ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Tuomas Huumo professzor (Turku) vendégelőadásai az Erasmus-program keretében

nyomtatható változat

Tuomas Huumo professzor (Turku), a jelenlegi finnországi nyelvtudomány egyik vezéralakja, az Erasmus-program keretében 2012. május 8-án előadássorozatot tart tanszékünkön

Grammit suomen kieliopissa [A grammok a finn nyelvtanban]

címmel.

A "gramm" elnevezés főleg a kognitív nyelvtudományban használatos az olyan nyelvtani funkciójú szavakra, amelyek szófajilag többféleképp is besorolhatók. Ilyen pl. a finn läpi, amely egyaránt szerepelhet igemódosítói, határozószói és névutói funkcióban. Az előadássorozat célja áttekinteni a finn grammok fő funkcióit, történetét, grammatizálódásuk módját és mindenekelőtt szemantikai tulajdonságaikat.

Az előadások ideje, címe és helye:

klo 10.00–11.30 – Grammien keskeiset tehtävät ja asema suomen kieliopissa (030-as terem)

klo 12.00–13.30 – Grammien historiallinen tausta ja kieliopillistuminen (030-as terem)

klo 14.00–15.30 – Grammikonstruktioiden rakenne ja grammien oma sijataivutus (030-as terem)

Az elsődleges célközönség  a finn szakos hallgatók, de más hallgatókat is szerettel várunk. További információ: jari.sivonen@oulu.fi.