Az uráli (finnugor és szamojéd) nyelvek családfája

 

 

 

Családfaábrák

 

v   Egy hagyományos…

 

 

v   Egy számítógépre termett…

 

 

 

 

Ajánlott irodalom

 

v   Szíj Enikő: Finnugor Hol-Mi I. Bp. 1990.

 

 

v   Klima László: Az uráli őshazaábrák történelmi-földrajzi vonatkozásai. Ünnepi könyv Mikola Tibor tiszteletére. Szeged. 1996. 188–195.