ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Tamperei öregdiákok látogatása

nyomtatható változat

Szeptember 17-én délután tanszékünkön vendégül láttuk a tamperei egyetem öregdiákjainak 24 fős csoportját, köztük Pertti Haapala rektorhelyettest és több volt és jelenlegi professzort. A csoport azzal a céllal jött néhány napra Magyarországra, hogy tanszékünkkel megismerkedjen, és hogy felkeresse a főbb 1956-os emlékhelyeket.

A vendégeknek Havas Ferenc tanszékvezető mutatta be a tanszék történetét, aztán Jari Sivonen finn vendégtanár beszélt arról, hogy hány egyetemen oktatnak a világban finnt, és mitől különleges az ELTE finn szaka.

A tamperei öregdiákok egyesületét Matti Parjanen alapító tag és leköszönő elnök ismertette. Mint elmondta, az egyesületet amerikai mintára támogatási céllal hozták létre, és tagja lehet bárki, aki a tamperei egyetemen tanult, akkor is, ha nem szerzett diplomát.

Ezután Heino Nyyssönen politológiaprofesszor, a magyar közelmúlt neves kutatója tartott előadást 1956 jelentőségéről és eltérő értelmezéseiről a magyar politikai életben, érdekes párhuzamokat vonva az 1918-as finn polgárháború és az 56-os forradalom eseményeinek társadalmi feldolgozottsága, respektíve feldolgozatlansága között.

A másik előadó tanszékünk oktatója, Bereczki András volt, akit a tampereiek kértek fel arra, hogy áttekintést nyújtson a rendszerváltás utáni időszak meghatározó eseményeiről és fejlődési tendenciáiról. A finn közönség nagy érdeklődéssel hallgatta Bereczki András elemzését a folyamatokról, amelyek idén tavasszal a kétharmados Fidesz-győzelemhez vezettek.

Végül a vendégek tekintélyes számú könyvet ajándékoztak a tanszéki könyvtárunknak. A könyvek zöme finn szépirodalmi mű, de köztük van a finn polgárháború 80. évfordulója alkalmával készült tamperei fotókiállítás anyaga is.