ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Bibliográfia

nyomtatható változat

2014

 1. Дискурсы о положении марийского языка. – Н. Г. Зайцева–И. И. Муллонен  и др. (редкол.), Финно-угорские языки и культуры в социокультурном ландшафте России: Материалы V Всероссийской научной конференции финно-угроведов (25–28 июня 2014 г.). Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2014. –- 381 с. 364–368.

2013

2. Mondattani kontaktusszerkezetek megítélése és használata a városi marik beszédében. – Csepregi Márta–Kubínyi Kata–Jari Sivonen (szerk.), Grammatika és kontextus: Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III. Budapest: ELTE BTK Finnugor Tanszék. 2013. 181–193.

2011

3. Nyelvi attitűdök egy oroszországi finnugor nép, a városi marik körében. – Kiss Zoltán–Ladányi Mária–Petykó Márton (szerk.), A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig. Tanulmányok az alkalmazott nyelvészt hagyományos és új témaköreiből. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2011. 17–28.

4. Языковые аттитюды городских мари и городской студенческой молодежи. – Р. А. Кудрявцева (отв. ред.), Язык, литература и культура народов полиэтнического Урало-Поволжья (соременное состояние и перспективы развития): материалы VIII Международного симпозиума "Языковые контакты Поволжья" (18–20 августа 2011 г.). Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т. 2011. – 522 с. 226–234.


Fordítás

Чепреги, Марта (авт.-сост.), Сказки и рассказы: фольклорный сборник. Тюмень, 2015. 59–114.
Иштван Фодор, Венгры: древняя история и обретение родины. Пермь, 2015.
Csepregi Márta, Szurguti hanti folklór szövegek. Budapest: ELTE Finnugor Tanszék, 2011. 108–133.