ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Horváth Laura – bibliográfia

nyomtatható változat

Tudományos publikációk

2018.

Aspect and code-switching in Udmurt: the case of Russian infinitive + udmurt karyny/kariš́ki̮ni̮. In Kovács Magdolna – Ulriikka Puura – Outi Tánczos (eds.) Multilingual Practices in Finno-Ugric Communities. Uralica Helsingiensia 13. Finno-Ugrian Society, Helsinki, 77111. [pdf]

Igei kódváltási stratégiák. Orosz igék, infinitívuszok udmurt mátrixmondatokban. In Csepregi Márta – Salánki Zsuzsa (szerk.) A többnyelvűség dinamikája. A többnyelvűség megnyilvánulásai finnugor nyelvű közösségekben. Budapesti Finnugor Füzetek 23. ELTE BTK Finnugor Tanszék, Numi-Tórem Finnugor Alapítvány, Budapest, 33–80. [pdf]

2015.

Habitualitás kifejezése udmurt nyelvjárásokban. In É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila – Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia 3. PPKE BTK, Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, 99–125. [pdf]

2013.

On the aspectual markers of the Udmurt language: Expressions of aspect in dialects. In Csepregi Márta – Kubínyi Kata – Jari Sivonen (szerk.) Grammatika és kontextus – új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III. Uralisztikai Tanulmányok 20. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Finnugor Tanszék. Budapest, 108–123.

2012.

Az úgynevezett páros igék aspektuális szerepe, grammatikalizációja az udmurt (és a mari) nyelvben. In Parapatics Andrea (főszerk.) Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain. A hatodik Félúton konferencia, ELTE BTK 2010. október 7-8. Budapest, 91–109.

Az imperfektív aspektus az udmurtban. In Parapatics Andrea (főszerk.) Félúton 7. A hetedik Félúton konferencia (2011) kiadványa.

2011.

Páros igék és szerepük az aspektualitásban. Aspektus és akcióminőség az udmurt nyelvben. In Gécseg Zsuzsanna (szerk.) LingDok 10. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. JATEPress, Szeged, 61–85.

Aspektusjelölés kései ómagyar és középmagyar kori szövegekben. In É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila (szerk.) Nyelvelmélet és diakrónia. Szent István Társulat, Budapest–Piliscsaba, 205–225.

Konverbumszerkezetek az udmurt nyelvben – a páros igék grammatikalizációjáról, aspektuskifejező funkciójáról. In Kiss Zoltán – Ladányi Mária – Petykó Márton. (szerk.) A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig. Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet hagyományos és új témaköreiből. (Hallgatói emlékkonferencia Zsilka professzor (1930–1999) születésének 80. évfordulójára.) Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 128. TINTA Könyvkiadó, Budapest, 39–49.

On the compositional nature of aspect in the Uralic languages of the Volga-Kama region. In Csúcs Sándor – Falk Nóra – Tóth Viktória – Zaicz Gábor (szerk.) Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars VI. Dissertationes symposiorum ad linguisticam. Piliscsaba, 85–93.

 

Ismeretterjesztő cikkek, beszámolók

2016.

Emlékkonferencia Domokos Péter tiszteletére FV XXI/1, 44.

2014.

2014. ősz: Petroszkoj – Lahtira készülve FV XIX/4, 25–26.

2006.

Bogdán Zsombor – Gulyás Nikolett – Horváth Laura: Beszámoló az udmurtiai nyári egyetemről. FV XI/4, 44–45.