ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

F. Gulyás Nikolett − életrajz

nyomtatható változat

Születési hely és idő: Eger, 1984. december 18.                                                                                                                                              vissza

Munkahely:

ELTE Finnugor Tanszék

egyetemi tanársegéd (2016)

tudományos segédmunkatárs (20122015)

óraadó (2009)

KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék

megbízott előadó (2013)

Tanulmányok:

20082011 ELTE BTK, uráli nyelvészet és nyelvek PhD program (állami ösztöndíjas hallgató)

20032008 ELTE BTK, finnugor-magyar szak, a diploma minősítése: kitüntetéses

20032008 ELTE BTK, magyar szakos tanárképzés, a diploma minősítése: jeles

Egyéb tanulmányok:

2016 Kone Foundation Summer School on the Documentation and Description of Uralic Languages, Saaren kartano, Finnország, a Koneen Säätiö ösztöndíja (egy hét)

2014 Langnet Summer School, Turku, Finnország, a Langnet és a Turkui Egyetem ösztöndíja (egy hét)

2013 Tanulmányút, Kääriku, Észtország, Campus Hungary ösztöndíj (egy hét)

2013 Tanulmányút, Helsinki Egyetem, Finnország, Campus Hungary ösztöndíj (két hét)

2013 Tanulmányút, Helsinki Egyetem, Finnország, CIMO ösztöndíj (egy hónap)

2013 Tanulmányút, Tartui Egyetem, Észtország, Campus Hungary ösztöndíj (két hét)

2010 Tanulmányút, Tartui Egyetem, Észtország, NordLing ösztöndíj (egy hét)

2007 Részképzés, Helsinki Egyetem, Finnország, ERASMUS ösztöndíj (négy hónap)

2006 Udmurt nyelv és kultúra – nyári egyetem, Izsevszk, MÖB ösztöndíj (egy hónap)

Oktatott tárgyak:

Finnugor népek és nyelvek, A magyar nyelv finnugor alapjai, Finnugrisztika

Nyelvtipológia, Nyelvészeti alapismeretek, Kutatásmódszertan

Finn nyelv, Komi-permják nyelv

Kutatási területek:

Permi nyelvek, ugor nyelvek

Személytelen szerkezetek, argumentumszerkezet, szórend

Mondattani tipológia, történeti tipológia, funkcionális-kognitív nyelvészet

Projektek: 

2012–2015 OTKA K 104249 Az ugor nyelvek tipológiai adatbázisa ELTE Finnugor Tanszék, tudományos segédmunkatárs

Egyéb projektek:

20102011 NKA 2513/0136 Uralonet projekt, MTA Nyelvtudományi Intézet (adatellenőrzés)

20052006 OTKA/K-48770 D. Mátai Mária: Általános és magyar szófajtörténet, ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék (adatgyűjtés)

Terepmunka:

2014 Hanti-Manysi Autonóm Körzet, Oroszország (3 hét)

Egyéb szakmai tevékenység:

2011 Grammar and context III – New Approaches to Uralic Languages III, szervezés

2009, 2015  Finnugor Szeminárium, szervezés

2009–2014 Kutatók Éjszakája, szervezés

2009 Hallgatói konferencia, szervezés

2004, 2011 IFUSCO - Nemzetközi Finnugor Diákkonferencia, szervezés

Nyelvismeret:                                   

magyar – anyanyelv

finn, angol – felsőfok

komi-permják, szurguti hanti, udmurt – középfok

Tagság, funkció:

a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja (2013–)

a  Finnugor Népek Ifjúsági Szervezetének (MAFUN) tagja (20062008)

a Reguly Társaság tagja (2003), választmányi tag (2011), titkár (2014)

Díjak, kitüntetések:

2006/2007 Köztársasági ösztöndíj

2007/2008 Köztársasági ösztöndíj

Konferencia és szemináriumi előadások:

2017

Az ugor nyelvek tipológiai adatbázisa (UTDB). Finnugor Szeminárium. Szeged, 2017. január 13-14.

