ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Bereczki András − bibliográfia

nyomtatható változat

1988

1. Kuusberg, Paul: Ki volt ő? Szovjet Irodalom 1988/1. 3–42. (fordítás)

1989

2. Suomen historian tutkimuksesta Unkarissa. (A finn történelem magyarországi kutatásáról.) Specimina Fennica T. 1. Szombathely, 1989. 57–75.

3. Észtország. (közösen Bereczki Urmasszal) Élet és Irodalom, 1989. II. 17.

1990

4. Bojtár Endre: Európa megrablása. Budapest, 1990. (Részvétel az Észtországra vonatkozó rész szerkesztésében és fordításában együtt Bereczki Urmasszal).

1991

5. Észtország történeti kronológiája. Tények könyve. Debrecen, 1991. 184–191.

1992

6. A nemzetiségi kérdéstől az önrendelkezésig. (Közösen Bereczki Urmasszal) Hitel 1989/4 és Folia Estonica T. 1. (Észtország a fordulat előtt). Szombathely, 1992. 101–113.

7. Észtország és Finnország történeti kronológiája. In: Szilágyi Ákos-Krausz Tamás: Oroszország és a Szovjetunió képes történeti kronológiája. Budapest, 1992. 331–338.

8. Lyhyt katsaus Unkarin historiaan. (Magyarország történelmének rövid áttekintése.) I. Suomi-Unkari 1992/4.

9. Kristinä, Leena-Lőrincz Judit: Magyarok és finnek a fikció világában. Finn-magyar közös olvasáskutatás II. Budapest, 1992. (fordítás, közösen Szopori Nagy Lajossal.)

1993

10. Lyhyt katsaus Unkarin historiaan. (Magyarország történelmének rövid áttekintése.) II. Suomi-Unkari 1993/2.

1994

11. Az észt gazdaság talpra állása. Élet és Tudomány 1994/44. 1390–1391.

1996

12. A téli háború. In: Ünnepi könyv Domokos Péter tiszteletére. Urálisztikai tanulmányok 7. Budapest, 1996. 73–80.

13. Ünnepi könyv Domokos Péter tiszteletére. Urálisztikai tanulmányok 7. Budapest, 1996. (A mű szerkesztése együtt Klima Lászlóval).

14. Lyhyt katsaus Suomen historian tutkimukseen Unkarissa. (Finnország története magyarországi kutatásának rövid áttekintése.) Historia Fenno-Ugrica I:1. Oulu, 1996. 101–109.

15. A karjalaiak története. In: A finnugorok világa. A Magyarságkutatás könyvtára XIX. Szerk.: Nanovfszky György. Budapest-Moszkva, 1996. 53-56. Orosz nyelvű változata: Isztorija karelov. Finno-ugorszkij mir. (Szpravocsnyik po isztorii, kulture i jazüku). Red.: Gyorgy Nanovszki. Budapest–Moszkva, 1996. 69–74.

16. Az izsórok története. In: A finnugorok világa. A Magyarságkutatás könyvtára XIX. Szerk.: Nanovfszky György. Budapest-Moszkva, 1996. 57-58. Orosz nyelvű változata: Isztorija izsorcev. Finno-ugorszkij mir. (Szpravocsnyik po isztorii, kulture i jazüku). Red.: Gyorgy Nanovszki. Budapest–Moszkva, 1996. 75–77.

17. A vepszék története. In: A finnugorok világa. A Magyarságkutatás könyvtára XIX. Szerk.: Nanovfszky György. Budapest-Moszkva, 1996. 63-65. Orosz nyelvű változata: Isztorija vepszov. Finno-ugorszkij mir. (Szpravocsnyik po isztorii, kulture i jazüku). Red.: Gyorgy Nanovszki. Budapest–Moszkva, 1996. 83–86.

18. A lívek története. In: A finnugorok világa. A Magyarságkutatás könyvtára XIX. Szerk.: Nanovfszky György. Budapest-Moszkva, 1996. 67-69. Orosz nyelvű változata: Isztorija livov. Finno-ugorszkij mir. (Szpravocsnyik po isztorii, kulture i jazüku). Red.: Gyorgy Nanovszki. Budapest–Moszkva, 1996. 87–90.

