ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Téli háború

nyomtatható változat

Finnország és a Szovjetunió háborúja 1939. november 30. és 1940. március 13. között

A Molotov–Ribbentrop paktum következtében 1939 őszén Finnország a Szovjetunió érdekszférájába került. Ekkor finn tárgyalódelegációt hívtak Moszkvába, hogy a szovjet területi követelésekről tárgyaljanak. A találkozó nem vezetett eredményre. A Leningrádi Katonai Körzet hadserege 1939. november 30-án átlépte a finn határt. Az óriási túlerő ellenére a finnek megállították a támadást, nagyrészt vissza is verték a szovjet csapatokat. Az agressziót a Szovjetunió az emigráns finn kommunistákból létrehozott Kuusinen-féle bábkormánynak nyújtott segítséggel magyarázta. 1940 februárjában a Vörös Hadsereg új offenzívába kezdett, és áttörte a Mannerheim-vonal kisebb-nagyobb erődökből álló rendszerét. Az angol–francia expedíciós hadsereg beavatkozási szándéka felgyorsította a béke megkötését. A Szovjetunió gyakorlatilag az I. Péter cár korabeli határt kívánta visszaállítani, szigetekkel és észak-finnországi területekkel növelve azt, továbbá harminc évre bérbe vette a hankói katonai támaszpontot. Finnország politika és gazdasági kötelezettségeket is vállalt. Az elcsatolt területekről kb. 420 ezren települtek át Finnország új határai közé.

(Bereczki András)    

 

 

                            

                      finn katonák védekező állásban                                 A téli háború katonai hadmozdulatai