ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Szíj Enikő − bibliográfia

nyomtatható változat

1969

1. A Szentendrei sziget négy falujának (Kisoroszi, Tótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor) földrajzi nevei. A Pócsmegyer című fejezet (11–48) Nyelvészeti tanulmányok. ELTE Acta Iuvenum. Budapest 1969 Rec. B. Lőrinczy Éva Magyar Nyelv 1971/2:251–252

2. Pócsmegyer lakosságának földrajzinév-ismeretéről (49–59) Nyelvészeti tanulmányok. ELTE Acta Iuvenum. Budapest 1969 Ism. B. Lőrinczy Éva Magyar Nyelv 1971/2:251–252

3. (ism.) Proiszhozsgyenyije marijszkogo naroda. Joskar-Ola. 1967 (461–465) Nyelvtudományi Közlemények 71 (1969/2)

4. Szócikkek a Ki kicsoda lexikonba [kortárs nyelvészek] Budapest, Kossuth 1969

1970

5. Mítosz és költészet a Kalevalában. (343–350) Világosság XI (1970/6) Lásd 1985 is

1971

6. Zur Geschichte der Wörter für Hanf in den permischen Sprachen. (53–59) Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae Sectio Linguistica II. Budapest 1971

7. A sumér kérdésről. (15–20) Északi Vártán. Stockholm No 45 1971. okt. [Ugyanez: ELTE Bokor–levél 2]

8. (ford.) Mikusev, A. K.: A zürjének családi–közösségi improvizációs lírai költészete (tanulmány; a szemelvények ford. komi-zürjénből, az idézeteket a komi eredetivel egybetette Rédei Károly) (394–409) Ethnographia 82 (1971)

1972

9. Votjakin kenos. (67–69) Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae Sectio Linguistica III. Budapest 1972

10. (ism.) Tyepljasina, T. I.: Jazik beszermjan (190–193) Nyelvtudományi Közlemények 74 (1972/1)

11. (ford.) A Guffitar lány meg a lapp fiú. (42) Tiszatáj 26 (1972/2)

1973

12. Finnország. Panoráma Külföldi útikönyvek [az ún. földgömbös sorozat] Budapest, Medicina–Panoráma 1973 199 l.

1974

13. A jelentésváltozások tipológiai lehetőségei a rokonsági elnevezések rendszerében. (598–600) Nyelvtudományi Értekezések 83 Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság 1974

14. Die Rolle des budapester Lehrstuhls für Finnisch–ugrische Sprachwissenschaft in den Diskussioinen um den finnisch–ugrischen Charakter der Ungarischen Sprache. (109–116) Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae Sectio Linguistica V. Budapest 1974

15. Magyaroktatás a moszkvai Lomonoszov Egyetemen. (93–97) Magyaroktatás külföldön IV Budapest 1974

1975

16. „Sumerszkaja teoria” i proiszhozsgyenyije vengerszkogo jazika. (II:89–92) Soome-ugri rahvad ja idamaad. Ettekannete teesid I-II Tartu. Tartu Ülikool 1975

17. Novije isszledovanyija po vengerszkomu jaziku. (256–270) Problemi finno-ugrovegyenyija Moszkva, INyION 1975

18. (ford.) Pavvus Nilas és Pavvus Bigga. Monda (261) Medveének. A keleti finnugor népek irodalmának kistükre. Budapest, Európa 1975 2. kiadása: Tiszatáj

19. (ford.) Zsakov, K. F.: Egy emberöltőn át. Önéletrajzi regény (részletek) (323–337) Medveének. A keleti finnugor népek irodalmának kistükre. Budapest, Európa 1975

20. (ford.) Jevszevjev, Makar Jevszevjevics: Levél A. A. Sahmatovhoz. (817–822) Medveének. A keleti finnugor népek irodalmának kistükre. Budapest, Európa 1975

21. (ford.) Jevszevjev, Makar Jevszevjevics: Leánykérés. (tanulmányrészlet) (822–831) A dalbetéteket Rab Zsuzsa fordította. Medveének. A keleti finnugor népek irodalmának kistükre. Budapest, Európa 1975

1977

22. Finnország. Panoráma Külföldi útikönyvek [ún. földgömbös sorozat] Második, javított, bővített kiadás Budapest, Medicina–Panoráma 1977 223 l.

