ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Kubínyi Kata − életrajz

nyomtatható változat

 

Születési idő: 1955. május 14.

Egyetemi tanulmányok:

1978: magyar–orosz szakos tanári diploma az ELTE Bölcsészettudományi Karán

1979–1981: fennisztikai tanulmányok az Abo Akademi hallgatójaként (Turku, Finnország)

Munkahely:

1984-től az ELTE Finnugor Tanszékének oktatója

1998-tól tanszéki Erasmus-koordinátor

Beosztás: egyetemi adjunktus

Tudományos fokozat: 1997–2000: az ELTE BTK Finnugor Tanszéke doktori iskolájának abszolválása (abszolutórium 2001 tavasz)

Oktatott tantárgyak:

Finn szak:

a finn nyelv rendszere és kutatása

bevezetés a fennisztikába

finn fonetika és fonológia

finn szintaxis

finn nyelvtörténet

balti finn nyelvészet

finn fordítási és stilisztikai gyakorlatok

a többnyelvűség filológiai kérdései

svéd nyelv

bevezetés a finn kultúrába

mai finn kultúra

Észt szak:

balti finn nyelvészet

Finnugor szak:

a magyar nyelv finnugor alapjai

történet-összehasonlító nyelvészet

Kutatott területek:

szintaktikai problémák a finnben

magyar–finn kontrasztív nyelvészeti vizsgálatok

egyeztetés az uráli nyelvekben

a finn kultúrtörténet egyes vonatkozásai

a fennisztikai kutatások történetének egyes vonatkozásai

a fordítás elméleti alapjai és gyakorlata

Egyéb szakmai tevékenység:

szakmai lektorálás

mű- és szakfordítások finnről, észtről, kisebb balti finn nyelvekről, svédről, németről