ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Schmidt Éva

nyomtatható változat

(Budapest, 1948. 06. 28. – Hanti-Manszijszk, Hanti–Manysi Autonóm Körzet, Oroszország, 2002. 07. 04.)


   Néprajzkutató. Angol–néprajz–finnugor szakos diplomát szerez a pesti bölcsészkaron, tanulmányait Debrecenben, Leningrádban és Moszkvában egészíti ki. Még tanulmányait folytatta, midőn 1970-ben először eljutott az Ob folyó vidékére. Az egyetem elvégzése után az MTA Néprajzi Kutatócsoportjának munkatársa lett, ahol Diószegi Vilmos hagyatékát dolgozta fel. 1976–1979 között a debreceni egyetem finnugor tanszékén dolgozott gyakornokként. 1979–1983 között négy évet a leningrádi egyetemen töltött aspiránsként, tudományos témavezetője az észt R. F. Itsz professzor volt. Kandidátusi disszertációját (Az északi obi-ugorok hagyományos világnézete a medvekultusz anyaga alapján) 1989-ben védte meg Moszkvában. Hazatérése után az MTA Néprajzi Kutatóintézetének főmunkatársa lett, közben óraadóként tanított az ELTE finnugor és folklór tanszékén is.

1991-től élt Északnyugat-Szibériában, Belojarszkij városában, ahol az általa megálmodott és létrehozott Északi Osztják Folklór Archívumot vezette. Munkájával hozzájárult az obi-ugor etnikus kultúra megőrzéséhez és új életre keltéséhez.

Tudományos közleményeiben a medvekultusszal, a folklórműfajok kategorizálásával és a metrika kérdéseivel foglalkozott.

A nehéz körülmények között folytatott több éves munka felőrölte idegzetét, 2002 nyarán véget vetett életének. Tudományos jelentéseinek publikációja 2005-ben megkezdődött.

 

Fontosabb munkáiból:

 • Trends in the 20th century Ob-Ugric Oral Tradition. In: Lauri Honko – Vilmos Voigt (ed.): Adaptation, Change, and Decline in Oral Literature. Studia Fennica 26. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1981. 147–173.
 • Bear Cult and Mythology of the Northern Ob-Ugrians. In: Mihály Hoppál – Juha Pentikäinen (ed.): Uralic Mythology and folklore. Ethnologica Uralica I. Budapest–Helsinki, 1989. 187–232.
 • Az obi-ugor mitológia és a medvetisztelet. Ethnographia 101(1990): 149–193.
 • Az osztják metrika másik oldaláról. Nyelvtudományi Közlemények 91(1990): 181–194.
 • Osznovi metriki v szeverohantijszkom peszennom tvorcsesztve: bnutriszrocsnij uroveny. In: Isztorija i kultura hantov. Tomszk, 1995. 121–152.
 • Terepgondolatok az osztják nép és kutatása hőskoráról. Népi kultúra – népi társadalom 20. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve. Budapest, 2001. 99–120.
  • Jelentések Szibériából. Bp. 2005.

 

Irodalom:

 • Csepregi Márta: Jeva Smidt (1948–2002). In: Misszija ogyinokovo vengra. Voszpominanyija druzej i kolleg o Jeve Smidt. T. V. Volgyina et al. (red.) Moszkva, 2004. 20–30.
 • Csepregi Márta: Szpiszok publikacij Jevi Smidt. uo: 115–122.
 • Csepregi Márta: Éva Schmidt 1948–2002. Finnisch-ugrische Forschungen, 58(2004.) 465–469.
 • Csepregi Márta: Schmidt Éva. 1948–2002. Nyelvtudományi Közlemények, 99(2002.) 309–314.