23. (ford.) Mikusev, Anatolij: A zürjének családi-közösségi improvizációs lírai költészete. (386– 404) Domokos Péter (szerk.): Uralisztikai olvasókönyv. Budapest, Tankönyvkiadó 1977 (1. kiadás) 1981 (2. kiadás)

24. A mari nép eredete. (221–228) Domokos Péter (szerk.): Uralisztikai olvasókönyv. Budapest, Tankönyvkiadó 1977 (1. kiadás) 1981 (2. kiadás)

25. (ism.) Voproszi marijszkogo jazika. Szbornyik sztatyej k 60-letyiju szo dnya rozsgyenyija prof. N. T. Pengitova (450–452) Nyelvtudományi Közlemények 79 (1977)

1978

26. (ism.) Voproszi udmurtszkoj dialektologii. (416–423) Nyelvtudományi Közlemények 80 (1978/2)

1978-1979

27. Les noms de parente karataďs–mordve et le probléme karataď. (407–422) Études Finno–Ougriennes 15 (1978–1979) Numéro Spécial: Hommage a Joseph Erdődi

1979

28. Finnország. Nagy útikönyv Budapest, Medicina–Panoráma 1979 515 l. + ill. és térképek

29. Kursz vengerszkovo jazika. Budapest, Tankönyvkiadó 1979 630 l. Lásd 1980, 1998, 2000

30. A permi rokonságnevek rendszeréről I. (247–272) Nyelvtudományi Közlemények 81 (1979/2)

31. (ism.) O dialektah i govorah juzsno-udmurtszkogo narecsija. (412–416) Nyelvtudományi Közlemények 81 (1979/2)

1980

32. A permi rokonságnevek rendszeréről II. (149–172) Nyelvtudományi Közlemények 82 (1980/1-2)

33. Some Problems of the Kinship Terminology in Permian. Abstracts (160) Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars II Turku 1980

34. (ism.) Voproszi udmurtszkogo jazikoznanyija III. (379–386) Nyelvtudományi Közlemények 78 (1980/2)

35. A zürjének (komik) népköltészete és irodalma. [Nyobdinsza Vittor] (46–47) Alföld 31 (1980/8)

36. (fordítás és jegyzetek) Viktor Szavin: Ifjúkori életem. Regény (részlet) (47–61) Komi eredetiből fordította és jegyzetekkel ellátta: Szíj Enikő Alföld 31 (1980/8)

1981

37. A finnugor rokonságnév-kutatás forrásairól, módszereiről és eredményeiről. (371–382) Nyelvtudományi Közlemények 83 (1981/2)

38. terminah rodsztva v permszkih jazikah. (144–150) Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars VII Turku 1981

39. A mari nép eredete. (221–228) Domokos Péter (szerk.): Uralisztikai olvasókönyv. Budapest, Tankönyvkiadó 1977 (1. kiadás) 1981 (2. kiadás)

40. (ford.) Mikusev, A. K. A zürjének családi-közösségi improvizációs lírai költészete. (386–404) Domokos Péter: Uralisztikai olvasókönyv. Budapest, Tankönyvkiadó 1977 (1. kiadás) 1981 (2. kiadás)

41. (ism.) Helsingin kadunnimet 2. (90–96) Névtani Értesítő 5. Budapest ELTE 1981

42. (ism.) Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Töid orientalistika alalt I-V (193–199) Nyelvtudományi Közlemények 83 (1981/1)

43. (ism.) Kozlova, K. I.: Ocserki etnicseszkoj isztorii marijszkogo naroda. Moszkva 1978. MGU 343 l. (209–214) Nyelvtudományi Közlemények 83 (1981/ )

