ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Életrajz

nyomtatható változat

Születési hely és idő:

Joskar-Ola, 1986. szeptember 8.

 

Iskolai tanulmányok:

Joskar-Olai középiskola (1992–2003)

 

Egyetemi tanulmányok:

ELTE BTK magyar szak (2005–2009)

ELTE BTK Magyar nyelvészet doktori program (2009–2012)

 

Munkahely:

ELTE Finnugor Tanszék (2012–)

 

Beosztás:

mari és orosz lektor

 

Kutatási területek: mari–orosz kétnyelvűség, nyelvi attitűdök a marik körében, diskurzuskutatás a mari médiában, orosz kontaktusjelenségek a mari nyelvben

 

Oktatott tárgyak:

Mari nyelv

Orosz nyelv

Orosz szakszövegolvasás

 

Ösztöndíjak:

Magyar nyelvi képzés a Balassi Bálint Intézetben, MÖB ösztöndíj (2004–2005)

Öthónapos tanulmányút a Helsinki Egyetemen, CIMO ösztöndíj (2012)

 

Konferenciaelőadások:

2009 – Finnugor tanszéki hallgatói konferencia, Budapest: "Falusi mari fiatalok nyelvhasználata"

2010 – II. Alkalmazott Nyelvészeti Hallgatói Konferencia (Zsilka‒emlékkonferencia), Budapest: "Nyelvi attitűdök városi marik körében”

2011 –  Grammmatika és kontextus – új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III, Budapest: "Nyelvtani interferencia a városi mari–orosz kétnyelvűek nyelvhasználatában”

2011 – VIII Международный симпозиум «Языковые контакты Поволжья», Йошкар-Ола: «Языковые аттитюды городских мари»

2012 – Suomalais-ugrilainen Seura, Helsinki: "Language Attitudes and Language Use among Urban Maris”

2012 – XXVIII IFUSCO, Tartu: "Nyelvcsere: az egyetlen forgatókönyv a városi marik számára?”

2012 – 17. Élőnyelvi konferencia, Szeged: "Mari sajtó a mari nyelvhelyzetről. Egy napilap vizsgálata”

2013 – 14th International Conference on Minority Languages, Graz: "Discourses about the Mari language situation in the media and talkings of Mari speakers"

2014 – V Всероссийская научная конференция финно-угроведов «Финно-угорские языки и культуры в социокультурном ландшафте России», Petrozavodsk: "Как говорить о положении марийского языка более эффективно?"

2014 – 18. Élőnyelvi konferencia, Nyitra: "Miért változik a beszélt mari nyelv normája?"