ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Kubínyi Kata − bibliográfia

nyomtatható változat

1981

1. „A Mester és Margarita” elemzéséhez és értelmezéséhez. In: Pálfi Ágnes szerk., Az orosz irodalmi tudományos diákkör munkái 1968–78. I. ELTE BTK, Budapest, 277–300.

1990

2. Szócikkek a Finnugor Életrajzi Lexikonban. Domokos Péter szerk., ELTE BTK, Budapest, 102, 102–103, 110, 144, 145, 150, 166, 171–172, 220–221.

1992

3. A nagy finn folttisztító. Beszélő 1992/8, 30–34.

4. Kirsi Simonsuuri; J. V. Snellman; A. Swan. Világirodalmi Lexikon, Szerdahelyi István főszerk., Akadémiai Kiadó, Budapest, 13., 14. kötet.

1993

5. Z. Topelius; turkui romantika és még három szócikk a Világirodalmi Lexikon 15. kötetében

1994

6. Th. Warburton; H. Wuolijoki; Yrjö–Koskinen és még négy szócikk a Világirodalmi Lexikon 17. kötetében

7. Lauseiden informaatiorakenteen virhetulkintoja suomenkielisen tekstin unkarinnoksessa. Specimina Fennica 5 [Colloquia Contrastiva 2], BDTF, Szombathely, 39–54.

1998

8. Unkarin ja suomen adjektiivin eriävästä käytöstä adnominaalisena määritteenä. Specimina Fennica [Colloquia Contrastiva 3], BDTF, Szombathely, 53–76.

9. Tizenöt a százhuszonötből. Urálisztikai tanulmányok 9, Budapest, 183–187.

2001

10. Kongruenciatípusok a finnben és magyarban. Specimina Fennica [Colloquia Contrastiva 4], BDTF, Szombathely, 67–82.

11. Az uralisztikai oktatás feladatáról. In: Vade mecum! A huszonötödik óra. A Berzsenyi Dániel Főiskola Uralisztikai Tanszékének (1991–2001) jubileumi konferenciája (2001. április 26–27). Az Uralisztikai Tanszék Kiadványai 9, BDTF, Szombathely, 171–80.

2004

12. A gyarmathiana útvesztői avagy: miért olvassuk újra Gyarmathi göttingai tárgyú leveleit? In: Csepregi M., Várady E., szerk., Permiek, finnek, magyarok. Írások Szíj Enikő 60. születésnapjára. Urálisztikai Tanulmányok 14, ELTE Finnugor Tanszék, Budapest, 194–203.

2005

13. Kongruenssimorfeemi, inkorporoitu pronomini, itsenäinen (pro)nomini: typologisia eroja suomen ja unkarin persoonankoodauksessa. Specimina Fennica 11 [Colloquia Contrastiva 13], BDTF, Szombathely, 42–67.

14. (Szerkesztés és előszó, Yrjö Lauranto társszerkesztővel:) Tanulmányok nyelvről, kultúráról. A finnugor tanszékek első országos diákkonferenciájának terméséből; Budapest, 2003. május 7–8. Urálisztikai Tanulmányok 15, ELTE Finnugor Tanszék, Budapest.

2006

15. Elollisuuden/ihmistarkoitteisuuden kieliopillistumisesta suomessa ja unkarissa. Specimina Fennica 12 [Colloquia contrastiva 14], Szombathely, 117–156.

16. Ősszámtudomány vagy számmisztika? Nyelvészeti megjegyzések Czakó Gábor "A kör négyszögesítése, avagy nyelvünk ősszámtudománya" című cikkéhez. Természet Világa, 2006/11, 497–499.

2007

17. Kenet piru vieköön? Implisiittisen objektin tulkinta unkarissa, kieliopin ja kontekstin välimaastossa. In: Csepregi M., Virpi Masonen, szerk., Grammatika és kontextus. Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában. Urálisztikai Tanulmányok 17, ELTE Finnugor Tanszék, Budapest, 178–200.

2008

18. A nyelvi változások egyik vélhető feltételéről, különös tekintettel a stigmatizálódott újítások terjedésére. In: Bereczki András et al., szerk., Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok 18, ELTE Finnugor Tanszék, Budapest, 487–501.

19. A birtokos–birtok viszony uráli kódolásának kérdéséhez. In: Pomozi Péter, szerk., Navigare humanum est. Pusztay János hatvanadik születésnapjára. Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete, Budapest, 136–140.

20. A magyar morfoszintaxis és a párbeszéd grammatikája. Mikor implicit és mikor explicit az 1–2. személyű tárgy a magyarban? In: Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor, szerk., Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 80. Budapest: Tinta Könyvkiadó: 231–240.

21. Fordítói megjegyzés A. Volkov karjalai költő verséhez. Finnugor Világ 2008. március (13: 1): 18–9.

2013

22. (Szerkesztés, Csepregi Márta és Jari Sivonen társszerkesztőkkel:) Grammatika és kontextus. Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III. Urálisztikai Tanulmányok 20. Budapest.