44. (ism.) Isztoriko-tipologicseszkije isszledovanyija po finno–ugorszkim jazikam. (199–206) Nyelvtudományi Közlemények 83 (1981/1) Lásd németül is: 1981

45. (ism.) Isztoriko-tipologicseszkije isszledovanyija po finno-ugorszkim jazikam. (382–392) ALH 31 (1981) Lásd magyarul is: 1981

46. (jegyzetek) Visszhang az erdő faláról. Tizennégy finn költő. Antológia Válogatta és az utószót írta: Gombár Endre. Életrajzi jegyzetek: Szíj Enikő (231–245) Budapest, Európa 1981. 256 l. [Modern könyvtár V. 424]

1982

47. A votják rokonságnevek szerkezeti-szemantikai elemzése. Tőszavak, egyszavas szerkezetek (165–188) Nyelvtudományi Közlemények 84 (1982/1)

48. A korkülönbség kifejeződése a finnugor nyelvek rokonságneveiben I. (381–391) Nyelvtudományi Közlemények 84 (1982/2)

49. Vaszilij Iljics Litkin 1895–1981. Egy komi tudós halálára. (518–527) Filológiai Közlöny 28 (1982/4)

50. Juhana Vilhelm Snellman és a társadalomtudományok. (64–71) MTA I OK 33 (1982/1–4)

51. (ism.) Kelmakov, V. K.: Obrazci udmurtszkoj recsi. Szevernoje narecsije i szregyinnije govori (431–433) Nyelvtudományi Közlemények 84 (1982/2)

52. (ism.) J. Lőrinczi Réka: A magyar rokonsági elnevezések rendszerének változásai. (265–266) Hungarológiai Értesítő IV/1–4

1983

53. A korkülönbség kifejeződése a finnugor nyelvek rokonságneveiben II. (435–447) Nyelvtudományi Közlemények 85 (1983/2)

54. A kor és a nem kifejeződése a Malaja Zemlja-i nyenyec rokonságnevekben. (383–391) Uralisztikai Tanulmányok 1. [Hajdú Péter 60 éves] Budapest ELTE 1983

55. Kuinka unkarin kieltä opetetaan maailmalla. (23–35) Ulkomaanlehtorit Unkarissa 17–22. 5. 1982 Castrenianumin toimitteita 25. Helsinki 1983

56. A magyar mint cél- és eszköznyelv a moszkvai Lomonoszov Egyetemen. (41–44) Hungarológiai oktatás régen és ma. Az I. Hungarológiai Kongrssszus előadásai I Budapest, Tankönyvkiadó 1983

57. (társszerzőkkel: Akisina, Alla Alekszandrovna – Formanovszkaja, Natalja Ivanovna) Orosz levéletikett. Kézikönyv külföldi hallgatók számára Tankönyvkiadó – Russzkij jazik. Budapest–Moszkva 1983 200 l.

58. (jegyzetek) Viita, Lauri: A végtelen bennünk van. Fordította Gombár Endre Utószó: Bereczki Gábor. Jegyzetek: Szíj Enikő Budapest, Európa 1983 257 l. A finn irodalom könyvtára

59. Mit esznek a finnek? (278–281) Lányok könyve. Szerk. Szabó Éva Budapest, Móra 1983

60. Mindenki másként csinálja. (282–285) Lányok könyve. Szerk. Szabó Éva Budapest, Móra 1983

1984

61. A korkülönbség kifejeződése a finnugor nyelvek rokonságneveiben III. (37–45) Nyelvtudományi Közlemények 86 (1984/1)

62. Termini rodsztva v obscsem szlovarnom zapasze uralszkih jazikov. (431–437) Nyelvtudományi Közlemények 86 (1984/2)

63. (ism.) Zserebcov, L. N. Isztoriko–kulturnoje vzaimootnosenyija komi sz szoszednyimi narodami. (X - nacsalo XX v.) Moszkva 1982. 224 l. (265–267) Nyelvtudományi Közlemények 86 (1984/1)

