ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Bereczki András − életrajz

nyomtatható változat

 

Születési hely és idő: Budapest, 1962. 04. 03.

Iskolai tanulmányok: ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziuma

Egyetemi tanulmányok: ELTE BTK, 1980–1988

Ösztöndíjak:

nyelvgyakorlat Leningrádban (4 hónap 1984-ben)

nyelvgyakorlat és szakdolgozatírás Finnországban a Kainuun Opistoban (3 hónapos ösztöndíj 1985 őszén)

a Finn Oktatásügyi Minisztérium 5 hónapos ösztöndíja Helsinkiben (A finn történelem tanulmányozása, anyaggyűjtés 1986 őszén)

a Karjalai Kultúra Fejlesztésének Alapítványa 5 hónapos ösztöndíja a finnországi Joensuuban (anyaggyűjtés: a finn és karjalai kultúra és történelem 1988 tavaszán)

rövid tanulmányút Helsinkibe (1 hét 1994-ben, 1996-ban, 1999-ben, 2001-ben, 2002-ben és 2004-ben az egyetemek közötti együttműködés keretében)

Egy hetes tanulmányút (ERASMUS) Joensuuba, 4 előadás tartása a Joensuui Egyetemen (2006)

Egy hetes tanulmányút (ERASMUS) Helsinkibe, 4 előadás tartása a Helsinki Egyetemen (2009)

 

Munkahely:

1988–1990: szabadfoglalkozású tolmács, fordító

1990–1993: népfőiskolai tanár, Kainuun Opisto (Finnország)

1993 szeptemberétől: ELTE BTK Finnugor Tanszék

Beosztás:

egyetemi tanársegéd (1993–2001)

egyetemi adjunktus (2001– )

Kutatási terület:

a finn és észt történelem összehasonlító vizsgálata;

a balti finn népek történelme;

a finn és észt történelem magyarországi kutatása.

Tudományos fokozat:

Ph. D. (történelemtudomány, 2001). A disszertáció címe: Észtország és Finnország nemzetiségi politikája a két világháború között.
Habilitáció − 2017, a dolgozat témája Észtország története az őskortól a svéd korszakig.

Oktatott tantárgyak:

A finnugorság ismertetése (szeminárium)

Az uráli népek történelme (előadás)

Észt irodalmi és országismereti proszeminárium (szeminárium)

Országismeret (előadás)

Finn irodalmi és országismereti proszeminárium (szeminárium)

Észtország történelme I. és II. (előadás és szeminárium)

Finnország története I., II., III. (előadás és szeminárium)

Észtország művelődéstörténete I. és II. (előadás és szeminárium)

Észt–magyar fordítási gyakorlatok (szeminárium)

A magyar–észt kapcsolatok története (szeminárium)

Észt szakszövegolvasás I−III. (szeminárium)

Az uráli népek története és jelene (szeminárium)

Az észtországi kisebbségek (előadás)

Mai észt kultúra (előadás)

 

Részvétel tudományos konferenciákon:

Észt műfordítói szeminárium, Tallinn (1987. május)

Historia Fenno-Ugrica I., Oulu (1993. június)

Finnugor kisebbségek a változó világban, Tartu (1993. október)

VIII. Nemzetközi Finnugor Kongresszus, Jyväskylä (1995. augusztus)

Finnugor Írók Konferenciája, Észtország (1996. augusztus)

125 éves az ELTE BTK Finnugor Tanszéke, Budapest (1997)

Magyar-észt-finn műfordítói szeminárium a Magyar Írószövetségben, Budapest (1998. szeptember)

IX. Nemzetközi Finnugor Kongresszus, Tartu (2000. augusztus)

Az észt nyelv és kultúra külföldön, Tartu (2000. augusztus)

Észt–magyar Jogtörténeti Napok, Tallinn (2003. szeptember)

Finnugor Népek IV. Világkongresszusa, Tallinn (2004. augusztus)

Finnugor Népek V. Világkongresszusa, Hanti-Manszijszk (2008. június)

       XI. Nemzetközi Finnugor Kongresszus, Piliscsaba (2010. augusztus)

       XI. Nemzetközi Finnugor Írókongresszus, Oulu (2010. augusztus)

A Balti országok a függetlenség útján, Budapest−Nyíregyháza (2012. május)

Finnugor Népek VI. Világkongresszusa, Siófok (2012. szeptember)

Nemzetközi konferencia a Rokon Népek Napja alkalmából, Tallinn (2012. október)

Bereczki Gábor-emlékkonferencia, Budapest (2013. április)

XII. Nemzetközi Finnugor Kongresszus, Oulu (2015. augusztus)

Domokos Péter-emlékkonferencia, Budapest (2016. január)

Finnugor Szemináriumok 

 

Szakmai irányító tevékenység:

a Finnugor Történelmi Társaság (Finnország) vezetőségi tagja (1993−1998)

a Reguly Társaság választmányi tagja (1994−2014)

az észt szak szakfelelőse az ELTE BTK Finnugor Tanszékén (1994 őszétől), az akkreditációra beadott anyag összeállítója (1996 január)

a Magyar–Észt Társaság ügyvezető elnöke (2008 tavaszától)

       a Finnugor Kongresszusok Nemzetközi Bizottságának (ICFUC) tagja (2010-től)

       az ELTE BTK Kari Tanácsa tagja (2011)

       az Uráli népek folklórja és irodalma doktori program vezetője (2019−)

 

 témavezetés: 40 szakdolgozat (ELTE BTK) + Tartui Egyetem; Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem; BCE; Budapesti Gazdasági Főiskola; Államigazgatási Főiskola

témavezetés: 3 készülő doktori disszertációnál (Uráli népek folklórja és irodalma, ELTE BTK Finnugor Tanszék)

doktori és habilitás bizottsági tagságok (2002-től), opponensi vélemény írása

 

Társadalmi tevékenység:

Az Észt Köztársaság tiszteletbeli konzulja Magyarországon (1995 őszétől), főkonzulja (2003 tavaszától)

szervező és közvetítői munka a magyar–észt politikai, kulturális és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében.