ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Leila Kimmel − bibliográfia

nyomtatható változat

Tenjes, S.; Lõbus, T.; Kubinyi, L.; Rummo, I.; Kulakov, D.; Ingerpuu-Rümmel, E. (2010). Multimodaalne suhtlus keeleõppe ja –kasutuse teenistuses. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 1, 21–40.

Tenjes, S.; Kubinyi, L. (2009). Diskursiivsed meetodid suuliste ja kirjalike suhtluskontekstide analüüsimiseks. In: Teesid: Teoreetiline keeleteadus Eestis III; Tartu, Eesti; 8.-9.12.2009. Tartu: Tartu Ülikool, keeleteaduse filosoofia ja semiootika doktorikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, 2009, 10–11.