64. Finnugor családfánk kibontakozása. (3-4) Édes Anyanyelvünk VI/2

65. (társszerzőkkel) A finn–magyar kulturális kapcsolatok kronológiája. (289–301) Barátok–rokonok. Tanulmányok a finn–magyar kulturális kapcsolatok történetéből Budapest, Európa 1984

66. (ford.) A mi népünk eredete. Monda (454–455) Finnugor–szamojéd (uráli) regék és mondák I. Budapest, Móra 1984

67. ford.) A Pokol-tó. (407–408) Finnugor–szamojéd (uráli) regék és mondák I. Budapest, Móra 1984

68. (ford.) Hogyan élt Pera és Mizja a Lupja folyó partján. Monda (421–422) Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I. Budapest, Móra 1984

69. (ford.) Hogyan keletkezett a Föld? Monda (441–444) Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I. Budapest, Móra 1984

70. (ford.) Juanib. Monda (455) Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I. Budapest, Móra 1984

71. (ford.) Jurka. Monda (480–481) Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I. Budapest, Móra 1984

72. (ford.) Kört-Ajka, a Vasatya. Monda M. Ny. Lebegyev feldolgozásában (456–463) Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I. Budapest, Móra 1984

73. (ford.) Kudim-Os. Monda (411–412) Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I. Budapest, Móra 1984

74. (ford.) Kudim-Os és a medvék. Monda (413) Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I. Budapest, Móra 1984

75. (ford.) Kudim-Os története. Monda (413–420) Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I. Budapest, Móra 1984

76. (ford.) Kudimkár ostroma. Monda (409–411) Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I. Budapest, Móra 1984

77. (ford.) Örtya. Monda (476–479) Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I. Budapest, Móra 1984

78. (ford.) Pera az orosz cárnál. Monda (424–428) Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I. Budapest, Móra 1984

79. (ford.) Pera és a Föld. Monda (429–430) Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I. Budapest, Móra 1984

80. (ford.) Pera és a kígyó. Monda (429) Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I. Budapest, Móra 1984

81. (ford.) Pera és a negyvenpudos pénzeshordó. Monda (428) Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I. Budapest, Móra 1984

82. (ford.) Pera és a Víziszellem. Monda (422–423) Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I. Budapest, Móra 1984

83. (ford.) Rege az égtájakról. (444–445) Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I. Budapest, Móra 1984

84. (ford.) Sipitsa atamán. Monda. K. Zsakov feldolg. (473–476) Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I. Budapest, Móra 1984

85. (ford.) Tunnir Jak. Monda (456) Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I. Budapest, Móra 1984

1985

86. Erdők éneke. Finnugor népek 100 népdala Szerkesztette és válogatta Vikár László és Szíj Enikő. A diszítő motívumokat Schmidt Éva rajzolta. Budapest, Corvina 1985. 262 l.

87. A Kalevala és a magyarok. (399–417) Nyelvtudományi Közlemények 87 (1985/2) kny. 1) Nyelvtudományi Közlemények, 2) Folklór, folklorisztika és etnológia No 116 (Szerk. Voigt Vilmos

88. Kinship Terms in U-FU Protolanguage. (167) Congressus Sixtus Internationalis Fenno-Ugristarum. Abstracts II Syktyvkar 1985

89. Mítosz és költészet a Kalevalában. (223–237) Utunk Pohjolába. Békéscsaba 1985 Lásd 1970

90. (ford.) Feoktyisztov, Alekszandr: Az irodalmi nyelvek fejlődésének útjai. A finnugor irodalmi nyelvek fejlődése (12–16) Szovjet Irodalom 1985/6

91. (ism.) Kaisa Häkkinen: Suomen kielen vanhimmasta sanastosta ja sen tutkimisesta. Suomalais–ugrilaisten kielten etymologisen tutkimuksen perusteita ja metodiikkaa (507–513) Nyelvtudományi Közlemények 87 (1985/2)

92. A „fogolymadár” nép. [az udmurtok] (5-6) Édes Anyanyelvünk VII (1985/1)

93. Megfejthetjük-e a karatáj–mordvinok titkát? Háromfalunyi nyelvrokon (1389–1391) Élet és Tudomány 40 No 44 1985. nov. 1.

