993. 446 p.

  14.   Formirovanyije lityeratur malih uralszkih narodov. Joskar-Ola, 1993. 384 p.

  15.   Négy tanulmány (három ráadással). Bp., 1996. 60 p. (Budapesti Finnugor Füzetek 4.)

  16.   Szkítiától Lappóniáig. A nyelvrokonság és az őstörténet kérdéskörének visszahangja irodalmunkban. 2., átdolgozott kiadás. Bp., 1998. Universitas Könyvkiadó, 245 p.

  17.   Domokos Péter írásaiból. Urálisztikai tanulmányok 11. Bp. 2002. 349. p.

Antológia, összeállítás
  1.   Szöveggyűjtemény „A finnugorság ismertetése” című gyakorlatok tárgyköréből (JATE kari jegyzet). Szeged, 1972. 248 p. (Összeállította és társszerző Domokos P.)

  2.   „Finnugor szám”. Tiszatáj 1972/2. 96 p. (Összeállította, a bevezetést és a jegyzeteket írta: Domokos Péter).

  3.   Vatka meg Kalmez. Votják mondák és mesék. Bp., 1974. Európa Könyvkiadó, 338 p. (Válogatta, fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Domokos Péter.)

  4.   Medveének. A keleti finnugor népek irodalmának kistükre. Bp., 1975. Európa Könyvkiadó, 925 p. (Válogatta és szerkesztette, a bevezetőt és az ismertető szövegeket írta, valamint a képanyagot összeállította Domokos Péter.)

  5.   Uralisztikai olvasókönyv. Bp., 1977. Tankönyvkiadó, 634 p. (Egyetemi segédkönyv).

  6.   „Finnugor szám”. Neohelikon 1978/1. 304 p. (Összeállította Domokos Péter).

  7.   Le pouvoir du chant. Anthologie de la poésie populaire ouralainne. Publié par Péter Domokos. Présentation: G. E. Clancier. Traduction des textes originaux: Jean-Luc Moreau. Bp., 1980. Corvina Kiadó, 386 p.

  8.   Uralisztikai olvasókönyv. Bp., 1981. Tankönyvkiadó, 634 p., 2. kiadás. (Egyetemi segédkönyv).

  9.   „Finnugor szám”. Filológiai Közlöny 28. 1982/4. 393–620. p. (Összeállította DP.)

  10.   Szijazsar. Mordvin eposz. Fordította Bede Anna. Nyersfordítás: Dugántsy Mária. Bp., 1984. Európa Könyvkiadó, 420 p. (Szerkesztette, az utószót és a jegyzeteket írta Domokos Péter.)

  11.   Finnugor–szamojéd (uráli) regék és mondák I–II. kötet. Bp., 1984. Móra Ferenc Könyvkiadó, 358 + 495 p. (Válogatta, szerkesztette, az előszót, a portrékat és a jegyzeteket írta Domokos Péter.)

  12.   „Kell lenni valahol egy őshazának …” Drámai játék. Bp., 1984–1985. 72 p. Összeállította Domokos Péter. (25-ször adta elő a Thália Studió.)

  13.   „Finnugor szám”. Szovjet Irodalom 1985/6. 192 p. (Összeállította Domokos Péter.)

  14.   „Finnugor szám”. Szovjet Irodalom 1990/6. 192 p. (Összeállította Domokos Péter.)

  15.   Finnugor Életrajzi Lexikon. Szerkesztette: Domokos Péter. Bp., 1990. Tankönyvkiadó (kézirat gyanánt), 366 p.

  16.   Vanishing Sources. A photographic survey of ten remote Finno-Ugrian peoples. Pictures by Paulius Normantas, text Péter Domokos. Bp., 1990. Corvina Kiadó. 170 p. (Magyar nyelvű betéttel.)

  17.   Ehtyvät lähteet. Suomalais-ugrilaisten kansojen parissa. Helsinki, 1991, 18 p. (Finn nyelvű betét P. Normantas fentebb megjelent albumához.)

  18.   Anyanyelvünk, irodalmunk - ma. A III. Finnugor Írótalálkozó jegyzőkönyve. (Eger, 1993) Szerkesztette: Domokos Péter. Bp., 1995. 139 p.

  19.   Finnugor regék és mondák. Szerk. és összeáll. Domokos Péter. Bp. 2002.

Válogatás a tudományos közleményekből
  1.   Kielisukulaisuus ja Unkarin kirjallisuus. Hungarologische Beiträge I. Jyväskylä, 1993. 135–146.

  2.   Egy zürjén polihisztor. Kallisztrat F. Zsakovról. MSFOu. 215. Helsinki, 1993. 61–65.

  3.   [A magyar] Ősköltészet. Új Magyar Irodalmi Lexikon II. Bp., 1994. 1537–1539.

  4.   „Udmurt”. In: Encyclopedia of World Cultures. Vol. VI. Russia and Eurasia, China. Boston, 1994. 378–381.

  5.   Unkarilaisen kirjallisuuden poliittisuudesta. Hungarologische Beiträge V. Jyväskylä, 1995. 9–17.

  6.   „Gerd – szamorodok, Petrov – szozidatyel”. In: Voszpominanyija o Mihaile Petrove. Izsevszk, 1995. 249–283.

  7.   K voproszu o szootnosényii nacionalnogo i obsecselovecseszkogo v lityerature uralszkih narodov. In: Udmurtszkaja Reszpublika: problemi i perszpektyivi. Izsevszk, 1995. 167–184.

  8.   Lisätietoa suomalais-ugrilaisesta eepoksista. Sananjalka 38. Turku, 1996. 210–213.

  9.   Die Literaturgeschichten der kleineren finnisch-ugrischen Völker. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 20. Hamburg–Göttingen, 1996–1997. 27–34.

  10.   Muistikuvia Vasili Iljitš Lytkinistä. In: V. I. Lytkinin satavuotiasmuisto – 1995. Castrenianumin toimitteita 52. Helsinki, 1997. 27–34.

  11.   Kazan suomalais-ugrilaisten kansojen historiassa ja fenno-ugristiikassa. Faravid 20–21. Oulu, 1996–1997. 267–271.

  12.   „Sajnovics járma?” In: 125 éves a budapesti finnugor tanszék. Uralisztikai Tanulmányok 9. Budapest, 1998. 11–15.

  13.   Jeremej Ajpin 50 éves. Utószó. In: J. Ajpin: A hamvadó tűznél. Fordította: Nagy Katalin. Budapest, 1998. 205–209.

  14.   Utószó két könyv új előszavához. FUD 5. 1998. 113–119.

  15.   A Kalevala nálunk és nyelvrokonainknál. Kortárs 1999/12. 105–109.

  16.   Gyarmathi - a propos de commémorations. Études Finno-Ougriennes 31. 1999. 19–25.

  17.   A sziktivkári finnugor írótalálkozó. Európai utas 1998/3. 76–77.