2016

Typological Database of the Ugric Languages. Kone Foundation Summer School on the Documentation and Description of Uralic Languages, Saaren kartano, 2016. június 6.

2015

3Pl and non-finite impersonal constructions: A functional approach. CIFU 12, Oulu, 2015. augusztus 19. (poszter)

Havas Ferenc ‒ Csepregi Márta ‒ F. Gulyás Nikolett ‒ Németh Szilvia ‒ Czentnár András: Presentation of the typological database of the Ugric languages. CIFU 12, Oulu, 2015. augusztus 18.

Havas Ferenc ‒ Csepregi Márta ‒ F. Gulyás Nikolett ‒ Németh Szilvia ‒ Czentnár András: Презентация типологической базы данных угорских языков. CIFU 12, Oulu, 2015. augusztus 19.

A személytelenség kifejezése finnugor nyelvekben. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2015. május 19.

2014

F. Gulyás Nikolett – Németh Szilvia: Nyelvészeti terepmunka Szibériában a XXI. században. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2014. október 28.

Agents, subjects and topics: Impersonal constructions in Finno-Ugric languages. Construal and Grounding, Budapest, 2014. október 16-17.

In the name of who? Possible syntactical borrowings of special impersonals in the Volga-Kama region. Language contact: The state of the Art, Helsinki, 2014. augusztus 28-30.

Encoding strategies of impersonals in Finno-Ugric Languages. 1st Langnet Summer School, Turku, 2014. augusztus 18-22.

F. Gulyás Nikolett – Yulia Speshilova: Was this said in the Russian way? The use of passives and impersonals in nowadays Udmurt. 7th Budapest Uralic Workshop, Budapest, 2014. február 3-5.

2013

How to define impersonal constructions: A case study on Khanty. International Symposium of Graduate Students of Finno-Ugric Linguistics, Kääriku, 2013. október 4-5. [pdf]

Ugrilaiskielten typologinen tietokanta. Pirteet ja arvot. Vendégelőadás. HY, Helsinki, 2013. szeptember 18.

Typological Database of the Ugric Languages: An Introduction. Vendégelőadás. HY, Helsinki, 2013. szeptember 16. 

Nothing personal: subject demotion in impersonal constructions of some Finno-Ugric languages. Subject: cognitive, typological and functional approaches, Helsinki, 2013. szeptember 12-13. [pdf]

Demoting the subject: A functional distribution of impersonal constructions in Udmurt and Mari. Grammar and Context IV: New Approaches to the Uralic Languages, Tartu, 2013. június 6-8. [pdf]

Kadonneita subjekteja - persoonattomuuden koodaustapoja suomalais-ugrilaisissa kielissä. Budapestin Eötvös Loránd -yliopiston suomen kielen ja kulttuurin vierailevan professuurin 30-vuotisjuhlaseminaari, Budapest, 2013. május 7-8.

UgTDB - a kezdetek, Finnugor Szeminárium. Debrecen, 2013. január 11-12.

2012

A nem referenciális személytelen szerkezetek használata néhány finnugor nyelvben. 8. Félúton konferencia, Budapest, 2012. október 11-12.

Strategies for agent demotion in some FU languages from a typological viewpoint. Kognitiivisen kielentutkimuksen kollokvio, Kognitiivis-typologinen kielentutkimus ja sen yleisugrilaiset perspektiivit, Budapest, 2012. május 9-10.

A functional distribution of impersonals in Permyak, Udmurt and Mari. Graduate Conference on Areal Linguistics, Grammar and Contacts, Tartu, 2012. május 4-6.

Kiről beszélünk? Korlátozott referencialitás a finnben és a magyarban. III. Alkalmazott Nyelvészeti Hallgatói Konferencia, Budapest, 2012. március 8-9.

2011

A személytelen passzívum kérdése finnugor nyelvekben. Jubileumi konferencia az Uralisztikai Tanszék fennállásának 20. évfordulója alkalmából, Szombathely, 2011. november 10-11.

