ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Mordvinok

nyomtatható változat
  • Államforma: Mordvin Köztársaság – Oroszországon belül névleg független, gyakorlatilag az autonómia bizonyos formáit élvező közigazgatási egység
  • Lakóhely: Mordvin Köztársaság – a Közép-Volga vidék déli részén, a Moksa és a Szura folyók mentén + Oroszország szomszédos részei: Nyizsnyij-Novgorodi, Tambovi, Penzai és Szimbirszki Területek, továbbá a Csuvas Köztársaság és Baskortosztán, de élnek kisebb csoportok Szibériában is
  • Főváros: Szaranszk
  • Lélekszám: 744 000 fő

 

Áttekintő térkép
(a szaggatott piros vonallal kerített négyszög a mordvinok lakóhelyét és közvetlen környezetét jelöli)

 

A mordvinok lakóhelye közelebbről