ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

A Volga-vidéki finnugor nyelvek tipológiai adatbázisa/Typological Database of the Volga Area Finno-Ugric Languages

nyomtatható változat

Kutatási projektünk pályázatát 2017. július 10-én fogadta el az NKFI támogatásra K 125282 számon.

A projekt főbb adatai:

A projekt időtartama 2017. október 1- 2021. szeptember 30. (48 hónap)

Elnyert támogatás: 41 701 000 Ft.

A kutatott nyelvek: komi-permják, udmurt, mezei mari.

 

A kutatócsoport résztvevői:

Havas Ferenc (vezető kutató)

Asztalos Erika

F. Gulyás Nikolett

Horváth Laura

Szabó Ditta

Timár Bogáta

 

Anyanyelvi konzulensek:

Efremova, Tatiana

Ponomareva, Larisa

Speshilova, Yulia

Saypasheva, Anastasia

 

Előadások

Timár Bogáta: The expression of epistemic modality in the Volga-Kama Sprachbund, 4th Workshop on Languages of the Volga-Kama Sprachbund, Moszkva, 2018. november 16–18. [absztrakt]

Szabó Ditta: Evidencialitás az udmurt nyelvben – történeti szemantikai vonatkozásban, A történeti kutatások újabb eredményei X., Szegedi Tudományegyetem, 2018. október 17–18. [absztrakt]

Asztalos Erika: Nonverbal existential sentences in Udmurt, Syntax of the World’s Languages 8, Párizs, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, 2018. szeptember 3–5. (poszter) [PDF]

F. Gulyás Nikolett, Asztalos Erika, Timár Bogáta, Horváth Laura, Szabó Ditta: Possessive agreement in Meadow Mari, Udmurt, and Komi‐Permyak, Syntax of the World’s Languages 8, Párizs, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, 2018. szeptember 3–5. [PDF]

Horváth Laura: Grammaticalization processes of converb constructions in Udmurt, Syntax of the World’s Languages 8, Párizs, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, 2018. szeptember 3–5. (poszter) [PDF]

Szabó Ditta, Horváth Laura, Asztalos Erika, F. Gulyás Nikolett, Timár Bogáta: The feature of reduplication in the Typological Database of the Volga Area Finno-Ugric Languages, Societas Linguistica Europaea – 51st Annual Meeting, Tallinn University, 2018. augusztus 29 – szeptember 1. (poszter) [PDF]

Timár Bogáta: Volgan alueen suomalais-ugrilaisten kielten typologinen tietokanta, XXXIV. International Finno-Ugric Students’ Conference, University of Tartu, 2018. május 2–5. [PDF]

Timár Bogáta, Asztalos Erika, Szabó Ditta, F. Gulyás Nikolett, Horváth Laura: Typological Database of the Ugric Languages: establishing a long-term project, ELTE Digital Humanites Conference, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Digitális Bölcsészet Központ, 2018. május 28–31. [PDF]

Timár Bogáta, Asztalos Erika, F. Gulyás Nikolett, Horváth Laura, Szabó Ditta, Havas Ferenc: A Volga-vidéki finnugor nyelvek tipológiai adatbázisa, Finnugor Szeminárium, Pécsi Tudományegyetem, 2018. január 12. [PDF]

 

Publikációk

Asztalos Erika: From head-final towards head-initial grammar: generational and areal differences concerning word order usage and judgement among Udmurt speakers, 49. SLE "Language contact in the territory of the former Soviet Union" c. workshopjának készülő kötete (megjelenés alatt)

Asztalos Erika Éva: Szórendi típusváltás az udmurt nyelvben (disszertáció), Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2018. [PDF]

F. Gulyás Nikolett: Predicative possession in Permic, Gréte Dalmy & Jacek Witkos (eds.) 2019: Approaches to predicative possession. The view from Slavic and Finno-Ugric. Bloomsbury (megjelenés alatt)