2015

23. (Terhi Peltola társszerzővel): ö-vokaali suomessa ja unkarissa. [Az ö magánhangzó a finnben és a magyarban.] In: Eliisa Pitkäsalo, Pusztay János, szerk., Kaukovertailuja. A VII. finn--magyar kontrasztív konferencia előadásai. Specimina Fennica 17. Savariae: Balogh és Társa. 150183.Előadások szakmai konferenciákon

1993

1. Lauseiden informaatiorakenteen virhetulkintoja suomenkielisen tekstin unkarinnoksessa. [Falsche Interpretation der Thema-Rhema-Gliederung finnischer Sätze im Ungarischen.] Kaukovertailuja I. Finnmagyar kontrasztív nyelvészeti konferencia a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Urálisztikai Tanszékén. Szombathely, 1993. május 2021.

1996

2. Unkarin ja suomen adjektiivin eriävästä käytöstä adnominaalisena määritteenä. [Über den unterschiedlichen syntaktischen Gebrauch ungarischer und finnischer Adjektive in der Nominalphrase.] Kaukovertailuja II. Finnmagyar kontrasztív nyelvészeti konferencia a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Urálisztikai Tanszékén. Szombathely, 1996. szeptember 27–28.

1997

3. Kääntämisen opettamisesta. [A fordítás oktatásáról.] Lektori konferencia a finnmagyar kormányközi kulturális egyezmény végrehajtóinak szervezésében Finnország magyarországi nagykövetségen. Budapest, 1997. március 6–7. (Felkérésre.)

1998

4. Történetíró szépírók Finnországban. Észt–finn–magyar műfordítói szeminárium a Magyar Írószövetség és a kormányközi kulturális egyezmények végrehajtóinak szervezésében a Magyar Írószövetség székházában. Budapest, 1998. szeptember 23–5.

1999

5. Kortárs kritikák az Affinitasról. 200 éves az Affinitas. Tudományos ülés és sajtóbemutató az ELTE Bölcsészkarán. Budapest, 1999. szeptember 11.

6. Kongruenciatípusok a finnben és a magyarban: az esetbeli (in)kongruenciához és okaihoz. [Agreement types in Finnish and Hungarian: On (dis)agreement in case and its reasons.] Kaukovertailuja III. Finn–magyar kontrasztív nyelvészeti konferencia a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Urálisztikai Tanszékén. Szombathely, 1999. november 25–6.

2001

7. Az uralisztikai oktatás feladatáról. Vade mecum! A huszonötödik óra. A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Uralisztikai Tanszékének (1991–2001) jubileumi konferenciája. Szombathely, 2001. április 26–27. (Felkérésre.)

2002

8. Kongruenssimorfeemi, inkorporoitu pronomini, itsenäinen (pro)nomini: typologisia eroja suomen ja unkarin persoonankoodauksessa. [Kongruenzmorphem, inkorporiertes Pronomen, loses (Pro)nomen: Typologische Verschiedenheiten des Personalkodes des Finnischen und Ungarischen.] Kaukovertailuja IV. Finn–magyar kontrasztív nyelvészeti konferencia a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Urálisztikai Tanszékén. Szombathely, 2002. október 17–8.

2003

9. Még névutó vagy már esetrag? Grammatizáló Műhely. A IV. Budapesti Uráli Műhely az MTA Nyelvtudományi Intézetében. Budapest, 2003. szeptember 4–6.

2004

10. Implisiittisen objektin tulkinta unkarissa, kieliopin ja kontekstin välimaastossa. [Interpretation of implicite objects in Hungarian, midway between grammar and context.] Grammatika és kontextus. Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában. Nemzetközi konferencia az Eötvös Loránd Tudományegyetem Finnugor Tanszékén. Budapest, 2004. április 4–7.

2005

11. Elollisuuden/ihmistarkoitteisuuden kieliopillistumisesta suomessa ja unkarissa. [On grammaticalization of animacy/humanness in Finnish and Hungarian.] Kaukovertailuja V. Finn–magyar kontrasztív nyelvészeti konferencia a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Urálisztikai Tanszékén. Szombathely, 2005. május 5–6.

2007

12. A magyar morfoszintaxis és a párbeszéd grammatikája: Mikor implicit és mikor explicit az 1–2. személyű tárgy a magyarban? Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában I. A Funkcionális nyelvészeti műhely konferenciája az ELTE BTK Mai magyar nyelvi tanszékén. Budapest, 2007. november 134.

2008

13. (Várnai Zsuzsa társszerzővel:) About gradation in Finnish and Nganasan. Uráli Hangoskodó. A VI. Budapesti Uráli Műhely az MTA Nyelvtudományi Intézetében. Budapest, 2008. január 11–12.

14. Agreement in Uralic: Modifications to some crosslinguistic generalizations. Uralic Typology Database Project. Nemzetközi konferencia a Bécsi Egyetemen, a Collegium Hungaricum Wien közreműködésével. Bécs, 2008. szeptember 267. (Felkérésre.)

