ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

A stockholmi vérfürdőtől a porvooi országgyűlésig (1520−1809)

nyomtatható változat

uskonpuhdistus – hitújítás, reformáció [1523-1617]

luterilainen kirkko – evangélikus / lutheránus egyház

reformoitu kirkko – református / kálvinista egyház

renessanssi, barokki – reneszánsz, barokk

kauppa – kereskedelem

ulkomaankauppa – külkereskedelem

vienti – kivitel

tuonti – behozatal

virasto – hivatal

vaalikuninkuus – választókirályság

herttua – herceg

herttuakunta – hercegség

ruhtinas – fejedelem, herceg

talous – gazdaság

verovapaa – adómentes, vámmentes

palkollinen – bérből élő (szolga, cseléd, napszámos)

uskollisuus – hűség

idänkauppa – keleti kereskedelem

suurvalta – nagyhatalom

”nuijasota” ≈ ”buzogányháború” [1596-1597]

läänitys – hűbérbirtok

kenraalikuvernööri – főkormányzó

piispakunta, hiippakunta – püspökség

teollisuus – ipar

terva – kátrány

reduktio – visszavétel

itsevaltias – önkényuralkodó

maaorjuus → maaorja – jobbágyság → jobbágy

armeija – hadsereg

sotilas – katona

asevoimat – haderő

puhdasoppisuus – igazhitűség

Pietari – Szentpétervár

”suuri pohjan sota” ≈ ”nagy északi háború” [1700-1721]

”isoviha” ≈ ”nagy viszálykodás” [1714-1721]

’säätyjen valtakausi’ – a rendek uralma

valtakausi – uralom, kor

hallitusmuoto – államforma

lainsäädäntö – törvényhozás

ulkopolitiikka – külpolitika

sisäpolitiikka – belpolitika

”hatut” ≈ kalaposok

”myssyt” ≈ sapkások

kehitys – fejlődés

”pikkuviha” ≈ ”kis viszálykodás” [1742-1743]

sopimus – szerződés, egyezmény

miehitys – megszállás, elfoglalás

vallankaappaus – államcsíny

maatalous – mezőgazdaság

nälänhätä – éhínség

ruis – rozs

ohra – árpa

vehnä – búza

kaali – káposzta

humala – komló

tervanpoltto – kátrányégetés

elinkeino – foglalkozás, mesterség

”tapulikaupunki” ≈ önálló kereskedelmi jogú város

tapuli – harangláb

saha – fűrésztelep

paperitehdas – papírgyár

kirjapaino – nyomda

tupakka – dohány

suutari – cipész, varga

seppä – kovács

seurakunta – gyülekezet

Tartto – Tartu

Tallinna – Tallinn

pedagogio eli lastenkoulu – nevelőiskola

triviaalikoulu – elemi iskola

lukio – gimnázium

akatemia – akadémia

yliopisto – egyetem

tiedekunta – kar, fakultás

teologinen – hittudományi, teológiai

lääketieteellinen – orvostudományi

juridinen – jogi

filosofinen – bölcsészeti, filozófiai

tiede – tudomány

taide – művészet

’hyödyn aika’ – a haszon kora

hyöty – haszon

tiili – tégla

”vasikka” ≈ besúgó (tégla)

Kustaa Vaasa – Vasa Gusztáv

Maunu – Magnus

Kaarle, Juhana, Eerik, Yrjö, Olavi – Károly, János, Erik, György, Olaf

valistus – felvilágosodás

valistunut – felvilágosult

uskonvapaus (~laki) – vallásszabadság (~i törvény)

painovapaus – sajtószabadság

sananvapaus – szólásszabadság

sodanjulistus – hadüzenet

”Anjalan liitto” ≈ Anjalai Szövetség

liitto – szövetség

aselepo (~sopimus) – fegyverszünet (~i egyezmény)

”Suomen sota” ≈ Finnország háborúja

perustuslaki – alkotmány

kansakunta – nemzet

Estland – Észak-Észtország (tartomány)

Livland – Livónia, Dél-Észto. és Észak-Letto. (tartomány)

”Stolbovan rauha” ≈ sztolbovói béke (1617)

Inkeri, Ingermanland, Ingermanlanyija – A Finn-öböl és a Ladoga-tó közötti terület, egykori tartomány

Tukholma – Stockholm

Viborg – Viipuri svéd és orosz neve

tulipalo – tűzvész

puutalo – faház

sijaishallitsija – régens

lahko(kunta) – szekta

Ahvenanmaa – Åland finn neve

Torniojoki, Muoniojoki – határfolyók Svéd- és Finnország között

”Vanha-Suomi” ≈ Régi Finnország vagy Ó-Finnország (délkeleti határvidék)

Ruotsi – Svédország

Venäjä – Oroszország

Viro, Eesti – Észtország