ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Ünnepi írások Bereczki Gábor tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok 19.

nyomtatható változat

Címlap (könyvészeti adatok)

Tartalomjegyzék

Honti László: Bereczki Gábort köszöntjük

Bereczki Gábor munkásságjegyzéke

Asztalos Erika: Szemantika és számjelölés egyes főnévcsoportoknál a mai udmurt nyelvben

Bartens, Raija: Jeseninin lyriikan käännöksistä

M. Bodrogi Enikő: Nyelvi emancipáció, nyelvpolitika és nyelvi jogok a skandináv régióban

G. Bogár Edit: Alapnyelvi eredetű madárnevek a számiban

Csepregi Márta: A jávorszarvas-mítosz az obi-ugor folklórban

Csúcs Sándor: A permi nem-első szótagi magánhangzók történetéhez

Domokos Johanna: A norvég-számi melléknevek alaktanáról

Domokos Péter: Köszönő beszéd a Szentpétervári Egyetem díszdoktori oklevele átvétele alkalmából

Dugántsy Mária: Tyustya fejedelemről

Dyekiss Virág: A természetfelettivel való kapcsolat a nganaszan hitvilágban

Falk Nóra: A rén elnevezései a magyarban. A rén megjelenése magyar szépirodalmi fordításokban

Fancsaly Éva: Az Internet, mint az alternatív nyelvhasonlítás új fóruma

Fehérvári Győző: Arvo Valton művei és fogadtatásuk Magyarországon

Fejes László: A mari morfológiai elemző néhány tanulsága

Fodor István: Az őscseremisz tarsolylemez

Glukhova, Natalia – Glukhov, Vladimir: Mari ethnic value system

Gombár Endre: Magyar motívumok Juhani Peltonen prózájában

Grünthal, Riho: Uralic ‘wheel’

Hajdú Mihály: Kedves Gábor Tanár Úr!

Havas Ferenc: A particípiumi alárendelés történeti-tipológiai tanúsága az uráli nyelvekben

Honti László: Tűnődések tárgyas igeragozásunk kialakulásáról

Игнатьева, О. В.: К вопросу об адаптивном транскодировании при переводе венгерских сказок на удмуртский язык

Jääskeläinen, Petri: Ruumiin johdannaiset. Ruumiinosan nimityksiin korreloituvien suomen verbijohdosten semanttisesta luokittelemisesta

Janurik Tamás: A cseremisz a legősibb uráli nyelv?

Jarva, Vesa: Ekspressiivisten sanojen määrittelyä

Ефремов, Д. А.: Сложные прилагательные подчинительного типа в удмуртском и венгерском языках

Егоров, А.: О необходимости создания „Удмуртско-венгерско-русского фразеологического словаря”

Karanko, Outi: Miehen tie Aleksis Kiven Seitsemän veljestä  teoksessa. Metsän keskeltä ihmisten pariin

Карпова, Л. Л.: О функционировании частиц в северноудмртских диалектах

Казанцев, Д. Е.: К истории суффиксов  влак и  влä в марийском языке

Kelmakov, Valentin: A permi nyelvek főnévragozási típusainak kérdéséhez

Keresztes László: A lapp mutatónévmás-rendszer egy szegmense kognitív szempontból

Kerezsi Ágnes: A fák szerepe a marik kereszténység előtti hitvilágában

Kiho, Jukka: Suomen Heimotyöseuran ja Suomalaisuuden Liiton suhteet toisen maailmansodan aikana

Кириллова, Л. Е.: О некоторых гидрокомпонентах в топонимии Удмуртии и их соответствиях в коми языках

Kiss Jenő: A magyarországi finnugor-oktatás történetéhez

Klettenberg, Reet: Soome-ugri anekdoodid Gábor Bereczki memuaarideraa­ma­tust „Neevast Uuraliteni”

Klima László: Orrszarvúk, bálnák és finnugorok – Ibn Fadlán különös történetei

ifj. Kodolányi János: Adalékok a finnugor néprajz történetéhez

Korencsi Krisztina: A nyelvrokonság témakörének tanítása a magyar nyelvi órán

Kovács-Balogh Zsuzsanna: Az árnyaló partikulák a magyar és a finn nyelvben – a magyar hiszen és a finn -hAn partikulák retorikus árnyalatai

Kovács-Tóka Anita: A fürdőkultúra mint a magyar és az udmurt értékrendbeli különbségek kistükre

Kőhalmy Nóra: Észt, finn és magyar néprajzkutatók kapcsolatai a két világháború között

Куклин, А. Н.: Интегрирующие и дифференцирующие признаки языков полиэтнического Урало-Поволжья

Künnap, Ago: On Some Peculiarities of the Volgaic-Permic Future and Imperative

Lázár Katalin: Trichord dallamok az udmurt és a magyar népzenében

A. Molnár Ferenc: Finnugor, főleg cseremisz és finn vonatkozású tudománytörténeti adalékok V.

Nagy Katalin: Ahol a múlt és a jelen összeér, avagy Domokos Péter és Pjotr Seskin levelezése

Nyirkos István: Kivétel nélküli volt e ősi szavainkon a tővéghangzó?

Petz Gizella: Magyar–észt baráti levelezés a harmincas években. Tarczay Gizella levelei Magdalena Veidermának 1929 és 1939 között

Pomozi Eda: A szetuföldi tánchagyományokról

Pomozi Péter: Előzetes megjegyzések az alapnyelvi kötőszók kérdéséhez

Pusztay János: Még egyszer a számjelölés eredetéhez

Raitsits Tivadar: A társadalmi és a politikai tényezők hatásai a 20. század finn irodalmában

Rakin, Anatolij – Rakin, Nyikolaj: Víznevek a Felső-Vicsegda területén

Rédei Károly: Bereczki Gábor 80 éves

Rezessy Anna: Hagyomány és rögtönzés – szövegvariálódás a karjalai halott­siratókban

Richly Gábor: Kodolányi János nemzetkoncepciója és kultúrfilozófiája a finn útirajzok tükrében

Rodionova, Jelena: A marginális hős Vjacseszlav Ar-Szergi Lepkelelkek c. regényében

Rusvai Julianna: Pápay József szibériai kutatóútja

Ruttkay-Miklián Eszter: Süss fel Nap – hantiul

Salánki Zsuzsa: Részletek Pjotr Csernov Az ifjúkor dalai című önéletrajzi regényéből

Sándorfi Veronika: Tyustya fejedelem a mordvin folklórban és Vaszilij Radajev epikus költeményében

Simoncsics Péter: A tagadás morfológiája a cseremiszben

Sipos Mária: Egyéni ének és személyhez kötöttség (Schmidt Éva gyűjtésének néhány tanulsága)

Sirobokova, Larisza: Az Udmurt Köztársaság nyelvtörvénye: „de jure” és „de facto”

Сибатрова, Серафима Сергеевна: К истории марийской орфографии

Szíj Enikő: Szabó Dezső finnugrista antipátiái és finn szimpátiái. Finnugor tudománytörténeti csodabogarak I.

H. Varga Márta: A metafora értelmezése a kognitív szemantikában

Varga P. Ildikó: Vikár Béla Kalevala-fordítása(i)

Voigt Vilmos: Végre maga Ohthere szólal meg

Zaicz Gábor: A mordvin hangtani kutatások történetéből