ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Salánki Zsuzsa − bibliográfia

nyomtatható változat

1990

1. Värinnimitykset udmurtin kielessä. 72–75 (in: Castrenianumin toimitteita 35. Helsinki, 1990.)

1991

2. Konsonanten im Wortinlaut. 127–131 (in: Statistik der Uralischen Lautentsprechungen. Zusammengestellt von Sándor Csúcs, László Honti, Zsuzsa Salánki, Judit Varga. Linguistica, Series B, Documenta, 1. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. Budapest, 1991.)

1992

3. Egy huszadik századi votják szójegyzékről. 393–398 (in: Rédei-Festschrift, Studia Uralica 6. Wien–Budapest, 1992.)

1993

4. Finn kölcsönszavak más finnugor nyelvekben. 37–44 (in: Urálisztikai tanulmányok 6. Tanulmányok a finn nyelvről és kultúráról. Tutkielmia suomen kielestä ja kulttuurista. Szerkesztették – Toimittaneet: Outi Karanko-Pap – Várady Eszter. Budapest, 1993.)

5. Adalékok az udmurt írásbeliség történetéhez. 331–346 (in: Linguistica. Series A. Studia et Dissertationes, 15. Szerkesztette Sz. Bakró-Nagy Marianne és Szíj Enikő. Budapest, 1993.)

1996

6. Ономатопоезия и значение в удмуртском языке. 117–122 (in: Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum, Pars IV, Sessiones sectionum, Jyväskylä, 1996.

7. IFUSCO 1984–1995. 220–223 (in: Ünnepi könyv Domokos Péter tiszteletére. Uralisztikai tanulmányok 7. Budapest, 1996.)

1997

8. Az udmurt nyelv helyzete a településszerkezet és a helynevek tükrében. 358–359 (in: Szavak–nevek–szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. Szerkesztette Kiss Gábor és Zaicz Gábor. Budapest, 1997.)

1998

9. Udmurtföldi benyomások. 107–112 (in: Finnugor kalauz, szerkesztette Csepregi Márta, Panoráma. Budapest, 1998.)

2000

10. Votják nyelv. 1541–1545 (in: A világ nyelvei. Szerkesztette Fodor István. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1999.)

11. Zürjén nyelv. 1563–1566 (in: A világ nyelvei. Szerkesztette Fodor István. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999.)

12. A permi nyelvek. 249–260 (in: Nyelvrokonaink. A Magyarságkutatás Könyvtára XXV. Szerkesztette Nanovfszky György. Budapest, 2000.)

2001

13. Salánki Zsuzsa – Sipos Mária: Mondatok rács mögött. 117–137 (in: Szófejtő műhely. Budapesti Uráli Műhely II. MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest, 2001.)

2002

14. Nyelvújítás Udmurtiában. 212–217. (in: Ünnepi könyv Csúcs Sándor tiszteletére. Szerk: Molnár Zoltán – Zaicz Gábor. Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Piliscsaba, 2002.)

2003

15. Hogyan számolnak az udmurtok? 349–352. (in: Ünnepi kötet Honti László tiszteletére. Szerk: Bakró-Nagy Marianne – Rédei Károly. Nyelvtudományi Intézet. Budapest, 2003.)

2004

16. Nemzedékek nyelvelsajátítása a mai udmurt nyelvközösségben. 342–346 (in: Permiek, finnek, magyarok. Urálisztikai tanulmányok 14. Szerk: Csepregi Márta és Várady Eszter. Budapest, 2004.

17. The Udmurt Language. 227–234 (in: The Finno-Ugric World. Editor-in-Chief: Nanovfszky György. Teleki László Foundation. Budapest, 2004.)

2007

18. Zsuzsa Salánki – Galina Lesnikova: Future Perspectives of the Udmurt Language – Language Usage and Speaker Attitudes. 222–233 (in: Language and Identity in the Finno-Ugric World. Studia Fenno-Ugrica Groningana 4. Edited by Rogier Blokland, Cornelius Hasselblatt. Maastricht, 2007.)

2008

19. Egy jelzős szerkezet megítélése a mai udmurt beszélőközösségben. 679–682 (in: Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok 18. Szerk.: Bereczki András – Csepregi Márta – Klima László. Budapest, 2008.)

20. Részletek Pjotr Csernov Az ifjúkor dalai című önéletrajzi regényéből. 715–719 (in: Ünnepi írások Bereczki Gábor tiszteletére. Urálisztikai tanulmányok 19. Szerk.: Bereczki András – Csepregi Márta – Klima László. Budapest, 2008.)

21. Igekölcsönzés a mai beszélt udmurt nyelvben. 182–185 (in: Navigare humanum est… Pusztay János hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Pomozi Péter. Budapest, 2008.)