ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Bereczki Gábor tudományos publikációi

nyomtatható változat

Az oldalt még szerkesztjük!

1957

1. Finno-ugorskie élementy v leksike marijskogo jazyka. Avtoreferat dissertacii. Diss. zaščiščena p. maja 1958 g. Leningradskij Gosudarstvennyj Universitet im. A. A. Ždanova. Leningrad, 1957. 15 p.

1959

2. Etümoloogilisi märkmeid mari keelest. ESA 5(1959): 288–293. p.

3. Leksičeskie svjazi marijskogo jazüka s drugimi finno-ugorskimi jazykami (Tezisy). Soveščanie po voprosam istoričeskoj grammatiki i istoričeskoj dialektologii finno-ugorskih jaz. Moskva, 1959. 3–4. p.

1960

4. Etimológiai megjegyzések. NyK 62(1960): 128–131. p.

5. Nemzetközi Finnugor Kongresszus Budapesten. Magyar Tudomány 67(1960): 751–753. p.

1962

6. Beke Ödön: Mari szövegek. III, IV. (Ism.): Magyar Tudomány 69(1962): 334–335. p.

7. Beke Ödön: Mari szövegek 3. és 4. kötet. Gyűjt. és kiad.: – (Német ford.: Illés László, Loványi Gyula, Tauber Anna). Bp. 1961. Akadémiai (Ism.): NyK 64(1962): 230–233. p.

8. Radanovics Károly: Névutós határozók a komi nyelvben. Kandidátusi  értekezés vitája. MTA I. Oszt. Közl. 19(1962): 301–303. p.

9. Vikár László: A Volga vidéki mari népzene. Kandidátusi értekezés vitája. MTA I. Oszt. Közl. 19(1962): 317–320. p.

1963

10. Beke Ödön 80 éves. NyK 65(1963): 193. p.

11. Cseremisz szövegmutatványok. NyK 65(1963): 49–76. p.

12. Etimológiai megjegyzések. NyK 65(1963): 175–177. p.

13. Etimológiai megjegyzések. NyK 65(1963): 404–405. p.

14. Szómagyarázatok. In: Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből . Szerk. Benkő Loránd. Bp. 1963. Akadémiai, 384 p. 2 t., 3 térk. NytudÉrt. 40.: 50–51. p.

15. Vzaimootnošenija marijskoj leksiki s leksikoj mordovskih i permskih jazykov. In: Congressus Internationalis Fenno–Ugristarum Budapestini habitus 20–24. IX. 1960 redigit Gy. Ortutay. Bp. 1963. Akadémiai: 202–203. p.

1964

16. Etimológiai megjegyzések. NyK 66(1964): 117–121. p.

17. Etimológiai megjegyzések. NyK 66(1964): 385–388. p.

18. Paula Palmeos, Karjala valdai murrak. (Ism.): NyK 66(1964): 188–189. p.

1965

19. Wichtigere lautgeschichtliche Lehren der russischen Lehnwörter im Tscheremissischen. In: Referate der Vorträge und Mitteilungen. Zweiter internationaler Finnougristen Kongress Helsinki, 23–28. 8. 1965: 11. p.

20. Paul Ariste 60 éves. NyK 67(1965): 394–396. p.

21. Etimológiai megjegyzések. NyK 67(1965): 115–116. p.

22. Etimológiai megjegyzések. NyK 67(1965): 339–340. p.

1966

23. Etimológiai megjegyzések. NyK 68(1966): 89–93. p.

24. Eesti murded I–II. Tallinn, 1961., 1965. Eesti Riiklik Kirjastus. (Ism.): NyK 68(1966): 201–202. p.

25. Stoebke, Detlef-Eckhard, Die alten ostseefinnischen Person[en]namen im Rahmen eines urfinnischen Namensystems. Hamburg, 1964. Leibniz-Verl. (Ism.): ALH 16(1966): 186–188. p.

1967

26. Széljegyzetek cseremisz gyűjtőfüzetemb l. Ethn. 78(1967): 491–495.

27. Mit hozott 1917 októbere a Szovjetunió uráli népeinek? NyK 69(1967): 235–243. p.

28. Steinitz, W., Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Berlin, 1964. Akademie Verl. (Ism.): ALH 17(1967): 182–188. p.

29. Az olma piros, mint a vür. Kutatóúton a Volga menti rokonoknál. Beszélgetés az MTA felolvasó ülése után Bereczki Gábor, a nyelvtudományok és Vikár László, a
zenetudományok kandidátusával. Népszava, 1967. nov. 26. 7. p.

1968

30. W(olfgang) Steinitz és E(rkki) Itkonen finnugor vokalizmuselmélete és a cseremisz nyelv. NyK 70(1968): 23–34. p.

31. Wichtigere lautgeschichtliche Lehren der russischen Lehnwörter im Tscheremissischen. In: Congressus Secundus Internationalis Fenno-Ugristarum Helsingiae habitus 23–28. VIII. 1965. Pars I. Acta Linguistica. Helsinki, 1968. Societas Fenno-Ugrica: 70–76. p.

32. A magyar szókészlet finnugor elemei I. Akadémiai, Bp. 1967. (Ism.): NyK 70(1968): 449–451. p.

33. Cseremiszek között (Népköltészet, irodalom). Napjaink 7(1968): 7. p.

34. Az aranyfonó lányok. Észt népmesék. Versford. Képes Géza, ill. Loránt Lilla. (Válogatta, fordította, az utószót és a jegyzeteket írta): Európa, Bp. 1968. 167 p. (Népek meséi) Utószó: 155–160. p. [Ism.: Küllős Imola = Ethn. 82(1971): 108–109. p.]

1969

35. Die finnisch-ugrische Vokalismustheorie von W. Steinitz und E. Itkonen und das Tscheremissische. ALH 19(1969): 305–319. p.

36. Az észt irodalom kistükre. Bp. 1969. Európa. (Ism.): Kortárs 13(1969): 1484–1486. p.

37. Előérzet. Mai észt elbeszélők. Antológia. Modern Könyvtár P 168. 1968. (Vál., ford., életrajzi jegyzetek): Európa, Bp. 1969. 245 p. [Ism.: Erd di József = Magyar Hírlap, 1970. febr. 19. 6. p., Fehérvári Győző = Nagyvilág 15(1970): 936. p.]