ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Simon Valéria − bibliográfia

nyomtatható változat

Tanulmányok, monográfiák 

1. Produktiivisesta adjektiivikantaisesta nominijohdosta suomen ja unkarin kielessä. Colloquia Contrastiva, Tomus VIII. Kaukovertailuja III., Savariae, 2001: 125–132.

2. -i melléknévképzős szószerkezetek viszonyjelentései finn nyelvi megfelelőinek tükrében. Nyelvtudományi Közlemények 99. 2002: 250–259.

3. Orvosi táska vs. lääkarinlaukku  – jelzős szerkezetek viszonyjelentései és kifejezési formái a magyarban és a finnben.  Colloquia Contrastiva, Tomus XIII. Kaukovertailuja IV. Savariae, 2005: 105–126.

4. Írásbeli köszöntés egy szakmabelinek. A -beli  és az -i melléknévképzős szerkezetekről és szinonimaviszonyaikról. In: Csepregi Márta – Várady Eszter (szerk.) Permiek, finnek magyarok. Írások Szíj Enikő 60. születésnapjára. Urálisztikai Tanulmányok 14. Budapest, 2004: 347–356.

5. Johto-opin sivu-rooli kielenopetuksessa. Grammatika és kontextus. Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában. Urálisztikai Tanulmányok 17. Budapest, 2007: 295–302.

6. A hiány kifejezési módjairól magyar és finn derivátumokban. Specimina Fennica Tomus XII., Colloquia Contrastiva Tomus XIV. Kaukovertailuja V., Savariae, 2006: 194–221.

7. A szónegáció megjelenési formáiról a magyar és a finn nyelvben. In: Heltai Pál (szerk.): Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. A XVI. MANYE Kongresszus előadásai. Gödöllő. 2006. április 10-12. (A MANYE kongresszusok előadásai 3.) Vol. 3. MANYE – Szent István Egyetem, Pécs – Gödöllő.

8. Melléknévképzők morfoszemantikai sajátosságai a magyar és a finn nyelvben. Urálisztikai tanulmányok 16. Budapest, 2007. 138 p.

9. A (n)lainen képzőszerű utótag jellemzőiről a CSC Kielipankki újságnyelvi korpusza alapján. In: Bereczki et al. (szerk.) Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Urálisztikai tanulmányok 18.

 

10. A műfordítás nehézségei avagy lexikális átváltási műveletek Arno Kotro Sanovat sitä rakkaudeksi című művének magyar fordításában. Konferenciaelőadás, VI. finn-magyar kontrasztív konferencia, 2008. március 27-28. Kaukovertailuja VI. 188-204.

 

11. Határsávban – A szóképzés- és összetétel érintkezésének egyes eseteiről a magyar és a finn nyelvben. In: Bogár Edit (szerk.) Kontrasztok. Ünnepi konferencia és kiállítás a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és irodalom Tanszékének 50 éves évfordulóján. Comenius Egyetem, Pozsony 2008, p. 92—104.

 

12. Hat a harmincból – avagy az ELTE fennisztikai képzése a bolognai rendszer keretei közt. In: Ladányi et al. (szerk.) Nyelv – Társadalom – Kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I-II. MANYE, Vol 10/I-II. MANYE – Tinta Könykiadó. Budapest 2014, p. 393—398.

 

13. Ensiapu - Elsősegély. Módszertani segédanyag a finn nyelvtan oktatásához. Digitális Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Könyvtár 1. Sorozatszerkesztő: Antalné Szabó Ágnes. ELTE 2015. 34 p.

http://metodika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_DBMK_1.pdf

 

Szerkesztések 

1. Komatál. Ünnepi könyv Domokos Péter 70. születésnapjára. ELTE Finnugor Tanszék, Budapest, 2006.

2. Millió tűlevél erdeje. Várady Eszter társszerk., Kalevala Baráti Kör – Tillinger Péter Műhelye, Budapest, 2007.

Ismertetések 

1. Finnugor kalauz. Élet és Tudomány, LIII. évf. 44. sz.

2. A Joensuui Egyetemen folyó Karjala-kutatásokról. Nyelvtudományi Közlemények 97. (2000)

3. Tárt ajtók napja. Finnugor Világ, VI. évf. 4. sz., 2001.

4. Suomenopettajien opintopäivät. Kielikuvia 2006/2; 22-25.

Műfordítások 

1. Betti Alver, Viivi Luik (versek) In: Bereczki Gáborné Mai Kiisk (szerk.) Harangok halk kondulása. Huszadik századi észt líra I-II. Minoritates Mundi – Literatura – Szombathely, 2000.

2. Sari Mikkonen: Mitrofán apát bűntelen hímvesszeje; Sisko Istanmäki: A szék; Outi Alm: A Szekrény. In: Eliisa Pitkäsalo (szerk.) Mókuskerék. Oravanpyörä. Válogatás a legújabb finn novellairodalomból. Minoritates Mundi – Literatura – Szombathely, 2002.

3. Kirsti Simonsuuri (versek) In: Eliisa Pitkäsalo (szerk.) A képzelet tájai. Mielen maastoja. Válogatás a legújabb finn lírából. Minoritates Mundi – Literatura – Szombathely, 2002.

4. Kari Hotakainen: Szívbajok (regényrészlet) In: Simon Valéria (szerk.) Komatál. Ünnepi könyv Domokos Péter 70. születésnapjára. ELTE Finnugor Tanszék, Budapest, 2006.

5. Arno Kotro: Sanovat sitä rakkaudeksi. Szerelemnek hívják. Minoritates Mundi – Literatura – Szombathely, 2008.

6. Sari Malkamäki: Nővérek - Siskokset; Juha Itkonen: Vendégszoba – Vierashuone  (2 novella); Saila Susiluoto: Kórus – Kuoro; Heli Laaksonen: Suomi kötény formájú ország – Suami o essumuatone maa ja sää asut toise helma reunas; Házassági szerződés – Avioehto; Arja Kuisma: Nők – Naiset; Én vagyok a Költő – Minä olen runoilija (5 vers). In: NAGYVILÁG 2013/3.

7. Jani Nieminen 3 verse a Kodittomille koirille  című kötetből (Kun teet lähtöä, Miehenä minusta, Koira kuuntelee pää kallellaan). In: Magyar Lettre Internationale, 90. 2013

8. Camera Poetica - Susogó nyírfák. Finn kortárs költők versei Timár József fotóival. (50 vers). Dr. Josef Timar, Bécs, 2014.