ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Csepregi Márta − életrajz

nyomtatható változat

 

Születési hely és idő: Budapest, 1950. december 23.

Iskolai tanulmányok:

Sárszentlőrinci Általános Iskola (1957–1965)

Bonyhádi Petőfi Sándor Gimázium (1965–1969)

Egyetemi tanulmányok:

József Attila Tudományegyetem BTK magyar–orosz szak 1969-től

magyar–orosz–finnugor szak 1971-től

orosz–finnugor szak 1972-től

Diplomaszerzés éve: 1974

Ösztöndíjak:

orosz szakos részképzés a Leningrádi Egyetemen (1973/74)

tízhónapos tanulmányút a Helsinki Egyetemen (1977/78)

kéthónapos tanulmányút a moszkvai Lomonoszov Egyetemen (1984)

Munkahely:

JATE Finnugor Tanszék (1974–1975)

ELTE Finnugor Tanszék (1975–77)

MTA Nyelvtudományi Intézet (1977–78)

ELTE Finnugor Tanszék (1979–)

Beosztás:

tudományos segédmunkatárs (1974–1977)

tudományos munkatárs (1977–1978)

egyetemi adjunktus (1979–2001)

egyetemi docens (2001–2016)

tanszékvezető (2012–2015)

 

Tudományos fokozatok:

Egyetemi doktor 1979-ben, a disszertáció témája az osztják igeneves szerkezetek (l. a publikációknál)

A doktori fokozat átminősítése PhD-fokozattá 1996-ban

Habilitáció 2004-ben

Külföldi oktatómunka:

Magyar lektor a Helsinki Egyetemen (1984–1990)

A magyar nyelv és irodalom vendégtanára Helsinki Egyetemen (2000–2002)

Terepmunka: Nyelvi gyűjtés a szurguti osztjákok körében (1992, '93, '94, '96, '98, 2000, 2003)

Kutatási területek: finnugor mondattan, osztjakológia, obi-ugor folklór, finn–magyar kontrasztív nyelvészet

Oktatott tárgyak (az utóbbi tíz évben):

Magyar szakon:

A finnugorság ismertetése

A magyar nyelv finnugor alapjai

Finnugor szakon:

Bevezetés a finnugor kutatásokba szeminárium

Osztják nyelv

Vogul nyelv

Orosz szakszövegolvasás

Finn szakszövegolvasás

Finnugor történeti mondattan előadás és szeminárium

Finnugor történeti morfológia előadás és szeminárium

Obi-ugor folklór szakszeminárium

Obi-ugor mondattani szakszeminárium

Etnolingvisztikai szakszeminárium

Észt szakon:

Finn nyelv

Szakmai vezető tevékenység:

az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola „Uráli népek folklórja és irodalma” doktori program vezetője (2006-tól)

az ELTE ITK finn nyelvvizsgabizottságának vezetője (1994-től)

Projektvezetés:

FKFP 0069/2000 Kontrasztív vizsgálatok a mai finnugor nyelvekben programvezető (2000)

OTKA T032396 Osztják hagyatékok kiadása 2000–2002 résztvevő, 2003 témavezető

Tempus Közalapítvány Konferenciaszervezés (2004)

Pro Renovanda Cultura Hungariae. Tudomány az oktatásban (2004–2005)

OTKA K 68061 Osztják mondattani tanulmányok (2007–2011)

TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-003 Konferenciaszervezés (2011)

OTKA–Finn Akadémia 107793 A többnyelvűség megnyilvánulásai finnugor nyelvű közösségekben (2013–2017)

 

Tudományos társasági tagság, funkció:

a Suomalais-ugrilainen seura (Finnugor Társaság) tagja (meghívásra, 1994-től)

a Suomalaisen kirjallisuuden seura (Finn Irodalmi Társaság) tagja (meghívásra, 1994-től)

a Kalevalanseura (Kalevalatársaság) tagja (meghívásra, 2004-től)

az MTA köztestületi tagja

az MTA Uralisztikai Munkabizottságának elnöke (2006–2011)

az MTA Uralisztikai Munkabizottságának titkára (1997–2006)

a Magyar Nyelvtudományi Társaság választmányi tagja (2005-től)

a Magyar Nyelvtudományi Társaság Finnugor Szakosztályának titkára (1994–2016) elnöke (2016-tól)

a Finnugor Kongresszusok Nemzetközi Bizottságának (ICFUC) tagja (2000-től)

az ICFUC Végrehajtó Bizottságának tagja (2010-től)

az ICFUC Magyar Nemzeti bizottságának titkára (1996–2000; 2005–2006), elnöke (2012–)

