ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Simon Valéria − életrajz

nyomtatható változat

 

Születési idő: 1964. június 1.

Iskolai tanulmányok: Teleki Blanka Gimnázium, Budapest, 1978–1982

Egyetemi tanulmányok: JATE magyar–orosz–finnugor szak 1982–1988

A diplomaszerzés éve: 1988

Munkahely:

1989–1993: szabadfoglalkozású nyelvtanár, finn nyelv, magyar mint idegen nyelv

1991–1993: óraadó a budapesti Veres Pálné Gimnáziumban (finn nyelv)

1994–1996: tudományos segédmunkatárs, MTA-ELTE Finnugor Nyelvészeti Kutatóhely

1996–1997: óraadó tanár, ELTE Finnugor Tanszék

1998-tól: főállású oktató, ELTE Finnugor Tanszék

Beosztás:

1998–2005 – egyetemi tanársegéd

2005-től – egyetemi adjunktus

Tudományos fokozat: PhD (Melléknévképzők morfoszemantikai sajátosságai a magyar és a finn nyelvben. ELTE BTK, 2005.)

Kutatott területek: morfológia, szóképzés a finn és a magyar nyelvben, idegennyelv-tanulás és -oktatás

Oktatott tárgyak:

Finn nyelv (finn BA)

Szóképzéstan (speciális kollégium finn nyelv szakon)

A finn irodalmi nyelv története (finn BA, 2014-ig)

Szövegtan (finn MA)

Finn morfológia (finn MA)

Részvétel és előadás tudományos konferenciákon:

VIII. Nemzetközi Finnugor Kongresszus, Jyväskylä, 1995 (részvétel)

III., IV., V., VI. Magyar–finn kontrasztív nyelvészeti konferencia, Szombathely 1999, 2002, 2005, 2008 (előadás)

Grammatika és kontextus I., ELTE Budapest, 2004 (előadás, szekcióvezetés)

MANYE XVI. kongresszus, Gödöllő, 2006. április 10–12. (előadás)

Kontrasztok. Ünnepi konferencia a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének 50. évfordulóján. 2008 (előadás)

Grammatika és kontextus III., ELTE Budapest 2011. (előadás)

MANYE XXIII. kongresszus, ELTE BTK Budapest 2013. (előadás)

Jubileumi konferencia az ELTE Finnugor Tanszékének finn vendégtanári státusza és a finn szak fennállásának 30. évfordulója tiszteletére. ELTE BTK Budapest, 2013. május 7-8. (előadás)

XII. Nemzetközi Finnugor Kongresszus, Oulu, 2015. augusztus 17-21. (előadás, szekcióvezetés)

 

 Vendégoktatás:

2000. március, Joensuui Egyetem, magyar mint idegen nyelv

2002. március, Helsinki Egyetem, magyar szóképzéstani kurzus (Erasmus oktatócsere)

2005. április, Tamperei Egyetem, magyar mint idegen nyelv

2006. március, Uppsalai Egyetem, magyar mint idegen nyelv (Erasmus oktatócsere)

2018. február, Jyväskyläi Egyetem, finn mint idegen nyelv (Erasmus oktatócsere)

Ösztöndíjak, továbbképzés:

2000. február–május, doktoranduszi Erasmus ösztöndíj

2004. április, ELTE – Helsinki Egyetem egyetemközi kutatói ösztöndíj

2006. augusztus, CIMO – Nem finn anyanyelvű finnoktatók továbbképzése, Tamperei Egyetem

2016. július, CIMO - Nem finn anyanyelvű finnoktatók továbbképzése

Társasági tagság:

Magyar–Finn Társaság (1991-től választmányi tag)

Kalevala Baráti Kör (1991-től vezetőségi tag)

Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (2005-től)