ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Alternatív őstörténet

nyomtatható változat

Tájékoztató a tantárgyról, a kreditpontok megszerzésének feltételeiről

A tantárgy egy féléves, heti 2 óra, összóraszáma 30.

A kurzus óráin a magyar és finnugor őstörténet kutatása során megszületett, (teljesen vagy részben) tudománytalan nézeteket tárgyaljuk, valamint áttekintjük a finnugor és magyar őstörténethez kapcsolódott városi legendák keletkezéstörténetét és hatását napjaink közgondolkodására.

A kurzus programja

            Bevezető órák:

1. óra: tájékoztató a kurzus céljáról, menetéről, a diákok által tartandó beszámolókról, feladatok vállalása

2. óra: bevezető előadás ‒ 1. téma: mi a magyar?, 2. téma: mi a tudomány, mi a történelem?, hogyan lehet az őstörténetet tudományosan megközelíteni? (társtudományok és módszerek)

3. óra: kutatástörténeti előadás ‒ a magyar őstörténet kutatása Anonymustól kezdve, a finnugor őstörténet kutatásának kibontakozása a 18-19. században és a kutatás további útjai

            Diákok beszámolóira/vitáira ajánlott témakörök:

4. óra: a hun‒magyar rokonság eszméjének eredete és kanonizálódása ‒ Anonymus és Kézai Simon, majd Werbőczi, a krónikák hitelességének kérdése

5. óra: mai vélemények a hun‒magyar rokonságról és/vagy Attila sírjának keresése

6. óra: a sumér‒finnugor, sumér‒magyar nyelvrokonság eszméjének kialakulása, az ötlet elterjedése Magyarországon és mai hirdetői

7. óra: az ugor‒török háború ‒ egy nyelvészeti vita hatása az őstörténeti gondolkodásra, a finnugristák Habsburg-ügynökök, Trefort Ágoston parancsba adta… típusú városi legendák megszületése és mai elfogadottsága

8. óra: a turanizmus ‒ a mozgalom megszületése, tudományos háttere, finnugor és török vonal a turanizmusban

9. óra: az etruszk‒magyar nyelvrokonság

10. óra: a fantasztikus elméletek: a Mars és a Szíriusz szerepe a magyar őstörténetben

11. óra: mióta vannak magyarok a Kárpát-medencében, kettős és többes honfoglalás?

12. óra: Mu, az ősi kontinens, magyarok a világ minden részén, Jézus magyar volt

13. óra: az Arvisura és hatása ‒ ősmagyarkodó divat (íjászat, korhű ruhák, rovásírás)

14. óra: magyarok a Kaukázusban (Bendefy László), madjarok Kazahsztánban (Bíró András Zsolt)

Utolsó óra:

15. óra: a kurzus zárása – tanulságok, a diákok munkájának értékelése

A kurzus teljesítésének módja, az órák menete

A kurzus hallgatóinak vállalniuk kell, hogy a felsorolt témakörök valamelyikét feldolgozzák. A beszámolót vetített prezentációval kell kísérni. Minden témakört két diák ismertet, egyikük az ismertetés után az adott vélemény, nézetrendszer mellett érvel, míg a másik diák megpróbálja cáfolni azt. A vitához nem szükséges külön prezentációt készíteni (de lehetséges). Az előadók vitájához a hallgatóság is hozzászólhat, kérdéseket tehet fel. A vita után minden jelenlévő diáknak el kell mondania véleményét, értékelnie kell az előadókat (formai és tartalmi jegyek alapján is). A kurzust lezáró gyakorlati jegy alapja a közös értékelés során kialakult vélemény.