Tisztségek társadalmi szervezetekben:

az M. A. Castrénin seura (M. A. Castrén Társaság) alapító, örökös tagja 1990-től

a Reguly Társaság alelnöke (1994–2011), választmányi tagja (2014-től)

a Magyar–Észt Társaság vezetőségi tagja 1990-től, elnöke 2016-tól

a Finnugor Világkongresszus Magyar Nemzeti Szervezetének elnökségi tagja (2008-tól)

Konferenciaelőadások (1995 óta):

VIII. Nemzetközi Finnugor Kongresszus, Jyväskylä, 1995.: Surgutin hantien karhulaulujen kielenpiirteitä

Finnisch-ugrische Sprachen in Kontakt. Groningen, 1996.: Russische Einflüsse in der südostjakischen Syntax

Überleben und Identitet. Berlin, 1997.: Die sprachliche Sammlung aus dem Kreis der Chanten der Surguter Region

Ugor Műhely. Budapest, 1997.:Modalitást kifejező igeneves szerkezetek az osztjákban.

125 éves a budapesti finnugor tanszék. Budapest, 1997.: Terepmunka régen és most.

Korennye narody – neft' – zakon. Hanti-Manszijszk, 1998.:Issledovanija kul'tury surgutskih hanty

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei I. Szeged, 1998.: A tárgyas ragozás kialakulásának történetéhez.

Öt világrész samanizmusa. Budapest, 1998.: Az osztják samanizmus jellemzői egy sámánének tükrében.

Shamanhood: The Endangered Language of Ritual. Oslo, 1999.: The Elk Myth in Ob-Ugrian Folklore.

Uralilainen kirjokansi. Helsinki, 1999.: Kaikuuko sankarilaulu Ob-joen rannalla?

Deux cents ans aprés l' Affinitas: regards sur Gyarmathi et les réalités finno-ougriennes. Párizs, 1999.: The Traditional Culture of the Ob-Ugrian Peoples.

IX. Nemzetközi Finnugor Kongresszus,Tartu, 2000.: Abessiivi, karitiivi – suffiksi yli sanaluokkarajojen.

Tízéves az Obi-ugor Kutatóintézet. Jubileumi konferencia. Hanti-Manszijszk, 2001.: Surgutskij dialekt hantyjskogo jazyka za sto let.

Mikola Tibor Nemzetközi emlékülés. Szeged, 2002.: Másodlagos egyezések a magyar és az osztják nyelvben.

Az Északi Kisnépek Nyelvei és Kultúrái. Hanti-Manszijszk, 2003.: Edit Vertes – issledovatel' obsko-ugorskih jazykov.

Grammatika és kontextus – új szempontok az uráli nyelvek kutatásában. Budapest, 2004.: Kulttuurin vaikutus kieleen Luoteis-Siperiassa.

Finnugor Szeminárium Veszprém, 2005.: Az osztják találós kérdések szintaxisa.

X. Nemzetközi Finnugor Kongresszus. Joskar-Ola, 2005.: Prichastnye oboroty so slovom tahi v hantyjskom jazyke.

Kenttätutkimus ja suomalais-ugrilaiset vähemmistöt. Helsinki, 2007.: Tutkija kentällä.

Hajdú Péter Emlékülés. Pécs, 2007.: Egy obi-ugor igekötőpárról kognitív szempontból.

Schmidt Éva Emlékülés Budapest, 2008.: Az obi-ugrisztika egyik rejtélye.

Kontrasztok. Pozsony, Comenius Egyetem, 2008: A finn mutatónévmások rendszere a kontrasztivitás és a modalitás szemszögéből.

Suomalais-ugrilaisen kieliyhteisön verkosto. Helsinki, 2008. Obinugrilaiset kielet: puhujien, tutkijoiden ja muistiinpanojen verkostoa.

Ethnic and Linguistic Context of Identity: Finno-Ugric Minorities. Helsinki, 2009. Hantien identiteetin monet muodot.

XI. Nemzetközi Finnugor Kongresszus. Piliscsaba, 2010. Vostochno-hantyjskie teksty s konca 19-ogo veka.

Jubileumi konferencia az Uralisztikai Tanszék fennállásának 20. évfordulója alkalmából. Szombathely, 2011. Igeneves szerkezetek és terminológia a szurguti hantiban.

Hajdú Péter és Schmidt Éva emlékkonferencia. Pécs, 2012. Participiális jelzős szerkezetek két hanti nyelvjárásban.

Grammar and Context IV. Tartu, 2013. június 6-8.: Evidentiaali hantin murteissa.

A Magyar Tudomány Ünnepe, Veszprém, 2013. november 5. Obi-ugor szembekötősdi.