ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Finn szakfordítói képzés a Finnugor Tanszéken 2012 őszétől!

nyomtatható változat

Tanszékünk a Fordító- és Tolmácsképző Tanszékkel (FTT) mint szakgazdával karöltve a következő tanévben társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szakirányú továbbképzést indít magyar–finn nyelvi kombinációban.

Az akkreditált, szakfordítói képesítést nyújtó egyéves képzési program célja olyan szakfordítók képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre, tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi ország politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életében, valamint az Európai Unió intézményrendszerében, és ismerik az írásbeli nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait.

Az elméleti tárgyakat a Fordító- és Tolmácsképző Tanszék, a gyakorlati tárgyakat a Finnugor Tanszék oktatja.

Részletes program

A továbbképzésre bármely képzési területen szerzett alapfokozattal (BA, BSC) és felsőfokú vagy azzal egyenértékű finn nyelvtudást igazoló bizonyítvánnyal lehet jelentkezni. A tandíj várható összege 260 ezer Ft/félév.

Jelentkezési határidő: 2012. június 8.

Írásbeli alkalmassági vizsga: 2012. június 16.

Motivációs beszélgetés: 2012. június 25-26.

 

Jelentkezési lap és további információ az FTT honlapján: www.elteftt.hu.

Felvilágosítás a Fordító- és Tolmácsképző Tanszéken: Papp Sándorné tanszéki előadó (e-mail: pappjutka@ludens.elte.hu).

Felvilágosítás a Finnugor Tanszéken: dr. Simon Valéria (e-mail: simonvali01@gmail.com)