Sajnovics János: Demonstratio. Tyrnaviae, anno MDCCLXX