1986

94. Finnugrisztika. [szócikk] (184–186) Kulturális kisenciklopédia. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes Budapest, Kossuth 1986

95. A sziktivkari kongresszusról. (303–308) Nyelvtudományi Közlemények 88 (1986/1–2)

96. (ism.) Beznoszikova, L. M.: Rol dialektnoj leksziki v formirovanyii szlovarnovo szosztava komi literaturnovo jazika (308–309) Nyelvtudományi Közlemények 88 (1986/1–2)

97. (ism.) Fegyunyeva, G. V.: Szlovoobrazovatyelnije szuffikszi szuscsesztvityelnije v komi jazika. (310–312) Nyelvtudományi Közlemények 88 (1986/1–2)

98. (ism.) Tiraszpolszkij, G. I. Nad rukopiszjami I. A. Kuratova. Poiszki i nahodki filologa Sziktivkar, Komi Knizsnoe Izd. 1985 (312) Nyelvtudományi Közlemények 88 (1986/1–2)

99. (ism.) Zserebcov, L. N. – Kernakov, N. D. – Korolev, K. Sz.: Iz zsiznyi drevnih komi. Sziktivkar, Komi Knizsnoe Izd. 1985 134 l. (312–313) Nyelvtudományi Közlemények 88 (1986/1-2)

1989

100. A finnugor néprokonsági eszme (különös tekintettel a 20-as, 30-as évekre. (68–75) Folia Hungarica 3. Helsingin yliopiston Unkarilainen laitos 60–vuotias Castrenianumin toimitteita 33 Helsinki 1989 [Lásd finnül ugyanitt 76–83] ism. Väinö Klaus Linguistica Uralica 1991/1:71–73 [72–73]

101. Suomalais-ugrilainen heimoaate. (etenkin 1920- ja 1930-luvulla) (76–83) Folia Hungarica 3. Helsingin yliopiston Unkarilainen laitos 60–vuotias Castremianumin toimitteita 33 Helsinki 1989 [Lásd magyarul ugyanitt 68–75] ism. Väinö Klaus Linguistica Uralica 1991/1:71–73 [72–73]

1990

102. Finnugor Hol-Mi I. [Finnugor ábra- és térképgyűjtemény] Budapest, Tankönyvkiadó 1990. 273 ábra Róla: Klima László Magyar Nyelv 89 (1993/1):107–109

103. (szerkesztés, előszó, jegyzetek) Sajnovics János naplója 1768–1769–1770. Fordította: Deák András Budapest ELTE 1990. 257 l. Bibliotheca Regulyana 1. Róla: Zaicz Gábor: A Bibliotheca Regulyana és Sajnovics naplója magyarul. (19–20) A Reguly Társaság Értesítője 3. szám, Budapest 1992. február 18. Hirdetés: A Reguly Társaság Értesítője 9. szám, Budapest 1995. február 17. 6. old. A Sajnovics–képről: Bartha Lajos: Előkerült Sajnovics János portréja? (5–6) a Reguly Társaság Értesítője 1. szám, Budapest 1991. május 7.

104. Újra kell-e írni a finnugor őstörténetet? (261–266) Magyar Tudomány 35 (1990/3) A magyar őstörténet-kutatás fél évszázada. Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya nyilvános közgyűlési osztályülése. 1989. május 12. Előadások és referátumok

105. A függetlenség első két évtizede (1917–1939). Ki a cár örököse? (230–231) Élet és Tudomány 1990. febr. 23. No 8

106. (interjú) Juhari Zsuzsanna: Megmaradnak-e a finnugor népek? (1093) Élet és Tudomány 1990. aug. 35. No 35 [Az ÉT kérdezi rovat]

1991

107. A finnugor néprokonsági eszme a 20-as, 30-as években. (72–88) Őstörténet és nemzettudat 1919–1931. Magyar őstörténeti könyvtár 1. Szeged 1991 [1992]

108. A megnevező funkciójú rokonságnév az udmurt mondat alanyaként. (173–181) FUD [Folia Uralica Debreceniensis] 2. Debrecen 1991 [1992]

1992

109. Zsirai és a művelődéstörténet. (38–44) Uralisztikai tanulmányok 5. [Zsirai Miklós emlékkönyv] Budapest ELTE 1992

110. A finnugor népek kulturális fejlődését elősegítő alapítvány. (6–8) A Reguly Társaság Értesítője 3. szám, Budapest, 1992. február 18.

