ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

MEGJELENT

nyomtatható változat

Fölmagasodik hirtelen. Tizenkét finn költő. Válogatta, fordította és az életrajzi jegyzeteket írta: Jávorszky Béla. Budapest, 2012. Magyar Napló


,,Az volt a Jávorszky fordításaiból megismert rokon nyelvű nép verseiben a leginkább magához kötő, amiben szinte tökéletesen különbözött a korabeli magyartól. Ahogy akkoriban egy kérdésre -- mi a finnekkel való hasonlóság? -- válaszoltam: semmi. Nincs két költészet egymástól ennyire különböző! Ők dísztelenül, fölösleges emelkedettség nélkül beszélnek, nekünk meg mintha... még mindig Kossuth Lajos súgná fülünkbe az ünnepélyes dallamot.


A finnek megelégednek azzal, ha pontosan odateszik a főnév elé a jelzőt, a metaforába a serény gondolatot. Ráadásul Jávorszky egész költőnemzedékkel ajándékozott meg magyarul. Olyan nagyságokkal, mint Pentti Saarikoski, Lassi Nummi, Tuomas Anhava, Paavo Haavikko, Eeva-Liisa Manner, Väinö Kirstinä, Pentti Holappa és a fiatalabbak, mint Jarkko Laine is. Sorok, hasonlatok, képek, fogalmak és -- mint megtudtam, odahaza szólásmondásokká vált költői telitalálatokkal ismerkedtem meg társaimmal, Fodor Andrással, Csoóri Sándorral, Nagy Gáspárral, Buda Ferenccel, Kis Dénessel, Kányádi Sándorral együtt. Mi is megtanultuk, mekkora jelképes súlya van Saarikoski kérdésének: Mi történik tulajdonképpen?, vagy a valóban híressé vált, szinte egészen hétköznapi Saarikoski-versnek, a Ne főzzünk kávét?-nak, Lassi Nummi Tizedik elégiájá-nak Paavo Haavikko Távolba futó utak-jának vagy Eeva-Liisa Manner Ki az, ki a vastölgynek dőlve zokog? című költeményének."


(Részlet Tornai József Bevezetőjéből)  


2012. jan. 31-éig kedvezménnyel kapható a szerkesztőségben: 1092 Bp. IX., Ferenc krt. 14. (www.magyarnaplo.hu)