ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Gyakornoki pályázat

nyomtatható változat


Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete a 2010/2011. tanévre gyakornoki pályázatot hirdet a legalább 4 – indokolt esetben 2 – BA-s félévet eredményesen elvégzett, a nyelvészet iránt érdeklődő hallgatók számára a Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékre, a Mai Magyar Nyelvi Tanszékre, a Fonetikai Tanszékre, a Finnugor Tanszékre, az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékre, valamint a Magyar Nyelvi Lektorátusra, az alábbi feltételekkel:

Amit kínálunk:

– a gyakornokok bekapcsolódnak a tanszék, tudományos, közösségi, oktatói, adminisztrációs tevékenységébe,

– lehetőséget biztosítunk kutatócsoportjaink munkájában és a tanszéki diákkörökben való részvételre,

– mentort választhatnak a tanszék munkatársai közül,

– kérésre két félév elteltével írásos igazolást adunk a végzett munkáról,

– kérésre a végzett munka alapján ajánlást adunk ösztöndíjakhoz, álláspályázatokhoz.

Amit kérünk:

– aktív részvétel a tanszék közösségi, szakmai életében,

– a tanszék, illetve az intézet által rendezett tudományos konferenciák, szakmai programok szervezésének segítése, ezeken való részvétel,

– a választott kutatási téma eredményeinek rövid bemutatása a tanév végén.

A gyakornoki megbízás egy évre szól, és nem jár díjazással.

A gyakornoki pályázatnak tartalmaznia kell:

1. Szakmai önéletrajz

– elérhetőségi adatokat: telefonszám, cím, ímélcím.

– az eddigi egyetemi pályafutásról szóló rövid beszámolót (szakok, félévek száma, eredmények).

2. Motivációs levél

– rövid beszámoló a pályázó speciális nyelvészeti érdeklődéséről, a jövőbeni – akár a tanszék kutatási témáihoz kapcsolódó – tervéről,

– mentorként választott tanszéki oktató megnevezése.

3. Ajánlás

– a tanszék valamelyik oktatójától, esetleg a mentorként felkért tanszéki kollégától.

4. Indexmásolat

A gyakornoki pályázatok beadási határideje: 2010. szeptember 24.

A pályázatokat a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet titkárságán kérjük leadni.