ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Illusztrációk

nyomtatható változat

1. ábra - A szvidéri kultúra elterjedési területe (László 1961, 123. 25. kép nyomán)


2. ábra - A fésűs-gödrös kerámia három csoportja (László 1961, 157. 50. kép nyomán)


3. ábra - Az uráli és finnugor őshaza Fodor István koncepciójában (Fodor 2009, 17. nyomán)


4. ábra - Veres Péter elmélete az uráli őshazáról (Veres, Péter: The ethnogenesis of the Hungarian people. Problems of ecologic adaptation and cultural change. Occasional papers in Anthropolgy 5. Budapest, 1996. 2. térkép nyomán)


5. ábra - A periglaciális sáv kései felső paleolit lelőhelyei és Észak- és Kelet-Európa benépesülésének irányai (Nuñez 1987, 5. Fig. 2 nyomán)


6. ábra - Európa korai neolitikus kulturkörei és Kelet- és Észak-Európa benépesülésének irányai Makkay János szerint (Makkay 1997, 123. 1. térkép nyomán)


7. ábra - A három európai refugium Kalevi Wiik szerint (Wiik 2008, 54. 14. térkép nyomán)


8. ábra – A Brommien, az Ahrensburgien és a Swidérien elterjedési területe (Wiik 2008, 70. 35. térkép nyomán)