19. A vótok története. In: A finnugorok világa. A Magyarságkutatás könyvtára XIX. Szerk.: Nanovfszky György. Budapest-Moszkva, 1996. 71-73. Orosz nyelvű változata: Isztorija vogyi. Finno-ugorszkij mir. (Szpravocsnyik po isztorii, kulture i jazüku). Red.: Gyorgy Nanovszki. Budapest–Moszkva, 1996. 91–94.

20. A lappok története. In: A finnugorok világa. A Magyarságkutatás könyvtára XIX. Szerk.: Nanovfszky György. Budapest-Moszkva, 1996. 75-78. Orosz nyelvű változata: Isztorija szaamov. Finno-ugorszkij mir. (Szpravocsnyik po isztorii, kulture i jazüku). Red.: Gyorgy Nanovszki. Budapest–Moszkva, 1996. 95–99.

21. Észtország rövid történelmi kronológiája. In: A finnugorok világa. A Magyarságkutatás könyvtára XIX. Szerk.: Nanovfszky György. Budapest-Moszkva, 1996. 93–95. Orosz nyelvű változata: Kratkaja chronologija isztorii Esztonyii. Finno-ugorszkij mir. (Szpravocsnyik po isztorii, kulture i jazüku). Red.: Gyorgy Nanovszki. Budapest–Moszkva, 1996. 118–121.

22. Finnország rövid történelmi kronológiája. In: A finnugorok világa. A Magyarságkutatás könyvtára XIX. Szerk.: Nanovfszky György. Budapest-Moszkva, 1996. 96–98. Orosz nyelvű változata: : Kratkaja chronologija isztorii Finlangyii. Finno-ugorszkij mir. (Szpravocsnyik po isztorii, kulture i jazüku). Red.: Gyorgy Nanovszki. Budapest–Moszkva, 1996. 122–125.

23. Gombos József: Finnország politikatörténete 1809–1917. Szeged, 1994. Ismertetés: Századok 1996/2. 96–99.

1998

24. A finn és az észt történelem kutatása Magyarországon. In: 125 éves a budapesti Finnugor Tanszék. Jubileumi kötet. Budapest, 1998. 125–129.

25. Mítoszok és sztereotípiák. Észrevételek az észtországi kisebbségi politika magyarországi sajtójáról. Regio, 1998/2. 192–199.

1999

26. A finn történelemről magyarul megjelent művek bibliográfiája 1997-ig. Budapesti Finnugor Füzetek 11. Budapest, 1999. 56 p.)

27. M. Laar, L. Vahtre, S Vahtre, H. Valk: Észtország története. Folia Estonica. T. VII. Szombathely, 1999. – A fordítás szakmai ellenőrzése; jegyzetek készítése; térképek és más illusztrációk válogatása.

28. Észtország történetének kronológiai áttekintése. In: M. Laar, L. Vahtre, S Vahtre, H. Valk: Észtország története. Folia Estonica. T. VII. Szombathely, 1999. 241–278.

29. Észtország története. Finnország története. Ezeken kívül még 30 szócikk észt és finn politikusokról és politikatörténeti eseményekről. Magyar Nagylexikon, 7. Ed-Fe. Bp. 1998., 8. Ff-Gyep. Bp. 1999.

2000

A 15–22. számmal jelölt művek átdolgozott változatai:

30. A karjalaiak története. In: Nyelvrokonaink. (A finnugorok világa második, javított kiadása). A Magyarságkutatás könyvtára XXV. Szerk.: Nanovfszky György. Budapest, 2000. 49-53. Orosz nyelvű változata: Isztorija karel. Szorogyicsi po jazüku. Glav. red.: Gyorgy Nanovszki. Budapest, 2000. 64–69.

31. A vepszék története. In: Nyelvrokonaink. (A finnugorok világa második, javított kiadása). A Magyarságkutatás könyvtára XXV. Szerk.: Nanovfszky György. Budapest, 2000. 55-57. Orosz nyelvű változata: Isztorija vepszov. Szorogyicsi po jazüku. Glav. red.: Gyorgy Nanovszki. Budapest, 2000. 70–73.

