ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Gyakornoki pályázat

nyomtatható változat

Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete a 2011/2012. tanévre gyakornoki pályázatot hirdet a legalább 4 – indokolt esetben 2 – BA-s félévet eredményesen elvégzett, a nyelvészet iránt érdeklődő hallgatók számára a Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékre, a Mai Magyar Nyelvi Tanszékre, a Fonetikai Tanszékre, a Finnugor Tanszékre, az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékre, valamint a Magyar mint Idegen Nyelv Tanszékre, az alábbi feltételekkel:

Amit kínálunk:

 • a gyakornokok bekapcsolódnak a tanszék, tudományos, közösségi, oktatói, adminisztrációs tevékenységébe,
 • lehetőséget biztosítunk kutatócsoportjaink munkájában és a tanszéki diákkörökben való részvételre,
 • mentort választhatnak a tanszék munkatársai közül,
 • kérésre két félév elteltével írásos igazolást adunk a végzett munkáról,
 • kérésre a végzett munka alapján ajánlást adunk ösztöndíjakhoz, álláspályázatokhoz.


Amit kérünk:

 • aktív részvétel a tanszék közösségi, szakmai életében,
 • a tanszék, illetve az intézet által rendezett tudományos konferenciák, szakmai programok szervezésének segítése, ezeken való részvétel,
 • a választott kutatási téma eredményeinek rövid bemutatása a tanév végén.


A gyakornoki megbízás egy évre szól, és nem jár díjazással.

A gyakornoki pályázatnak tartalmaznia kell:

1. Szakmai önéletrajz

 • elérhetőségi adatokat: telefonszám, cím, ímélcím.
 • az eddigi egyetemi pályafutásról szóló rövid beszámolót (szakok, félévek száma, eredmények).

2. Motivációs levél

 • rövid beszámoló a pályázó speciális nyelvészeti érdeklődéséről, a jövőbeni – akár a tanszék kutatási témáihoz kapcsolódó – tervéről,
 • mentorként választott tanszéki oktató megnevezése.

3. Ajánlás  

 • a tanszék valamelyik oktatójától, esetleg a mentorként felkért tanszéki kollégától.

4. Indexmásolat

A gyakornoki pályázatok beadási határideje: 2011. szeptember 29.

A pályázatokat a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet titkárságán kérjük leadni.

Budapest, 2011. szept. 16.

Dr. Juhász Dezső
intézetigazgató egyetemi tanár s. k.