ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Salánki Zsuzsa − életrajz

nyomtatható változat

Születési hely, idő: Debrecen, 1962

Egyetemi tanulmányok: ELTE Bölcsészettudományi Kar (1980–1988)

magyar nyelv és irodalom szak (diplomaszerzés éve: 1986)

finn nyelv és irodalom szak (diplomaszerzés éve: 1986)

orosz nyelv és irodalom szak (diplomaszerzés éve: 1987)

finnugor szak (diplomaszerzés éve: 1988)

Munkahelyek:

1986–1987: MTA Nyelvtudományi Intézete, Új Magyar Tájszótár

1987–2002: MTA Nyelvtudományi Intézete, Uráli (Finnugor) Nyelvek Osztálya

2002-től: ELTE BTK Finnugor Tanszék

Tudományos fokozatok:

dr. univ. (1996, ELTE BTK) A disszertáció témája: Udmurt színelnevezések

PhD (2008, ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola) A disszertáció témája: Az udmurt nyelv mai helyzete

Kutatott területek:

udmurt nyelv

udmurt irodalom- és kultúrtörténet

szociolingvisztika

kétnyelvűség az oroszországi finnugor népeknél

Oktatott tantárgyak:

Finnugor népek és nyelvek

A magyar nyelv finnugor alapjai

Az uralisztika alapjai

Bevezetés a finnugrisztikába

A finnugorság ismertetése

Az egyik/másik kisebb rokon nyelv: Udmurt I-IV.

Finn morfológiai problémák I-II.

Finn nyelv

Finnugrisztika és public relations

Finnugrisztika és tudományos ismeretterjesztés

Udmurt fordítás

Udmurt kultúrtörténet

Az udmurt mint finnugor nyelv bölcsészeknek I-II.

Udmurt nyelvtörténet

Kétnyelvűség az oroszországi finnugorok körében

Egyéb oktatási tevékenység:

tanítási gyakorlat vezetése udmurt szakos vendéghallgatók számára (2003, 2004, 2008)

finn nyelv oktatása a Kalevala Kör (budapesti Magyar-Finn Társaság) nyelvtanfolyamain (több éven át)

Gyűjtőutak: Udmurtia, Oroszország: 1991–2010 között 16 alkalommal

Konferencia-előadások:

Väriennimitykset udmurtin kielessä (V. IFUSCO, Helsinki, 1988)

Színelnevezések az udmurt nyelvben (Magyar Nyelvészek V. Nemzetközi Kongresszusa, Eger 1994)

Ономатопоезия и значение в удмуртском языке (VIII. Nemzetközi Finnugor Kongresszus, Finnország, Jyväskylä, 1995)

Finno-Ugric Loanwords in Finno-Ugric languages (Finnisch-Ugrischen Sprachen In Kontakt szimpózium, Hollandia, Groningen 1996)

Mondatok rács mögött, poszter-előadás Sipos Máriával (Budapesti Uráli Műhely II. konferencia, 1999)

Изменения языка в эпохе информатики на примере венгерского языка (Ethnographic Studies on the Thres Hold of the Third Millennium nemzetközi konferencia Udmurtiában, Izsevszkben, 2000)

Az udmurt nyelv helyzete a 2001-ben elfogadott nyelvtörvény és etnoszociológiai vizsgálatok tükrében (15. Finnugor Szeminárium, Piliscsaba, 2003)

Оживление языка на примере неологизмов в удмуртском языке (X. Nemzetközi Finnugor Kongresszus, Oroszország/Mari Köztársaság, Joskar-Ola, 2005)

Galina Lesznyikovával: Future Perspectives of the Udmurt Language – Language Usage and Speaker Attitudes (4th International Symposium on Finno-Ugric languages, Groningen, Hollandia, 2006)

The present Situation of a Finno-Ugric Minority in Russia – the Udmurt Case (ICML XI, International Conference on Minority Languages, Pécs, 2007)

Новые удмуртские термины и их восприятие носителями языка (Терминлоия в финно-угорсих языках России. BDF, Szombathely, 2007)

Nyelvi attitűdök egy oroszországi finnugor beszélőközösségben (15. Élőnyelvi konferencia, Párkány, Szlovákia, 2008)

Tudományos ismeretterjesztő tevékenység: 2008, 2009 – Kutatók Éjszakája az ELTE BTK Finnugor Tanszékén (mini udmurt nyelvlecke, udmurt konyha, terepmunka-ismertető)