32. Az izsórok története. In: Nyelvrokonaink. (A finnugorok világa második, javított kiadása). A Magyarságkutatás könyvtára XXV. Szerk.: Nanovfszky György. Budapest, 2000. 63–64. Orosz nyelvű változata: Isztorija izsorü. Szorogyicsi po jazüku. Glav. red.: Gyorgy Nanovszki. Budapest, 2000. 78–80.

33. A lívek története. In: Nyelvrokonaink. (A finnugorok világa második, javított kiadása). A Magyarságkutatás könyvtára XXV. Szerk.: Nanovfszky György. Budapest, 2000. 65–67. Orosz nyelvű változata: Isztorija livov. Szorogyicsi po jazüku. Glav. red.: Gyorgy Nanovszki. Budapest, 2000. 81–84.

34. A vótok története. In: Nyelvrokonaink. (A finnugorok világa második, javított kiadása). A Magyarságkutatás könyvtára XXV. Szerk.: Nanovfszky György. Budapest, 2000. 69–71. Orosz nyelvű változata: Isztorija vogyi. Szorogyicsi po jazüku. Glav. red.: Gyorgy Nanovszki. Budapest, 2000. 85–88.

35. A lappok története. In: Nyelvrokonaink. (A finnugorok világa második, javított kiadása). A Magyarságkutatás könyvtára XXV. Szerk.: Nanovfszky György. Budapest, 2000. 73–76. Orosz nyelvű változata: Isztorija szaamov. Szorogyicsi po jazüku. Glav. red.: Gyorgy Nanovszki. Budapest, 2000. 89–93.

36. Finnország rövid történelmi kronológiája. In: Nyelvrokonaink. (A finnugorok világa második, javított kiadása). A Magyarságkutatás könyvtára XXV. Szerk.: Nanovfszky György. Budapest, 2000. 183–186. Orosz nyelvű változata: Kratkaja chronologija isztorii Finlangyii. Szorogyicsi po jazüku. Glav. red.: Gyorgy Nanovszki. Budapest, 2000. 220–223.

37. Észtország rövid történelmi kronológiája. In: Nyelvrokonaink. (A finnugorok világa második, javított kiadása). A Magyarságkutatás könyvtára XXV. Szerk.: Nanovfszky György. Budapest, 2000. 187–190. Orosz nyelvű változata: Krataja chronologija isztorii Esztonyii. Szorogyicsi po jazüku. Glav. red.: Gyorgy Nanovszki. Budapest, 2000. 224–228.

2001

38. Ütközőzónában. Párhuzamok és különbségek a balti finn népek történelmében. Kisebbségkutatás, 2001/1. 95–101.

39. Suomen ja Viron kansallisuuspolitiikan heijastuminen Unkariin maailmansotien välisenä aikana. (Finnország és Észtország nemzetiségi politikájának tükröződése a két világháború közötti Magyarországon.) Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum. 7.–13. 8. 2000 Tartu. Pars VII. 321–329.

40. Gondolatok a függetlenségről, a biztonságról és a magyar–észt kapcsolatokról. Finnugor Világ, 2001/2. 9–12.

41. Magyar–észt diplomáciai kapcsolatok 1921–2001. Szerk.: Jávorszky Béla. Tallinn, 2001. 111 p. Fordítás.

2002

42. Finnország. In: Európai politikai rendszerek. (Osiris Kézikönyvek.) Szerk.: Kardos József – Simándi Irén. Budapest, 2002. 187–206.

43. Új monográfia Finnország történetéről. Finnország története. Szerk.: Anssi Halmesvirta. (Debrecen, 2001. Debreceni Egyetem, Kossuth Egyetemi Kiadó, 347 o.). Ismertetés: Finnugor Világ, 2002/1. 32–34.

44. Észtország története. Toivo U. Raun: Észtország története. Debrecen, 2001. Csokonai Kiadó, 340 l. Ismertetés: Finnugor Világ, 2002/2. 24–28.

45. Eeva Park: A királyság küszöbén – Kuningriigi lävel. In: Bábjából kikelő pillangó I – II. Kookonist kooruv liblikas I – II. Minták a századvégi észt rövidprózából. Minoritates Mundi. – Literatura – Szerk.: Bereczki Gáborné Mai Kiisk. Szombathely, 2002. 141–149. Műfordítás.

46. Új monográfia Észtország történetéről. (Toivo U. Raun: Észtország története. Debrecen, 2001. Csokonai Kiadó, 340 l.) Kisebbségkutatás, 2002/3. 760–763.

