ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Urálisztikai Tanulmányok

nyomtatható változat

A kiadványok megvásárolhatók a tanszéki könyvtárban − i. ép. 012.

 1. Urálisztikai tanulmányok (Hajdú Péter 60. születésnapja tiszteletére) Szerkesztők: Bereczki Gábor, Domokos Péter. Budapest, 1983. 475 p. 200 Ft
 2. Bereczki emlékkönyv (Bereczki Gábor 60. születésnapjára). Szerkesztők: Domokos Péter, Pusztay János. Budapest, 1988. 405 p. (elfogyott)
 3. Rédei-Festschrift. Festschrift für Károly Rédei zum 60. Geburtstag (Emlékkönyv Rédei Károly 60. születésnapjára). Herausgegeben von/Szerkesztők: Pál Deréky, Timothy Riese, Sz. Bakró-Nagy Marianne, Hajdú Péter. Studia Uralica 6. Urálisztikai tanulmányok 3. Linguistica. Series A. Studia et Dissertationes 8. Wien—Budapest, 1992. 480 p. (elfogyott)
 4. Austerlitz, Robert: Nyelvek és kultúrák Eurázsiában. Válogatott tanulmányok. Válogatta, szerkesztette és fordította: Simoncsics Péter. Budapest, 1992. 374 p. (elfogyott)
 5. Zsirai Miklós emlékkönyv. Születésének 100. évfordulója alkalmából. Szerkesztette: Hajdú Péter. Budapest, 1992. 183 p. 200 Ft
 6. Tanulmányok a finn nyelvről és kultúráról/Tutkielmia Suomen kielestä ja Suomen kulttuurista. Szerkesztették/Toimittaneet: Outi Karanko-Pap, Várady Eszter. Budapest, 1993. 83 p. (elfogyott)
 7. Ünnepi könyv Domokos Péter tiszteletére. Szerkesztők: Bereczki András, Klima László. Budapest, 1996. 307 p. (elfogyott)
 8. Ünnepi könyv Bereczki Gábor 70. születésnapja tiszteletére. Szerkesztők: Kiss Gabriella, Klima László. Budapest, 1998. 292 p. 850 Ft
 9. 125 éves a budapesti finnugor tanszék – jubileumi kötet Budapest, 1998. 226 p. 850 Ft
 10. Irina Nyikolajeva: Chrestomathia jucagirica Fordította: Katona Erzsébet Budapest, 2000. 155 p. 800 Ft
 11. Domokos Péter írásaiból. Budapest, 2002. 349 p. 1000 Ft
 12. Ausgewählte Schriften von Károly Rédei. Rédei Károly válogatott írásai. Budapest, 2002. 315 p. 2000 Ft
 13. Jávori Jenő: Az uráli népek irodalmának bibliográfiája. Budapest, 2004. 216 p. 1200 Ft
 14. Permiek, finnek, magyarok. Írások Szíj Enikő 60. születésnapjára. Budapest, 2004. 617 p. 2000 Ft
 15. Tanulmányok nyelvről, kultúráról. A finnugor tanszékek első országos diákkonferenciájának terméséből. Budapest, 2003. május 7--8. Budapest, 2005. 119 p. 1000 Ft
 16. Simon Valéria: Melléknévképzők morfoszemantikai sajátosságai a magyar és a finn nyelvben. Budapest, 2007. 138 p. 1200 Ft
 17. Grammatika és kontextus. Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában. Szerkesztők: Csepregi Márta, Virpi Masonen. Budapest, 2004. április 4–7. Budapest, 2007. 358 p. 1500 Ft
 18. Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Szerkesztők: Bereczki András, Csepregi Márta, Klima László. Budapest, 2008. CD 1500 Ft
 19. Ünnepi írások Bereczki Gábor tiszteletére. Szerkesztők: Bereczki András, Csepregi Márta, Klima László. Budapest, 2008. CD 1500 Ft
 20. Grammatika és kontextus. Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III. Budapest, 2011. április 19–21. Szerkesztők: Csepregi Márta, Kubínyi Kata, Jari Sivonen. Budapest, 2013. 317 p. 1500 Ft
 21. Havas Ferenc: Válogatott tanulmányok. Megjelent a szerző 70. születésnapja alkalmából. Sorozatszerkesztő: Klima László. Budapest, 2018. 405 p. ISBN 978-963-284-948-5
 22. Dyekiss Virág: Vándorol a hang. A nganaszan hagyományos világkép a folklórszövegek tükrében.  Sorozatszerkesztő: Klima László. Budapest, 2018. 265 p. ISBN 978-963-489-031-7