2011

15. Pragmatic prominence v. syntactic dependence: On “possessive clitic climbing” in Cheremis, Permic, and Ob-Ugric. Grammatika és kontextus III. Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában. Nemzetközi konferencia az Eötvös Loránd Tudományegyetem Finnugor Tanszékén. Budapest, 2011. április 1921.

16. (Terhi Peltola társszerzővel:) ö-vokaali suomessa ja unkarissa. [Az ö magánhangzó a finnben és a magyarban.] Kaukovertailuja VII. Finnmagyar kontrasztív nyelvészeti konferencia a NYME SEK BTK Uralisztikai Intézeti Tanszékén. Szombathely, 2011. május 1213.

17. A birtokos egyeztetés az uráli nyelvekben mint leírási probléma. Jubileumi konferencia az Uralisztikai Tanszék fennállásának 20. évfordulója alkalmából. NYME SEK BTK Interkulturális Tanulmányok Intézete, Uralisztikai Intézeti Tanszék. Szombathely, 2011. november 101.

2012

18. Agenttipartisiippirakenteen lajit uralilaisissa kielissä. [Az ágensparticipiumos szerkezet típusai az uráli nyelvekben.] A kognitív-tipológiai nyelvészet és perspektívái az uráli nyelvek kutatásában. Finnmagyar konferencia a CIMO szervezésében az ELTE Finnugor Tanszékén. Budapest, 2012. május 910.

19. Alany és birtokos versengése a személybeli egyeztetésben: birtokos NP-k predikatív funkcióban. (A nyenyec és az erza-mordvin minta.) Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet. Hajdú Péter és Schmidt Éva emlékkonferencia a Pécsi Egyetemen. Pécs, 2012. október 1113.

2013

20. Possessiivisuffiksin monet kasvot suomessa. [A finn birtokos személyrag sokarcúsága.] Jubileumi konferencia az Eötvös Loránd Tudományegyetem finn nyelv és kultúra szakának 30. évfordulója alkalmából az ELTE Finnugor Tanszékén. Budapest, 2013. május 7–8.

2015

21. Possessive clitic climbing as a pattern of agreement with the possessor in Permic and Mari postpositional phrases. Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Oulu, 2015. augusztus 1721. (Poszter.)

22. О ливах на венгерском языке. [A lívekről magyarul.] Finnugor Népek Fesztiválja a Rigai Lett Társaság székházában. Riga, 2015. szeptember 26. (Felkérésre.)

23. Что мы знаем о малых прибалтийско-финских языках и культурах в Венгрии? [Mit tudunk mi magyarok a kis balti finn nyelvekről és kultúrákról?] Vidzemei lívek napja a Finnugor Népek Fesztiválján a Turaidai Műemlékvédelmi Terület konferenciaközpontjában. Turaida, 2015. szeptember 27. (Felkérésre.)

24. Vecsey Ferenc és Kubinyi Attila: két fejezet Jean Sibelius magyarokhoz fűződő kapcsolatainak történetéből. Ünnepi ülés J. Sibelius és A. Gallen-Kallela születésének 150. évfordulója alkalmából az ELTE Finnugor Tanszéke és a Magyar–Finn Társaság rendezésében az ELTE BTK-n. Budapest, 2015. november 11. (Felkérésre.)

2016

25. Útban Mikäli és Naimaa földjéről anyanyelvünk tájai felé. Kis félrefordítás-tipológia finnről magyarra ültetett szövegek alapján. Egyetemi Anyanyelvi Napok 2016. Rendező: MNyFI Finnugor Tanszék. 2016. ápr. 21.

2017

26. (Terhi Paasch társszerzővel:) V ja j suomessa ja unkarissa. [A v és a j a finnben és a magyarban.] Kaukovertailuja/Kaugvõrdlusi. Magyar–balti finn nyelvi és kulturális összevetések. Nemzetközi konferencia az Eötvös Loránd Tudományegyetem Finnugor Tanszékén. Budapest, 2017. május 2627.

27. A kisebb balti finn népek írásbelisége 1917 előtt és után. – Az oroszországi finnugor népek ábécéi 1917 előtt és után. Konferencia az ELTE Finnugor Tanszékén, 2017. okt. 12-én. (Felkérésre.)

28. Bibliafordítások kis balti finn nyelveken. – Gátszakadás. A Biblia nemzeti nyelveken. Konferencia a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága rendezésében, Budapest, 2017. november 6. (Felkérésre.)29. Sibelius hegedűversenyének két magyar előadójáról, Vecsey Ferencről és Kubinyi Attiláról. – Kölcsönhatások. Magyarok Finnországban, finnek Magyarországon. Konferencia Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére a Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség rendezésében, Debrecen, 2017. november 9–10. (Elhangzott A magyar zene Finnországban, a finn zene Magyarországon c. kerekasztal-beszélgetés keretében a Zeneművészeti Kar Kamaratermében 2017. november 10-én.)

2018

30. (Salánki Zsuzsanna társszerzővel:) The Finno-Ugric languages from a pluricentric viewpoint. 6th Word Conference on Pluricentric Languages and their Non-Dominant Varieties. Nemzetközi konferencia a Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán. Nyitra, 2018. június 2123.