ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Sajnovics János: Demonstratio. Tyrnaviae, anno MDCCLXX

nyomtatható változat

250 éves a Demonstratio


Tudományos konferencia és pedagógus kerekasztal
a Demonstratio megjelenésének 250 éves évfordulója alkalmából

2020. január 27. (hétfő)
ELTE BTK kari tanácsterem 
(Budapest VIII., Múzeum körút 4/A)

 

  9.30 órai kezdettel: Tudománytörténeti konferencia
14.30 órai kezdettel: Kerekasztal a nyelvtörténet és a nyelvhasonlítás iskolai oktatásáról


Megnyitó: Juhász Dezső, a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet igazgatója
Köszöntő: Olav Berstad, Norvégia budapesti nagykövete

Tudománytörténeti konferencia
10:00–10:20 Mihalik Béla (Jezsuita Levéltár)
                    Jézus Társasága és tudós rendtagjai a 18. századi Magyarországon
10:20–10:40 Bartha Lajos (Magyar Földrajzi Társaság)
                    Sajnovics, a tudós és az ember
10:40–11:00 Oláh Krisztina (Hadtörténeti Intézet)
                    Insula Wardoehuus [...] a Maximiliano Hell
11:00–11:20 Szíj Enikő (ELTE)
                    Sajnovics útinaplója ürügyén – népnevek, térképek, címerek
11:20–11:30 Hozzászólás, vita
11:30–11:40 Kávészünet

11:40–12:00 C. Vladár Zsuzsa (ELTE)
                    A Demonstratio kutatásmódszertanáról
12:00–12:20 Kelemen Ivett (Debreceni Egyetem)
                    Sajnovics János szerepe a számi/lapp helyesírás történetében
12:20–12:40 Korompay Klára (ELTE)
                    Nyelvhasonlítás és nyelvtörténet: a Halotti beszéd a Demonstratio-ban
12:40–13:00 Doncsecz Etelka (MTA−DE):
                    Sajnovics nyomdokain: Verseghy Ferenc levele Henrik Gabriel Porthanhoz
13:00–13:10 Hozzászólás, vita
13:10–14:20 Ebédszünet


14:30--17:30  Kerekasztal
                    a nyelvtörténet és a nyelvrokonság iskolai oktatásáról Magyarországon és a határon túl

A kerekasztalt vezeti: Constantinovits Milán (ELTE doktorandusz)

Vitaindítók:
Békés Vera (BTK Filozófiai Intézet)
            Ugyanaz? Hasonló? Rokon? Egyeztetés alatt
Terbe Erika (ELTE)
            Mit gondolnak a mai egyetemisták a nyelvrokonság kérdéséről?
Szentgyörgyi Rudolf (ELTE)
            Megjegyzések a nyelvrokonság tanításának módszertanához

Felkért hozzászólók:
            Antal Gergely (ELTE doktorandusz)
            Kubínyi Kata (ELTE)
            Magyari Sára (Partiumi Keresztény Egyetem)

•••   hozzászólások, vita, kötetlen beszélgetés   •••

Minden érdeklődőt szívesen látunk.