2003

47. Az észtországi és finnországi nemzetiségi politika tükröződése a két világháború közötti Magyarországon. Kisebbségkutatás, 2003/4. 733–764.

48. Ungari välispoliitika prioriteetidest. Diplomaatia, 2003/2. (nov.) 13–14.

A 15–22. számmal jelölt művek átdolgozott változatai:

49. Finnország története. Finnugor történeti honlap.

50. Finnország rövid történelmi kronológiája. Finnugor történeti honlap.

51. Észtország története. Finnugor történeti honlap.

52. Észtország rövid történelmi kronológiája. Finnugor történeti honlap.

53. A karjalaiak története. Finnugor történeti honlap.

54. A vepszék története. Finnugor történeti honlap.

55. Az izsórok története. Finnugor történeti honlap.

56. A lívek története. Finnugor történeti honlap.

57. A vótok története. Finnugor történeti honlap.

58. A lappok (számik) története. Finnugor történeti honlap.

2004

59. A két világháború közötti magyar–észt kapcsolatok történetéről. Jogtörténeti Szemle, 2004/1. 58–61.

60. Válogatott irodalomjegyzék a magyar–észt kapcsolatok történetéhez. Jogtörténeti Szemle, 2004/1. 62–67.

61. The Karelians – A Historical Overview. In: The Finno-Ugric World. Editor-in-Chief: György Nanovfszky. Budapest, 2004. 61–65.

62. The Veps – A Historical Overview. In: The Finno-Ugric World. Editor-in-Chief: György Nanovfszky. Budapest, 2004. 67–69.

63. The Ingrians – A Historical Overview. In: The Finno-Ugric World. Editor-in-Chief: György Nanovfszky. Budapest, 2004. 75–77.

64. The Livonians – A Historical Overview. In: The Finno-Ugric World. Editor-in-Chief: György Nanovfszky. Budapest, 2004. 79–82.

65. The Votes – A Historical Overview. In: The Finno-Ugric World. Editor-in-Chief: György Nanovfszky. Budapest, 2004. 83–85.

66. The Sami – A Historical Overview. In: The Finno-Ugric World. Editor-in-Chief: György Nanovfszky. Budapest, 2004. 87–90.

67. A Short History of Finland. In: The Finno-Ugric World. Editor-in-Chief: György Nanovfszky. Budapest, 2004. 145–154.

68. A Short History of Estonia. In: The Finno-Ugric World. Editor-in-Chief: György Nanovfszky. Budapest, 2004. 155–162.  

Továbbá 64 cikk észtországi napilapokban és az interneten (2000–2003)

2005

69. Eesti ja Soome rahvuspoliitika kajastumine ungaris kahe maailmasõja vahelisel ajajärgul. Akadeemia, 2005/2. 256–303.

70. Az észt állam megszületése és a kisebbségek (1917–1920). Pro Minoritate. 2005/Ősz. 3–17.

2006

71. Jaan Kross: Magyarország – emléktöredékek. In: Komatál. Ünnepi könyv Domokos Péter professzor 70. születésnapjára. Budapest, 2006. 200–208. (fordítás)

72. A Finnugrisztikai alapismeretek, oktatási segédanyag(összeállította és szerkesztette: Klima László, ) című digitális tananyagban a 49–52. számmal jelölt tételek javított, térképekkel és illusztrációkkal ellátott változata, valamint az 53–58. számmal jelölt művek újraközlése.

2007

73. Finnország története. Finnugor történeti honlap:

74. Finnország rövid történelmi kronológiája. Finnugor történeti honlap:

75. Észtország története. Finnugor történeti honlap:

76. Észtország rövid történelmi kronológiája. Finnugor történeti honlap:

77. A karjalaiak története. Finnugor történeti honlap:

78. A vepszék története. Finnugor történeti honlap:

79. Az izsórok története. Finnugor történeti honlap:

80. A lívek története. Finnugor történeti honlap:

81. A vótok története. Finnugor történeti honlap:

82. A lappok (számik) története. Finnugor történeti honlap:

83. Unkarin sisäpolitiikka. In: Unkari tänään -seminari. Budapest 12.–15.10.2006. Suomi–Unkari Seura [2007.], 3–7. [Sokszorosított kiadvány]

84. Magyar–észt kapcsolatok. In: Nicola Williams–Becca Blond–Regis St Louis: Balti államok. Észtország, Lettország, Litvánia. A Lonely Planet útikönyvsorozata alapján. Budapest, 2007. 63–64.

