ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Magunkról

Tanszékünk jogelődjének, az altaji összehasonlító nyelvtudomány tanszékének alapítását 1872-ben rendelte el Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszter. Első professzora a Németországból hozzánk érkezett Budenz József (1836–1892) volt, aki a göttingai egyetemen indogermanisztikát tanult, majd „altajisztikával” kezdett foglalkozni, így került Magyarországra. Az alapításkor ő volt a Magyar Filológiai Szeminárium vezetője, amely hosszú ideig (1925-től Magyar Nyelvtudományi Intézet néven) volt tanszékünk keretintézménye.

HÍREK

Doktori értekezés munkahelyi vitája

Asztalos Erika „Szórendi típusváltás az udmurt nyelvben” című PhD-értekezésének munkahelyi vitájára 2017. április 6-án, csütörtökön 16.00 órakor kerül sor a Finnugor Tanszéken (Múzeum krt. 4/i, földszint, 29-es terem). Témavezető: Havas Ferenc, előopponensek: F. Gulyás Nikolett ts., Pomozi Péter doc. és Tánczos Orsolya PhD. Az értekezés előzetes változata letölthető innen.

Vendégelőadás: The Mari Web Project

Március 23-án (csütörtökön) 17 órától Jeremy Bradley, a Müncheni Egyetem Finnugor Tanszékének oktatója tart vendégelőadást a tanszéken.

Az előadás címe: The Mari Web Project (www.mari-language.com): past, present, future. Az előadás kb. 20 perces, utána lehetőség lesz kérdezni az előadótól.
Helyszín: 029-es terem.

Suomi 100 ― Finn‒magyar műfordító pályázat

A Magyar‒Finn Társaság és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Finnugor Tanszéke a FinnAgorával együttműködésben műfordítói pályázatot hirdet kezdő műfordítóknak a finn függetlenség kikiáltásának 100. évfordulója (2017. december 6.) tiszteletére. A pályázat célja, hogy egy új fordító nemzedék léphessen színre, így a finn irodalom magyarra fordítása a jövőben is biztosítva legyen, és az eddigi hagyományt folytatva újabb művekkel ismerkedhessenek meg a magyar olvasók.

Erasmus+ pályázat - 2017/2018 tanév

A legfontosabb tudnivalókat lásd az alábbiakban, emellett a megpályázható helyekkel kapcsolatos információk elérhetők a NEPTUN Erasmus-felületén, a részletes pályázati kiírás valamint a pályázati feltételekkel kapcsolatos központi (ELTE) információk pedig a https://www.elte.hu/erasmus/palyazat honlapon.

Erasmus+ pótpályázat - 2017. tavaszi félév

Az ELTE BTK Erasmus+ pótpályázatot hirdet hallgatói mobilitás: részképzés, valamint szakmai gyakorlat kategóriában a 2016/2017. tanév tavaszi félévére. A pótpályázat dokumentációja elérhető az alábbi linken:

https://www.elte.hu/content/erasmus-palyazati-felhivas.t.10950?m=466

További fontos információk a Finnugor Tanszékre benyújtandó pályázatokról (megpályázható helyek, beadandó dokumentumok stb.):