ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Finnugor BA

nyomtatható változat

A finnugor szakirány/diszciplináris minor szak ismeretkörei

(zárójelben: ETR-kód, ajánlott félév, óraszám, óratípus, értékelés módja, kreditszám, ef= előfeltétel, B: erős, I: gyenge)

2017-től felvett hallgatók részére

letölthető táblázat

Nyelvészet, irodalom, néprajz, történelem:  22 kredit

Történeti és összehasonlító nyelvészet (FUG11-201, 1–2, 28, E, K, 4, ef: -)
Nyelvészeti alapismeretek (FUG11-202, 1, 28, E, K, 4, ef: -)
A magyar nyelv finnugor alapjai (FUG17-211, 3–4, 28, E, K, 4, ef: -)
Észt és finn folklór és irodalom (FUG11-221, 1–2, 28, E, K, 4, ef: -)
Veszélyeztetett finnugor nyelvek (FUG-224, 2–3, 28, E, K, 3, ef: -)
Bevezetés az uráli népek irodalmába és történetébe (FUG-225, 3–4, 28, E, K, 3, ef: -)

Nyelvi képzés: 26 kredit
(finn vagy észt nyelv 20 kredit értékben, illetve egy kisebb rokon nyelv 6 kredit értékben választandó)

Finn nyelv 1. (FUG17-251, 2–3, 56, SZ, GY, 6, ef: -)
Finn nyelv 2. (FUG17-252, 3–4, 56, SZ, GY, 6, ef: FUG17-251)
Finn nyelv 3. (FUG17-253, 4–5, 42, SZ, GY, 4, ef: FUG17-252)
Finn nyelv 4. (FUG17-254, 5–6, 42, SZ, GY, 4, ef: FUG17-253)
Észt nyelv 1. (FUG17-261, 2–3, 56, SZ, GY, 6, ef: -)
Észt nyelv 2. (FUG17-262, 3–4, 56, SZ, GY, 6, ef: FUG17-261)
Észt nyelv 3. (FUG17-263,  4–5, 42, SZ, GY, 4, ef: FUG17-262)
Észt nyelv 4. (FUG17-264, 5–6, 42, SZ, GY, 4, ef: FUG17-263)
Egy kisebb rokon nyelv 1. (FUG17-271.X, 5, 28, SZ, GY, 3, ef: -)
Egy kisebb rokon nyelv 2. (FUG17-272.X, 6, 28, SZ, GY, 3, ef: FUG17-271.X)
Választható tantárgyak: 2 kredit
Finnugor szakszeminárium (FUG-303.X, 3–6, SZ, GY, 28, 2) 

 

2017 előtt felvett hallgatók részére

(letölthető táblázat)

Nyelvészet, irodalom, néprajz, történelem: 24 kredit

Történeti és összehasonlító nyelvészet (FUG11-201, I/II., 30, E, K, 4, ef: -)
Nyelvészeti alapismeretek (FUG11-202, I., 30, E, K, 4, ef: -)
A magyar nyelv finnugor alapjai (FUG-211, III/IV., 15, E, K, 3, ef: -)
Észt és finn folklór és irodalom (FUG11-221, I/II., 30, E, K, 4, ef: -)
A kisebb uráli népek irodalma 1. (FUG-222, II/III., 15, E, K, 2, ef: -)
A kisebb uráli népek irodalma 2. (FUG-223, III/IV., 15, E, K, 3, ef: -)
Bevezetés az uráli népek néprajzába (FUG-231, II/V., 15, E, K, 2, ef: -)
Bevezetés az uráli népek történetébe (FUG-241, III/V., 15, E, K, 2, ef: -)

Nyelvi képzés: 20 kredit
(finn vagy észt nyelv 16 kredit értékben, illetve egy kisebb rokon nyelv 4 kredit értékben választandó)

Finn nyelv 1. (FUG-251, II/III., 60, SZ, GY, 4, ef: -)
Finn nyelv 2. (FUG-252, III/IV., 60, SZ, GY, 4, ef: FUG-251)
Finn nyelv 3. (FUG-253, IV/V., 45, SZ, GY, 4, ef: FUG-252)
Finn nyelv 4. (FUG-254, V/VI., 45, SZ, GY, 4, ef: FUG-253)
Észt nyelv 1. (FUG-261, II/III., 60, SZ, GY, 4, ef: -)
Észt nyelv 2. (FUG-262, III/IV., 60, SZ, GY, 4, ef: FUG-261)
Észt nyelv 3. (FUG-263, IV/V., 45, SZ, GY, 4, ef: FUG-262)
Észt nyelv 4. (FUG-264, V/VI., 45, SZ, GY, 4, ef: FUG-263)
Egy kisebb rokon nyelv 1. (FUG-271.X, V., 30, SZ, GY, 2, ef: FUG-223)
Egy kisebb rokon nyelv 2. (FUG-272.X, VI., 30, SZ, GY, 2, ef: FUG-271.X)

Választható tantárgyak: 6 kredit

Felveendő a meghirdetett tárgyak közül (FUG-301.X, III-VI., 60, E/SZ, K/GY, 6, ef: -  )