ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Németh Szilvia — bibliográfia

nyomtatható változat

2014

9. Az alkohol hatása a magánhangzók ejtésére. In: Váradi Tamás (ed.) Alknyelvdok8. Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből. Budapest. 101–112. [pdf]

8. Magánhangzó-minőségek magyarul beszélő oroszok beszédében. In: Bátyi Szilvia – Navracsics Judit – Vígh-Szabó Melinda (eds.) Nyelvelsajátítási-, nyelvtanulási- és beszédkutatások. Pszicholingvisztikai tanulmányok IV. Budapest-Veszprém. 98–109.

2013

7. A manysi információstruktúrát kódoló konstrukcióinak egyik csomópontja. In: Csepregi Márta – Kubínyi Kata – Jari Sivonen (eds.). Grammatika és kontextus – Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III. Uralisztikai tanulmányok 20. Budapest. 215–226. [pdf]

2011

6. Navigare humanum est… Pusztay János hatvanadik születésnapjára (Pomozi Péter ed.). In: Magyar Nyelvőr 135. 517–519.

5. Vladár Zsuzsával és Karácsony Fannival közösen: A latin nyelvű magyar grammatikák terminológiai adatbázisa. In: Simon Orsolya – Szabó Dániel (eds.). Alkalmazott nyelvészet hallgatói, oktatói szemmel. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 138. 163-170.

4. Топик и фокус в мансийском языке. In: Csúcs Sándor – Falk Nóra – Tóth Viktória – Zaicz Gábor (eds.). Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars VI. Dissertationes symposiorum ad linguisticam. Piliscsaba. 105–111.

2010

3. A nyelvvel foglalkozó mari értelmiség és az egységes irodalmi norma. In: Kiss Zoltán – Ladányi Mária – Petykó Márton (eds.). A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig. Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet hagyományos és új témaköreiből. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 128. Budapest. 88–96.

2. A nyelvújítás Mariföldön: aktuális problémák és megoldási kísérleteik. In.: Gecső Tamás – Kiss Zoltán – Tóth Szergej (eds.). TI és MI. Alkalmazott nyelvészet és interdiszciplinaritás. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 102. Budapest. 115–127.

2009

1. Morfológiai fókuszáló a manysiban. In: Gecső Tamás – Kiss Zoltán (eds.). Ismeretlen ismerős - ismerős ismeretlen. Az alkalmazott nyelvészet dimenziói. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 85. Budapest. 109–117.