ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Eesti

nyomtatható változat
Kaukovertailuja/Kaugvõrdlusi
Comparative Aspects of Hungarian and Finnic: Languages and Cultures
Magyar–balti finn kulturális összevetések
 
Korraldaja: Loránd Eötvösi Ülikool, soome-ugri õppetool, Budapest
Aeg: 26.-27. mai 2017
Koht: Múzeum körút 4/i, 1088 Budapest, Ungari
 
Konverentsi eesmärgiks on uurida ungari ja läänemeresoome keelte ning kultuuride vahelisi sarnasusi, erivevusi ning seoseid.
Ettekannete teemad on võimalik valida laiemalt teemaga seotud olevatest teadusvaldkondadest, sh kontrastiivne keeleteadus, kirjandusteadus,
ajalooteadus, arheoloogia, folkloristika, keeleõppemetoodika, tõlketeadus jms.

 
Plenaarettekanded:
professor Dr. János Pusztay (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra): Párhuzamok a magyar és balti finn népi imádságokban és ráolvasásokban
professor Dr. Riho Grünthal (Helsingin yliopisto): Linguistic Affinity in Theory and Practice
Dr. András Bereczki (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest): A finn és az észt történelem megjelenítésének változásai Magyarországon
 
Konverentsi töökeeled on eesti, soome, ungari ja inglise keel.
Konverentsi ettekannetest valmib eraldi teaduslik väljaanne.  
 

Konverentsi raames toimub Reet Klettenbergi (Tallinn) juhendamisel ka ungarikeelne tõlkeseminar. Koverentsi osavõtutasu sisaldab ka tõlkeseminaril osalemise. Osalemissoovist palume teatada järgnevas lingis: kaukovertailuja2017@gmail.com.


Konverentsiga on kavas jätkata aastatel 1993 - 2011 Szombathelys toimunud samanimeliste ja -aineliste konverentside tööd, ühtlasi tähistada
Soome ja Eesti iseseisvuse 100. aastapäeva. Konverentsi toetavad Soome suursaadik Ungaris T. E. Hr. Petri Tuomi-Nikula ja Eesti suursaadik
Ungaris T. E. Hr. Rein Oidekivi.

Ettekande anonüümne abstrakt, kuni 500 sõna (koos näidete ja viidetega) palume lisada ettekande keeles järgnevas lingis: 
https://easychair.org/conferences/?conf=kv2017. EasyChair programmi kasutamine eeldab eelnevat registreerumist.

Kuupäevad:
Registreerumine ja abstraktide saatmise tähtaeg: 22.02. 5.03. 2017 (24.00 CET).
Registreerimisest ja abstraktide vastuvõtmisest teatamine: hiljemalt 15.03.2017.
 
Osavõtutasu (konverentsiprogramm, kohvipausid ja pidulik vastuvõtt): 
50 eurot
25 eurot (doktorantidele, üliõpilastele)
 
Täiendav informatsioon: kaukovertailuja2017@gmail.com

Tere tulemast Budapesti!
 
Konverentsi korraldajad:

András Bereczki
Nikolett F. Gulyás
Laura Horváth
László Klima
Kata Kubínyi
Péter Pomozi
Bogáta Timár

Budapest, 5.12.2016.

<< Tagasi