ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Új OTKA-kutatás a Finnugor Tanszéken!

nyomtatható változat

Az Országos Tudományos Kutatási Alap 2012. július 4-én hozott döntésével támogatásra fogadta el "Az ugor nyelvek tipológiai adatbázisa" című pályázatunkat. Ebben a kutatási típusban 2012-ben az egész országban mindössze négy új tervezet nyerte el az OTKA támogatását, ezek egyike volt a mi pályázatunk. A projekt hároméves kutatási programot irányoz elő tanszékünkön, 2012 októberétől kezdődően; a támogatás teljes összege 17 922 000 Ft.
    Az ugor nyelvek tipológiai adatbázisának tervezete az általános nyelvtipológia és az uralisztika tematikus metszéspontjában lokalizálható alapkutatás. A vizsgálandó nyelvek/dialektusok a magyar, a manysi (északi nyelvjárásának képviseletében), valamint a hanti egy keleti és egy nyugati (északi) nyelvjárása, a szurguti és a szinjai. A feldolgozott nyelvi jelenségek a morfonológiától a szintaxisig terjednek. A tipológiai adatbázis egy online módon működő digitális rendszer, elvét tekintve egy virtuális táblázat, melyben a sorok a tipológiai paraméterek, az oszlopok pedig a feldolgozott dialektusok. Egy sor és egy oszlop metszéspontjában található cella egy konkrét paraméter értéke egy konkrét dialektusban, háttér-információkkal (a kutatás megállapításai az adott vonatkozásban, elemzett nyelvi példákkal). A kész adatbázis felhasználói működtetésének lényegét a táblázatban történő keresés lehetősége adja, amely egyidejűleg irányulhat egy vagy több dialektusra, paraméterre vagy paraméterértékre.
    A létrehozandó adatbázis felhasználható lesz mind a finnugrisztika, mind a nyelvtipológia kutatói számára. Az ugor nyelvekről először nyújt teljes tipológiai jellemzést morfológiai–szintaktikai szinten, lehetővé teszi tipológiai jegyek összefüggésének feltárását és e nyelvek összehasonlító tipológiai vizsgálatát a világ nyelveinek körében. Az adatbázis paraméterkészlete és digitális informatikai rendszere minta és kiindulás lehet a jövőbeni hasonló projektumokhoz, végső soron az egész uráli nyelvcsalád tipológiai adatbázisának létrehozásához.
    A kutatás vezetője Havas Ferenc egyetemi tanár, szenior kutatóként Csepregi Márta docens, teljes állású kutatóként volt doktori hallgatónk, Farkasné Gulyás Nikolett vesz részt a csoportban. Az öttagú kutatócsoport további résztvevői doktori és uralisztikai mesterképzésben részt vevő hallgatóink közül kerülnek ki. Terveink szerint a kutatás során sor kerül rövidebb terepmunkákra az obi-ugor területen, valamint tanszékünkre meghívott anyanyelvi kutatók közreműködésére.