ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Az uráli népek régészetéről

nyomtatható változat

Vigh József: A magyarországi finnugor régészet kutatás- és tudománytörténete

I. Vázlatok a finnugor őstörténet régészetéből

Bevezetés

I. Vázlatok a finnugor régészet őstörténetéből

I.1. A magyar őstörténet-kutatás kibontakozása

I.2. A finnugor régészet első jelentős megjelenése Magyarországon

I.3. A magyarországi finnugor régészet a két világháború között

I.3.1. Történészek és a finnugor régészet eredményei

I.3.2. Fettich Nándor és a finnugor régészet

I.3.3. Nyelvészet és régészet első találkozása

I.4. Összefoglalás

II. A magyarországi finnugor régészet kialakulása

Bevezetés

II.1. Kísérlet a magyar őstörténet marxista kidolgozására – Molnár Erik munkássága

II.1.1. Molnár Erik vázlatos életútja

II.1.2. Molnár Erik és a finnugor őstörténet

II.1.3. A szovjet régészet eredményei Magyarországon

II.2. Őstörténeti viták

II.2.1. A László Gyula-féle őstörténeti vita

II.2.2. Az őshaza-vita

II.3. László Gyula finnugor őstörténeti és régészeti munkássága

II.3.1. A László Gyula-féle őshaza vita

II.4. A magyarországi finnugor régészet kialakulása – Fodor István munkássága

II.5. Módosítani az őshazát: Akinek még sikerült – Veres Péter és a finnugor őstörténet

II.6. Összefoglalás

III. Újra kell írni a finnugor őstörténetet?!

III.1. Változások az egyetemes finnugor őstörténeti kutatásokban

III.2. Az új irányzat hatása a magyarországi kutatásra

III.2.1. Makkay János finnugor őstörténeti/régészeti munkássága

III.3. Az új irányzat megjelenése Magyarországon

III.4. A hagyományos irányzat továbbélése

Képjegyzék

Bibliográfia

Appendix: A finnugor régészet témaköreit érintő magyarországi publikációk jegyzéke