ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Észtek

nyomtatható változat
  • Államforma: Észt Köztársaság
  • Lakóhely: Észtország, észtek élnek még nagyobb számban Svédországban, Oroszországban és Észak-Amerikában is
  • Főváros: Tallinn
  • Lélekszám: 1 100 000
  • Az anyanyelvüket beszélők száma: 1 100 000

 

Áttekintő térkép
(a szaggatott piros vonallal kerített négyszög az észtek lakóhelyét és közvetlen környezetét jelöli)

 

Az észtek lakóhelye közelebbről