ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Vótok

nyomtatható változat
  • Államforma: Oroszország, az autonómia semmilyen formájával nem rendelkeznek
  • Lakóhely: Korábban Észtország és Oroszország területe Északkelet-Észtországtól a Ladoga-tóig, a 19-20. században már csak Nyugat- és Észak-Ingermanland falvai, a Narva folyótól északkeletre
  • Lélekszám: 60
  • Az anyanyelvüket beszélők száma: 30

 

Áttekintő térkép
(a szaggatott piros vonallal kerített négyszög a kisebb balti finn népek lakóhelyét és közvetlen környezetét jelöli)

 

A vótok lakóhelye közelebbről