111. (interjú) Mailáth Éva: A nemzetteremtés diadala. Egy katona, akitől tanulhat Európa. [Mannerheim tábornagy] Új Magyarország 1992. június 30. kedd, 9. oldal

1993

112. Tyeoretyicseszkije problemi finno-ugrovegyenyija v proslom veke v Rossziji. Jubilejnaja naucsno-praktyicseszkaja konferencija, poszvjasennaja 150-letyiju poezdki A Reguli v Szibir na Ural. NII VOUN Hanti-Manszijszk 1993 Előadás, a leadott kézirat megjelenéséről nincs tudomásom.

113. (szerk.) Hajdú Péter 70 éves. Társszerkesztők: Sz. Bakró-Nagy Marianne és Szíj Enikő Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet 1993. Studia et dissertationes 15. 432 l.

1994

114. (szerk.) Sajnovics János: Demonstratio. Bizonyítás: a magyar és a lapp nyelv azonos. A nagyszombati kiadást latinból magyarra fordította: Constantinovitsné Vladár Zsuzsa Budapest ELTE 1994. 157 l. Bibliotheca Regulyana 2. Róla: Zaicz Gábor: Sajnovics fő művei és tudománynépszerűsítő munkája magyarul. (8–10) A Reguly Társaság Értesítője 9. szám, Budapest 1995. február 17.

115. A Demonstratio és a két tudós jezsuita tudományos tervei (138–148) Sajnovics: Demonstratio. Bibliotheca Regulyana 2. Budapest 1994

116. A kéziratos Reguly-művek, a finnlandi úti jegyzetek, valamint a földrajzinév-jegyzékek helyzete. Előadás az érdi Földrajzi Múzeumban Reguly születésének 175. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésszakon 1994. szeptember 28–án. Említése: A Reguly Társaság Értesítője 8. szám, Budapest 1994. október, 9–7. oldal

117. (interjú) Lilija Lazareva: Nasi zarubezsnije gosztyi. „Menya intyereszujet Szever” (6) Szevernij Dom (Hanti-Manszijszk – Szurgut) 1994. április 6–13. No 13 (64)

1995

118. (előadás) Paradigmaváltás és a XIX. század közepi finnugrisztika (Reguly Antal) CIFU-8 Jyväskylä 1995. augusztus

1996

119. Paradigmaváltás és a XIX. század közepi finnugrisztika (Reguly Antal) (90–94) CIFU-8. Pars VIII. Jyväskylä 1996

120. (szerk.) Viljo Tervonen válogatott írásai a magyar–finn kapcsolatok történetéről. Budapest, Magyar–Finn Társaság 1996. 311 l. Hirdetés: A Reguly Társaság Értesítője 11. szám, Budapest 1991. április, 10. oldal

121. A személyiség szerepe a XX. századi finn kapcsolataink alakulásában (9–14) Viljo Tervonen válogatott írásai a magyar– finn kulturális kapcsolatokról. Budapest, Magyar– Finn Társaság 1996

122. A II. Finnugor Világkongresszus (3–5) A Reguly Társaság Értesítője 12. szám, Budapest 1996. november Róla/hozzá: Bartha Antal: Gondolkodás finnugor ügyekről (12–16) A Reguly Társaság Értesítője 13. szám, Budapest 1997. április

1997

123. Ez történt. Ez történik. Hírek, események. Összeállította Szíj Enikő és Csepregi Márta (1–5) A Reguly Társaság Értesítője 13. szám Budapest 1997. április

