ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Az uráli népek őstörténetéről

nyomtatható változat

Tanulmányok

 

Prezentáció

 

Ajánlott irodalom

  • Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba II. Szerk. Hajdú P. – Kristó Gy. – Róna-Tas A. Bp. 1977.
  • Fodor István: Vázlatok a finnugor őstörténet régészetéből. Régészeti Füzetek II/15. Bp. 1973.
  • Fodor István: Verecke híres útján. Bp. 1975.
  • Fodor István: A finnugor régészet fő kérdései. Uráli népek. Bp. 1975. 47–76.
  • Klima László: Die Urheimat als historischer Begriff. Specimina Sibirica T. III. Pécs. 1990. 105–111.
  • Klima László: Osznovi krityiki tyeorij uralszkoj prarogyini. CIFU 7/6. Debrecen. 1990. 58–64.
  • László Gyula: Őstörténetünk legkorábbi szakaszai. Bp. 1961.
  • Makkay János: New aspects of the PIE and the PU/PFU homelands: contacts and frontiers between the Baltic and the Ural in the neolithic. CIFU 7/1A. Debrecen, 1990. 55–83.
  • Makkay János: Az indoeurópai népek őstörténete. Bp. 1991.