2008

85. Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok 18. Budapest, 2008. (szerkesztés Csepregi Mártával és Klima Lászlóval)

86. Gondolatok az észt történelem tanulságairól. In: Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok 18. Budapest, 2008. Szerkesztette: Bereczki András, Csepregi Márta, Klima László. 80–89.

87. Ünnepi írások Bereczki Gábor tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok 19. Budapest, 2008. (szerkesztés Csepregi Mártával és Klima Lászlóval)

88. Az észt történelem tanulságairól. Finnugor Világ, 2008/1. 3–11.

89. Ungari saatuseprobleemidest. Akadeemia, 2008/6. 1229–1263.

90. A két világháború közötti Észt Köztársaság elismerése és a kisebbségi kérdés. In: Navigare humanum est… Pusztay János hatvanadik születésnapjára. Budapest, 2008. 44–52.

91.Suomen ja Viron kansallisuuspolitiikan heijastuminen Unkariin maailmansotien välisenä aikana. In: Puolesta hengen ja puolesta maan - FT Turo Manniselle omistettu 70-vuotisjuhlakirja. Toim. Harri Turunen. Scripta Historica 34. Oulu, 2008. 177−208.

2010. 

92. Népi demokrácia vagy harmadik út? Finnország sorsdöntő évei (1944-1948). Kommentár, 2010/2. 49−60.

93. A livóniai háború (1558-1583) és az észtek. In: "Végtelen tér, mely munkára hív". Köszöntő kötet Révay Valéria 60. születésnapjára. Szerkesztő: Hári Gyula. Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Veszprém, 2010. 24−30.

94. Virolainen kirjallisuus unkariksi. In: Vesilinnun siivet. XI kansainvälinen suomalais-ugrilainen kirjallisuuskongressi. Toim.: Kari Sallamaa. M. A. Castrénin seura, Helsinki, 91−94.

2011.

95. Az észt irodalom magyarul. Finnugor Világ, 2011/1. 3−6.

96. Eesti kirjandus ungari keeles. Keel ja Kirjandus, 2011/4. 277−284.

97. Viron vähemmistöpolitiikka maailmansotien välisenä aikana. CIFU-11/VI. 129−135.

2012.

98. Az észt állam és az orosz kisebbség. Limes, 2011/3. 55−70.

99. A nyelvrokonságtól a világkongresszusokig. História, 2012/7. 4.

100. A mai Finnország őstörténete. A kezdetektől a keresztes hadjáratokig. História, 2012/7. 10−13.

101. A Finn Nagyhercegség. A finn államiság születése. História, 2012/7. 17−20.

102. A finn történelem legfontosabb évszámai. História, 2012/7. 10−43. (Közreműködés a kronológia összeállításában.)

2013

103. "Nekünk ajtó vagy hazád szívébe". "Meile oled uks Su kodumaa südamesse". Emlékfüzet Bereczki Gábor tiszteletére. Mälestusvihik Gábor Bereczki auks. Szerkesztette: Bereczki András és Bereczki Urmasz. Magyar−Észt Társaság, Budapest, 2013.

104. Bibliograafia kahe maailmasôja vaheliste Ungari-Eesti suhete ajaloost. http://www.fennougria.ee/index.php?id=27554

105. Hõimupäevast sai ka Ungaris ametlik püha. Hõimurahvaste Aeg, 2013/2. 9.

106. Ungari ja soome-ugri koostöö. In: Soome-ugri sõlmed 2012. Szerk.: Üve Maloverjan. 2013. Fenno-Ugria Asutus, Tallinn, 14−19.

2014

107. Erikoissuhteet. Unkarin, Viron ja Suomen yhteistyö sotien välisenä aikana. Viro.Nyt, 2014/3. 4-6.

  2015

108. Észtország őstörténete a kezdetektől a vaskorig. In: A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. Szerk.: Bárth M. János − Bodó Csanád − Kocsis Zsuzsanna. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2015. 541−547.