124. A Reguly-nekrológok [elfogadott kézirat a Benda–emlékkönyvbe, Mundus 1997]

1998

125. Szamoucsityel vengerszkovo jazika. Szentpétervár. Dolina 1998. 458 l.

126. Tyermini rodsztva v udmurtszkom jazike. Budapest, Akadémiai Kiadó 1998. 216 l.

127. Az oroszországi finnugor népek történelme és jelenlegi helyzete (36–46) Finnugor Kalauz. Budapest, Panoráma 1998

128. Finnugor rokonságnevek szinoníma–problémáiról (128–131) A szinonimitásról. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához I. Budapest, Tinta Kiadó 1998

129. Pánfinnugor és antifinnugor elméletek és mozgalmak (145–152) 125 éves az ELTE Finnugor tanszéke. Uralisztikai tanulmányok 8 Budapest, ELTE 1998

130. Hírek, események (3–12) A Reguly Társaság Értesítője 15. szám, Budapest 1998. április

131. Megjelent [könyvekről] (22–24) A Reguly Társaság Értesítője 15. szám, Budapest 1998. április

132. Az 1998. júniusában Izsevszkban rendezett Kuzebaj Gerd jubileumi nemzetközi tudományos konferenciáról (10–12) A Reguly Társaság Értesítője 16. szám, Budapest 1998. október

133. Asalcsi Oki (Akulina Grigorjevna Veksina) születésének 100. évfordulója. Egy másik udmurt irodalmi jubileum (12) A Reguly Társaság Értesítője 16. szám, Budapest 1998. október

134. (szerk.) A VII. magyar–finn testvérvárosi konferencia. VII unkarilais–suomalainen ystävyyskaupunkikokous [Kétnyelvű kötet] Székesfehérvár 1998

135. Adalékok a magyar–finn kapcsolatok és Székesfehérvár finn kapcsolatainak történetéhez. Halász Ignác–dokumentumok nyomában a kolozsvári egyetemi könyvtárban (90–92) A VII. magyar–finn testvérvárosi konferencia. [Kétnyelvű kötet] Székesfehérvár 1998 [Lásd finnül is 1998]

136. Unkarilais–suomalaisiin kulttuurisuhteisiin ja Székesfehérvárin kaupunkiin liittyviä merkintöjä (192–195) VII unkarilais–suomalainen ystävyyskaupunkikokous [Kétnyelvű kötet] Székesfehérvár 1998 [Lásd magyarul is 1998]

1999

137. A Gyarmathi-kori tudomány nemzetközisége (363–375) Budapest, Tinta Kiadó 1999. Bibliotheca Regulyana 3

138. Válogatott Gyarmathi–bibliográfia (377–385) Budapest, Tinta Kiadó 1999. Bibliotheca Regulyana 3

139. Jegyzetek az Affinitashoz (387–417) Budapest, Tinta Kiadó 1999. Bibliotheca Regulyana 3

140. Poliszémiáról, homonímiáról és a finnugor népek nyelvújítási törekvéseiről (194–198) Poliszémia, homonímia. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához II Budapest, Tinta Kiadó 1999

141. (szerk.) Gyarmathi Sámuel: Affinitas. A magyar nyelv grammatikailag bizonyított rokonsága a finn eredetű nyelvekkel. Fordította: Constantinovitsné Vladár Zsuzsa Budapest, Tinta Kiadó 1999. Bibliotheca Regulyana 3. 428 l.

142. (szerk., jegyzetek No 1–231) II. Finnugor Világkongresszus – Budapest 1996 Debrecen, A Finnugor Világkongresszus Magyar Nemzeti Szervezete – Csokonai Kiadó 1999. 223 l.

143. (szerk., kommentárok No 1–229) II Vszemirnij kongressz finno-ugorszkih narodov – Budapest 1996 Debrecen, A Finnugor Világkongresszus Magyar Nemzeti Szervezete – Csokonai Kiadó 1999. 269 l.

