ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Lívek

nyomtatható változat
  • Államforma: Lettország, az autonómia semmilyen formájával nem rendelkeznek
  • Lakóhely: Évszázadokkal ezelőtt a Nyugati-Dvina (Daugava) folyó és Dél-Észtország között, valamint a Kurlandi-félsziget, a 20. században már csak Kurland északi részének tengerparti falvai a mai Lettország területén + szétszóródva Lettországban
  • Lélekszám: 230
  • Az anyanyelvüket beszélők száma: 8 (nyolcan anyanyelvi szinten beszélnek lívül, kb. negyvenen pedig még valamennyire emlékeznek nyelvükre)

 

Áttekintő térkép
(a szaggatott piros vonallal kerített négyszög a lívek lakóhelyét és közvetlen környezetét jelöli)

 

A lívek lakóhelye közelebbről