ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Horváth Laura — életrajz

nyomtatható változat

Születési hely és idő: Székesfehérvár, 1985. február 28.

 

Iskolai tanulmányok: 

1999–2003: Teleki Blanka Gimnázium, Székesfehérvár

1991–1999: Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Székesfehérvár

 

Egyetemi tanulmányok:  

2009–2012: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Uráli nyelvészet és nyelvek doktori program

2003–2009: ELTE BTK finnugor–magyar szak

 

Munkahely:  

2013–: ELTE Finnugor Tanszék (tudományos segédmunkatárs)

 

OTKA-pályázatban való részvétel:

2017–: „A Volga-vidéki finnugor nyelvek tipológiai adatbázisa” OTKA/NKFI-pályázat (NKFI K 125282, vezető kutató: Havas Ferenc)

 

2013–2017: "A többnyelvűség megnyilvánulásai finnugor nyelvű közösségekben" OTKA/NKFI-pályázat (OTKA FNN 107793 sz., ELTE Finnugor Tanszék, vezető kutató: Csepregi Márta)

 

 

Ösztöndíjak, nyári egyetemek, tanulmányutak:

2017–2018: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (6 hónap, 2017. dec. 1 – 2018. máj. 31)

2014: Langnet nyári egyetem, Turku, Finnország (a Langnet és a Turkui Egyetem ösztöndíja, 1 hét)

2012–2013: CIMO Fellowship ösztöndíj, Helsinki (12 hónap)

2013: Kääriku, Észtország, Campus Hungary ösztöndíj (egyhetes tanulmányút)

2009–2012: doktori ösztöndíj (ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola)

2007: tanulmányút: UdGU, Udmurtia, Oroszországi Föderáció (3 hónap)

2006–2007: köztársasági ösztöndíj

2006: nyári egyetem, Izsevszk, Udmurtia, Oroszországi Föderáció

2005: udmurt nyári egyetem, Izsevszk (MÖB ösztöndíj, négy hét)

 

Nyelvészeti kutatóutak

2016. Udmurt Köztársaság, Tatársztán (6 hét)

2015. Udmurt Köztársaság (4 hét)

 

Kutatási területek: 

aspektus areális és történeti-tipológiai szempontból (Volga–Káma-vidéki finnugor és törökségi nyelvek, balti finn nyelvek)

udmurt és mari morfológia, morfoszintaktika

nyelvújítás, nyelvtervezés (udmurt nyelv)

kései ómagyar és középmagyar kori szövegek aspektuális vonatkozásai

 

OTDK, tanulmányi versenyek: 

2009: XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), Humán Tudományi Szekció, Nyelvtudomány Tagozat (Szeged, 2009.): III. hely

2001/2002: Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) magyar nyelvből: I. hely

 

Oktatatás: 

2016/2017/2: Finnugrisztika (ELTE BTK Finnugor Tanszék)

2010/2011/1/2: A magyar nyelv finnugor alapjai  (ELTE BTK Finnugor Tanszék)

2007. febr-máj: Magyar nyelv nem magyar szakos hallgatóknak (Udmurt Állami Egyetem (UdGU))

 

Társasági tagságok: 

Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki

Reguly Társaság (vezetőségi tag)

 

Szakkollégiumi tagság: 

2003–2009: Eötvös József Collegium

 

Konferenciaelőadások:

2019.

New aspects in the study of Mari, Udmurt, and Komi-Permyak: The Typological Database of the Volga area Finno-Ugric Languages. (5th Mikola Conference, Szegedi Tudományegyetem, 2019. szeptember 20., társszerzők: Asztalos Erika, F. Gulyás Nikolett, Timár Bogáta)

Grammaticalization processes of complex predicates with converbs in Udmurt. (13th Conference of the Association for Linguistic Typology (ALT 13), Pavia, 2019. szept. 4–6)

Az udmurt nyelv aspektuskifejezési eszközei areális-tipológiai szempontból. (ÚNKP Konferencia, ELTE, Budapest,  2019. máj. 23.) 

Aspektuskifejezés az udmurtban és „A Volga-vidéki finnugor nyelvek tipológiai adatbázisa” (Finnugor Szeminárium, Debrecen, 2019. jan. 11–12).

 

2018.