144. A Finnugor Világkongresszus rövid története és a fontosabb dokumentumok (177–206) II. Finnugor Világkongresszus – Budapest 1996 Debrecen, a Finnugor Világkongresszus Magyar Nemzeti Szervezete – Csokonai Kiadó 1999

145. Kratkaja isztorija vszemirnih kongresszov finno–ugorszkih narodov i vazsnyejsije dokumenti finno-ugorszkovo mira. (227–249) II Vszemirnij kongressz finno-ugorszkih narodov – Budapest 1996 Debrecen, a Finnugor Világkongresszus Magyar Nemzeti Szervezete – Csokonai Kiadó 1999

146. Zakon obucsenyija i rodnoj jazik finno-ugorszkih narodov (40–43). Finno-ugrovegyenyije (Joskar–Ola) 1999/1

147. A Joskar-Olában rendezett „A finnugor világ és a XXI. század” című nemzetközi szimpóziumról (8–14) A Reguly Társaság Értesítője 17. szám, Budapest 1999. január

148. Könyvekről, eseményekről (14–16) A Reguly Társaság Értesítője 17. szám, Budapest 1999. január

149. Komi Expo '98 [1998. szeptember 15–20. Budapest, Orosz Kulturális Központ] (16–17) A Reguly Társaság Értesítője 17. szám, Budapest 1999. január

150. Gleb Visinszkij nagykövetségi tanácsos, az Orosz Kulturális Központ igazgatója távozik állomáshelyéről, Budapestről (18–19) [az OKultKp fgr rendezvényeiről] A Reguly Társaság Értesítője 17. szám, Budapest 1999. január

151. [2001] Samuel Gyarmathi et les peuples de Russie (dans l'Affinitas) (167–176) Études Finno–Ougriennes (Paris) 31 (1999) [175 Linguarum totius – . címlap, 176 a Bog szócikk] Numéro Spécial. Actes du colloque „Deux cents ans aprés l'Affinitas : regards sur Gyarmathi et les réalités finno–ougriennes” tenu a Paris les 13 et 14 decembre 1999. Paris A.D.E.F.O

2000

152. Szamoucsityel vengerszkovo jazika. Szentpétervár, Lingva–Neva 2000. 460 l.

153. (szerk.) Reguly Antal „hangjegyre szedett” finnugor dallamai. Budapest, Tinta Kiadó 2000. Bibliotheca Regulyana 4. 105 l.

154. Reguly Antal "hangjegyre szedett" finnugor dallamai. [tanulmány] (63–90) Reguly Antal „hangjegyre szedett” finnugor dallamai. Budapest, Tinta Kiadó 2000. Bibliotheca Regulyana 4.

155. Suomalais-unkarilaiset suhteet (108–113) Unkari lyhyesti – 2000 Helsinki, Unkarin Kulttuuri- ja tiedekeskus – Suomi–Unkari Seura 2000

156. A Finnugor Világkongresszus vázlatos története és legfontosabb dokumentumai. (367–401) Nyelvrokonaink. Budapest, Teleki László Alapítvány 2000

157. A finnugor mozgalom rendszeresen ismétlődő eseményei. (403–418) Nyelvrokonaink. Budapest, Teleki László Alapítvány 2000

158. Néhány fontos oroszországi jogi dokumentum. (felsorolás) (427–435) Nyelvrokonaink. Budapest, Teleki László Alapítvány 2000

159. (ford.) Szanukov, Kszenofont: Oroszország finnugor népei: a múlt és a jövő. (121–178) Nyelvrokonaink. Budapest, Teleki László Alapítvány 2000

160. Ocserk isztoriji i vazsnyejsije dokumenti Vszemirnovo kongressza finno–ugorszkih narodov. (439–471) Szorogyicsi po jaziku. Budapest, Fond im. Laszlo Teleki 2000

161. Vazsnyejsije reguljarnije szobityija v finno–ugorszkih dvizsenyiji (472–489) Szorogyicsi po jaziku. Budapest, Fond im. Laszlo Teleki 2000

162. Nyekotorie vazsnyejsije pravovie dokumenti Rosszijszkoj Federaciji (494–500) Szorogyicsi po jaziku. Budapest, Fond im. Laszlo Teleki 2000