A permi nyelvek személytelen szerkezeteiről. 7. Félúton konferencia, Budapest, 2011. október 6-7.

Some means of agent demotion in Finnish. IFUSCO, Budapest, 2011. május 9-11.

A személytelenség kifejezésének néhány eszköze a komiban. Grammar and Context – New Approaches to the Uralic Languages III, Budapest, 2011. április 19-21.

2010 

A személytelenség kifejezésének módjai - udmurt-magyar kontrasztív elemzés. II. Alkalmazott Nyelvészeti Hallgatói Konferencia, Budapest, 2010. december 2-3.

Semmi személyeskedés - a személytelenség kifejezése néhány finnugor nyelvben. LingDok14, Szeged, 2010. november 30 - december 1.

A finnugor nyelvek néhány személytelen szerkezetéről. CIFU11, Piliscsaba, 2010. augusztus 9-14.

2009

Szórendi kérdések finnugor nyelvekben. LingDok13, Szeged, 2009. november 25-26.

Word order typology in some Finno-Ugric languages. Guest lecture. UF, Firenze, 2009. november 4-6.

Word order of subordinate structures in Finno-Ugric languages. Databases and typology: NordLing PhD course, Tartu, 2009. szeptember 14-18.

Személytelen szerkezetek, IFUSCO, Petrozavodszk. 2009. május 14-16.

2008

A finnugrisztika oktatása napjainkban, Magyar nyelvészeti diákkör, Budapest. 2008. május 22.

Alárendelő szerkezetek finnugor nyelvekben, IFUSCO. Helsinki, 2008. május 14-18. 

2007

Alárendelő szerkezetek a magyarban. IFUSCO, Szaranszk, 2007. május 15-19.

2006

A táncházmozgalomról. IFUSCO, Joskar-Ola, 2006. május 18-22. 

2005

A magyar néptánc történetéről. IFUSCO, Izsevszk, 2005. május 12-15.

2004

Asszonyneveink vázlatos történetéhez. IFUSCO, Budapest, 2004. május 3-8.

 

Tudományos ismeretterjesztő előadások

2017

Finnország szubjektív. Kalevala-nap, Reguly Antal Múzeum, Zirc, 2017. március 4.

2016

Öggyön csjozs komi-permják nyelvlecke. Rokon Npek Napja, LÖK, Budapest, 2016. október 21.

Ahol duáliszt használnak – Terepmunka a hantik körében. Rokon Népek Napja, LÖK, Budapest, 2016. október 21.

2014

Nyelvész a mocsárban - terepmunkán szibériai nyelvrokonainknál. Rokon Népek Napja, Zrínyi Miklós Gimnázium, Budapest, 2014. október 16.

F. Gulyás Nikolett – Németh Szilvia: Önként Szibériában. Kutatók Éjszakája, ELTE, Budapest, 2014. szeptember 26.

F. Gulyás Nikolett – Horváth Laura: Tohtorikoulutusohjelmat Suomalais-ugrilaisella laitoksella. Suomen lehtorien aluekokous, Budapest, 2014. február 27-28.

2013

Észtország. Rendhagyó magyaróra, Budai Középiskola, Budapest, 2013. december 10.

Alapnyelvelés. Kutatók Éjszakája, ELTE, Budapest, 2013. szeptember 27.

2012

Кык кöк кыкöн кöкöны. A permják nyelv alapjai, Rokon Népek Napja, ELTE, Budapest, 2012. október 25.

2011

Északi fény. Magyaros est, Budai Középiskola, Budapest, 2011. december 6.

2010

Az ezer tó országa. Finn Hét, Széna Téri Általános Iskola, Székesfehérvár, 2010. február 24.

2008

F. Gulyás Nikolett Horváth Laura – Németh Szilvia: Kacsatalp. Project of a Finno-Ugric site, IFUSCO, Helsinki, 2008. május 14-18.                                                                                                                                                                                                                                                                                        vissza