Grammaticalization processes of converb constructions in Udmurt (poszterelőadás) (SWL8, Syntax of the World’s Languages, Párizs, Inalco, 2018. 9. 3–5)

Possessive agreement in Meadow Mari, Udmurt, and Komi‐Permyak (SWL8, Syntax of the World’s Languages, Párizs, Inalco, 2018. 9. 3–5, társszerzők: F. Gulyás Nikolett, Asztalos Erika, Szabó Ditta, Timár Bogáta)

The feature of reduplication in the Typological Database of the Volga Area Finno-Ugric Languages (poszterelőadás) (SLE51, Societas Linguistica Europaea – 51st Annual Meeting, Tallinn, 2018. 8. 29–9.1, társszerzők: F. Gulyás Nikolett, Asztalos Erika, Szabó Ditta, Timár Bogáta)

Typological Database of the Ugric Languages: establishing a long-term project (ELTE Digital Humanites Conference, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Digitális Bölcsészet Központ, 2018. május 28–31., társszerzők: F. Gulyás Nikolett, Asztalos Erika, Szabó Ditta, Timár Bogáta)

Udmurtin konverbirakenteiden kieliopillistumisprosesseista. (Kielitieteen päivät XLV. Helsinki, 2018. 5. 7–9)

A Volga-vidéki finnugor nyelvek tipológiai adatbázisa (Finnugor Szeminárium, Pécsi Tudományegyetem, 2018. 01. 12., társszerzők: F. Gulyás Nikolett, Asztalos Erika, Szabó Ditta, Timár Bogáta, Havas Ferenc)

 

 2017.

 

Egyes akcióminőségek kifejezése Károli és Agricola Újtestamentumában (Nyelvelmélet és dialektológia 4. A Károli-Biblia nyelve. PPKE BTK, 2017.10.17-18)

Inserted Russian infinitives and verbal switches in Udmurt/Russian bilingual utterances (ICML XVI. 16th International Conference on Minority Languages, Jyväskylä & Närpes, Finnország, 2017.8.30. )

Past progressive and past habitual evidential forms in Udmurt (SOUL 2017 Conference on the Syntacs Of Uralic Languages. RIL-HAS, Budapest, PPKE, 2017. 6. 27-28.) (poszterelőadás)

Inserted Russian infinitives and verbal switches in Udmurt/Russian bilingual utterances. (Contact-Driven Multilingual Practices. Helsinki, 2017. 6. 1-2.) 

Verekedisre is fakattak és rupesit henen cansans campaileman: az inchoativitás kifejezésmódjai a finnben és a magyarban. (Comparative aspects of Hungarian and Finnic: Languages and Cultures/Magyar–balti finn nyelvi és kulturális összevetések / Kaukovertailuja / Kaugvõrdlusi 2017 ELTE Finnugor Tanszék, Budapest, 2017. 5. 26-27.)

 

2016.

 

Aspectual role: the case of Russian Infinitive + Udmurt karyny/kariśkyny (1st International Conference on Sociolinguistics. Insights from Superdiversivity, Complexity and Multimodality (ICS.1), ELTE, Budapest, 2016. 9. 1-3)

Perifrastisten rakenteiden ja t(V)-johtimen käytöstä venäjän infinitiivien kаnssa udmurtin kielessä (X Международного симпозиума "Языковые контакты народов Поволжья: актуалные проблемы нормативной и исторической фонетики, лексикологии и стилистики", Izsevszk, Udmurt Köztársaság, Oroszországi Föderáció, 2016. 5. 17-19)

 

2015.

 

On the functions of the Udmurt frequentative suffix (Uralis Languages: Synchrony and Diachrony, Szentpétervár, Oroszországi  Föderáció, ILS RAS, 2015. 10. 15-17)

Aspect and code-switching in Udmurt (XII International Congress for Finno-Ugric Studies (CIFU 12.), Oulu, Finnország, 2015. 8. 17-21)

 

2014.


Habitualitás kifejezése az udmurt nyelvjárásokban (Nyelvelmélet és dialektológia, PPKE BTK, Budapest, 2014. 11. 18.)

Habituality in Udmurt (Langnet Summer School, Turku, Finnország, 2014. 8. 18-22) (poszterelőadás)

Habitualty in Udmurt (11th International Conference on Actionality, Tense, Aspect, Modality/Evidentiality (Chronos11), Pisa, Olaszország, 2014. 6. 16-18)

"Ӟучомем. И мар?” Attitűdök és határozói igeneves szerkezetek udmurt blogokban (Budapest Uralic Workshop 7 - The Multilingual Speaker. Budapest, 2014. 2. 3-5)

 

2013.

 

Habituaalisuus ja progressiivisuus udmurtin murteissa ja kirjakielessä (International Symposium of Graduate Students of Finno-Ugric Linguistic. Kääriku, Észtország, 2013. 10. 3-6)

Joidenkin konverbirakenteiden kieliopillistumisesta udmurtissa, tataarin kirjakielessä ja misääritataarissa (Grammar and Context IV: New Approaches to the Uralic Languages. Tartu, Észtország, 2013. 6. 6-8)

 

2012.

