ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Társadalomtudományi és gazdasági szakfordítói szakirányú továbbképzés (TGFOR) magyar–finn nyelvi kombinációban

nyomtatható változat

Szakgazda: ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék (FTT)

A képzésbe a Finnugor Tanszék 2012 őszétől kapcsolódik be.

Az akkreditált egyéves képzési program célja olyan szakfordítók képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre, tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi ország politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életében, valamint az Európai Unió intézményrendszerében, és ismerik az írásbeli nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait.

Az elméleti tárgyakat a Fordító- és Tolmácsképző Tanszék, a gyakorlati tárgyakat a Finnugor Tanszék oktatja.

A továbbképzéssel megszerezhető szakképzettség neve: Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító finn és magyar nyelvből.

A szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Translator in Economics & Social Sciences (Language A: Hungarian, Language B: Finnish).

A továbbképzésre bármely képzési területen szerzett alapfokozattal (BA, BSC) és felsőfokú vagy azzal egyenértékű finn nyelvtudást igazoló bizonyítvánnyal lehet jelentkezni. A tandíj várható összege 260 ezer Ft/félév.

  • Jelentkezési határidő: 2012. június 8.
  • Írásbeli alkalmassági vizsga: 2012. június 16.
  • Motivációs beszélgetés: 2012. június 25-26.

A társadalomtudományi és gazdasági szakfordítói szakirányú továbbképzés tanterve (magyar–finn nyelvi kombináció, 2 félév, 60 kredit):

1. félév

Kurzuskód

Tanegység

Óra

KR

K/G

Hely

TGFOR 101

Bevezetés a fordítás elméletébe

1

2

K

FTT (Múzeum krt. 4/F I. em.)

TGFOR 102

Magyar nyelvhelyesség

1

2

K

FTT (Múzeum krt. 4/F I. em.)

TGFOR 103

Gazdasági alapismeretek

1

2

K

FTT (Múzeum krt. 4/F I. em.)

TGFOR 104

Európa-tanulmányok I.

2

3

K

FTT (Múzeum krt. 4/F I. em.)

TGFOR 105

Gazdasági szakfordítás BA

2

4

G

Finnugor Tanszék (Múzeum krt. 4/i fsz.)

TGFOR 106

Gazdasági szakfordítás AB

2

4

G

Finnugor Tanszék (Múzeum krt. 4/i fsz.)

TGFOR 107

Fordítói projektmunka I.

2

4

G

Finnugor Tanszék (Múzeum krt. 4/i fsz.)

TGFOR 108

Gazdasági terminológia

2

2

G

Finnugor Tanszék (Múzeum krt. 4/i fsz.)

TGFOR 109

Számítógéppel támogatott fordítás

2

2

G

Finnugor Tanszék (Múzeum krt. 4/i fsz.)

2. félév

Kurzuskód

Tanegység

Óra

KR

K/G.

Hely

TGFOR 110

Szakmai fórum

1

2

K

FTT (Múzeum krt. 4/F I. em.)

TGFOR 111

Átváltási műveletek

1

2

K

FTT (Múzeum krt. 4/F I. em.)

TGFOR 112

Jogi alapismeretek

2

2

K

FTT (Múzeum krt. 4/F I. em.)

TGFOR 113

Európa-tanulmányok II. Nemzetközi szervezetek

2

4

K

FTT (Múzeum krt. 4/F I. em.)

TGFOR 114

Jogi szakfordítás BA

2

4

G

Finnugor Tanszék (Múzeum krt. 4/i fsz.)

TGFOR 115

Jogi szakfordítás AB

2

4

G

Finnugor Tanszék (Múzeum krt. 4/i fsz.)

TGFOR 116

Fordítói projektmunka II.

2

4

G

Finnugor Tanszék (Múzeum krt. 4/i fsz.)

TGFOR 117

Jogi terminológia

2

2

G

Finnugor Tanszék (Múzeum krt. 4/i fsz.)

TGFOR 118

Szakdolgozati konzultáció

2

1

G

Finnugor Tanszék (Múzeum krt. 4/i fsz.)

Összesen 25+25=50 kredit; diplomamunka: 10 kredit. Mindösszesen: 60 kredit.

  • Az elméleti órák előrelátható ideje: H-Sz-Cs 12–15 között.
  • A gyakorlati órák előrelátható ideje ennek megfelelően: H-Sz-Cs 15–19.30 között.

Értékelés, ellenőrzés, minőségbiztosítás:

Az elméleti tantárgyakból félév végén vannak írásbeli vagy szóbeli vizsgák. A gyakorlati foglalkozásokon a tanárok a hetenként beadott fordításokat folyamatosan értékelik, a félév végén pedig gyakorlati jeggyel értékelik az egész félévi munkát. A szakdolgozat ötévesnél nem régibb, szakemberek által szakmai közönségnek szóló gazdasági vagy jogi szöveg lefordítása, melyhez járulnak még a következők: terminológiai glosszárium készítése, a forrásnyelvi szöveg elemzése megadott szempontok szerint, a fordításban felmerült problémák kifejtése, a fordítói megoldások indoklása, párhuzamos szövegek bemutatása, a felhasznált segédanyagok jegyzéke. A záróvizsga diplomamunka megvédéséből áll.

A szakképzés minőségének biztosítására a képzés szakmai vezetője a tantárgyfelelősök bevonásával félévente áttekinti és értékeli – a hallgatói véleményekre is figyelemmel – az egyes tantárgyak tudástartalmának aktualitását, az ismeretátadás hatékonyságát, és megteszi a szükséges intézkedéseket a továbbfejlesztés érdekében (új ismeretek beépítése, az írásbeli tananyag bővítése, megújítása stb.).

A minőségbiztosítás egyik további módjaként a szakon záróvizsgát tett hallgatók körében az FTT felmérést végez – végzés után egy évvel – a kiadott oklevél munkaerőpiaci értékéről, hasznosíthatóságáról az egyén szakmai karrierjének építésében.

Jelentkezési lap és további információ az FTT honlapján: www.elteftt.hu

Felvilágosítás a Fordító- és Tolmácsképző Tanszéken: Papp Sándorné tanszéki előadó (e-mail: papp.sandorne@btk.elte.hu)

Felvilágosítás a Finnugor Tanszéken: dr. Simon Valéria (e-mail: simonvali01@gmail.com)