 

Grammaticalization processes of converb constructions in the languages of the Volga–Kama area (XXVIII. International Finno-Ugric Students’ Conference (IFUSCO). Tartu, Észtország, 2012. 5. 8-11)

Converbs in the Volga-Kama area (Graduate Conference on Areal Linguistics, Grammar and Contacts. Tartu, Észtország, 2012. 5. 4-6)

A magyar határozói igeneves szerkezetek egy speciális típusáról (A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. SzTE, Szeged, 2012. 3. 29-30)


2011.


Progresszív, habituális és egyéb imperfektív események kifejezési módjai az udmurtban (Jubileumi konferencia a szombathelyi Uralisztikai Tanszék fennállásának 20. évfordulója alkalmából. NyME, Szombathely, 2011. 11. 10-11)

Az imperfektív aspektus kifejezése az udmurtban (7. Félúton Konferencia. ELTE, Budapest, 2011. 10. 6-7)

Korlátozott idővonatkozású folyamatos események jelölési módjai a finnben és a magyarban – a progresszív aspektus egyes finnugor nyelvekben (VII. Magyar-finn kontrasztív konferencia. NyME, Szombathely, 2011. 5. 12-13)

Aspektuskifejezési módok az udmurt nyelvjárásokban (Grammar and Context III: New Approaches to the Uralic Languages. ELTE, Budapest, 2011. 4. 19-21)


2010.

 

Konverbumszerkezetek az udmurt nyelvben – a páros igék grammatikalizációjáról, aspektuskifejező funkciójáról (II. Alkalmazott Nyelvészeti Hallgatói Konferencia Zsilka János professzor úr (1930-1999) emlékére. ELTE, Budapest, 2010. 12. 2-3)

Aspektusjelölés kései ómagyar és középmagyar kori szövegekben (Nyelvelmélet és diakrónia. PPKE, Piliscsaba, 2010. 11. 16-17)

Aspektus és akcióminőség az udmurt és a mari nyelvben – az úgynevezett páros igék aspektuális szerepe, grammatikalizációja (6. Félúton Konferencia. ELTE, Budapest, 2010. 10. 7-8)

A Volga – Káma-vidéki finnugor nyelvek aspektusjelöléséről: az aspektus kompozicionalitása (XI. Nemzetközi Finnugor Kongresszus (CIFU). PPKE, Piliscsaba, 2010. 8. 9-14)


2009.

 

Páros igék és szerepük az aspektualitásban Aspektus és akcióminőség az udmurt nyelvben. (LingDok. 13. SzTE, Szeged, 2009. 11. 25-26)

Nyelvtervezés Udmurtiában – gondolatok az udmurt nyelvújításról. (Kazinczy nyomdokain…A nyelvújítástól a mai nyelvtervezésig. ELTE, Budapest, 2009. 12. 3-4)

 

2008.

 

Elmélet és gyakorlat – az udmurt nyelvújításról (IX. Eötvös Konferencia. Eötvös József Collegium, Budapest, 2008. 4. 25-27)

’Нимбер’ vagy ’послелог’? Az udmurt nyelvészeti szakterminológiáról (XXIV. International Finno-Ugric Students’ Conference (IFUSCO). Helsinki, Finnország, 2008. 5. 14-18)

 

2007.

 

Az udmurt nyelvújítás a magyar nyelvújítás tükrében (XXIII. International Finno-Ugric Students’ Conference (IFUSCO). Szaranszk, Komi Köztársaság, Oroszországi Föderáció, 2007. 5. 20-24)

 

2006.

 

A magyar fiatalok nyelvhasználatáról (XXII. International Finno-Ugric Students’ Conference (IFUSCO). Joskar-Ola, Mari Köztársaság, Oroszországi Föderáció, 2006. 5. 18-22)

 

Tudományos ismeretterjesztő előadások:


 2017.

Tatárföldi udmurtok: gyűjtőúton Urustamakban (Rokon népek napja, ELTE Finnugor Tanszék, 2017. 10.12)

 

2016.

Kutatóúton Udmurtiában és Tatárföldön („Udmurtia és Mariföld a Széna téren”, Széna Téri Általános Iskola, Székesfehérvár, 2016. 11. 10.)

Gyűjtőúton Udmurtiában és Tatársztánban (Rokon népek napja, Zrínyi Miklós Gimnázium, Budapest, 2016. 10. 20.)

Nyelvészeti terepmunka a Volga-Káma vidékén: Udmurtia (Gizella-napok, „Finnugor Udvar”, Veszprém, 2016. 5. 7.)


2013. 

Udmurtia („Rendhagyó magyaróra”, Budai Középiskola, Budapest, 2013. 12. 11.)


2011. 

Udmurtföldi látogatás (Magyaros est, Budai Középiskola, Budapest, 2011. 12. 6)