ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Minorjelentkezés 2019. június 27-ig

nyomtatható változat

MINORJELENTKEZÉS!

Június 27-ig lehet specializációra, illetve minorra jelentkezni a Neptunban.
A Finnugor Tanszéken három specializáció – finn, észt, finnugor – közül választhattok, ezekről olvashattok egy rövid tájékoztatót. Mindhárom képzésünk felvehető specializációként magyar alapszakkal, valamint minorként bármely alapszakról.
FINN MINOR
Képzési idő: 6 félév
Kurzusok: heti 2x1,5 óra finn nyelv (anyanyelvi lektorral is), bevezetés a finn kultúrába, finn irodalom, finn országismeret.
Tanszékünknek Erasmus és egyéb keretszerződése van Finnország hat egyetemével, ezek Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Tampere, Turku és Oulu.
A finn minor elvégezésével kb. B2-es szintű nyelvtudásra lehet szert tenni, amely a belépő szint a mesterképzésen való továbbtanuláshoz. A finn mesterdiploma megszerzése után, lehetőség van tanárképzés, illetve fordító- és tolmácsképzés elvégzésére.
ÉSZT MINOR
Képzési idő: 6 félév
Kurzusok: heti 2x1,5 óra észt nyelv (anyanyelvi lektorral is), észt irodalom, észt tárgyi néprajz, észt országismeret.
Tanszékünknek Erasmus és egyéb keretszerződése van Észtország két egyetemével, ezek Tallinn és Tartu.
Az észt minor elvégzésével szintén kb. B2-es szintű nyelvtudásra lehet szert tenni, amely a belépő szint a mesterképzésen való továbbtanuláshoz.
FINNUGOR MINOR
Képzési idő: 4 félév (Tehát ha másodéven kezditek el a képzést, nem lesztek túlfutók.)
Kurzusok: heti 2x1,5 óra finn vagy észt nyelv, 2 féléven át heti 1x1,5 óra kisebb rokon nyelv, történeti-összehasonlító nyelvészet, veszélyeztetett finnugor nyelvek, uráli népek irodalma és folklórja stb. Választható kisebb rokon nyelvek: mari, udmurt, komi-permják, hanti.
A finnugor minor elvégzésével kb. B1-es szintű nyelvtudásra lehet szert tenni a választott (finn vagy észt) nyelvből.
A finn és észt specializáció hallgatói számára megadott Erasmus lehetőségek a finnugorosok számára is elérhetők. Emellett hallgatóinknak lehetősége van oroszországi nyári egyetemeken való részvételre Udmurtiában és Mariföldrön.
Míg a finn és az észt specializáció kurzusai középpontjában egy-egy nyelv, kultúra, valamint irodalom áll, a finnugor specializáción részletesen foglalkozunk a történeti-összehasonlító nyelvészet módszertanával, valamint modern nyelvelméletekkel, a képzés pedig egy átfogó képet nyújt az uráli nyelvek rendszeréről és a kisebb finnugor népekről is.
A TANSZÉKRŐL
Tanszékünk az ELTE BTK i épületének földszintjén található, többnyire itt zajlik az oktatás. Van tanszéki könyvtárunk, saját kanapésarkunk és könyvcsere-polcunk is. Mivel mindhárom szakunk ún. kis szak, a Tanszékhez tartozni egy kicsit életérzés is. Rendre megfordulnak nálunk finn és észt cserediákok, bármikor felbukkanhat a tanszéki konyhában egy mari néptáncegyüttes vagy egy magyarul folyékonyan beszélő hanti. A tanszéki folyosót gyakran díszítik terepmunkákkal és egyéb eseményekkel kapcsolatos fotók.
Aki itt választ szakirányt, az számíthat rá, hogy betekintést nyer a magyarországi finn/észt/finnugor közösségek világába. Jó kapcsolatokat ápolunk a Finn Nagykövetséggel, a Finnagorával, az Észt Intézettel, nem egyszer szerveztünk már közös programokat velük. Tapasztalataink szerint végzett hallgatóink a megszerzett nyelvtudással el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, a továbbtanulók közül sokan fordítóként, tolmácsként, nyelvtanárként, vagy a fent említett intézményekben dolgoznak.
Fontos számunkra az ismeretterjesztés: 2008 óta résztvevői vagyunk a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozatnak, valamint évente megrendezzük a Rokon Népek Napját, a Bölcsész Napokon pedig saját sátrunkban készítünk udmurt perepecset vagy éppen a terepmunkáink eredményeiről számolunk be. Mindezeken túl iskolákban, kulturális egyesületekben is szoktunk ismeretterjesztő előadásokat tartani. Tavaly szeptember óta 130 általános és középiskolában jártunk az ország több pontján, valamint a határon túl is, hogy kicsit megismertessük a diákokkal a nyelvrokonainkat. Decemberben pedig soha nem marad el a közös, tanszéki kiskarácsony, a pikkujoulu. :)
A Tanszéken jelenleg több kutatás is zajlik, elsősorban a Volga-vidék finnugor nyelveinek tipológiai vizsgálatát végezzük. Emellett vannak a kortárs finn irodalomra, az észtországi nyelvpolitikára, a hanti mondattanra vonatkozó kutatások is. Hallgatóinknak lehetősége van bekapcsolódni a tudományos munkába speciális szemináriumokon, a tanszéki diákkörben, valamint tutorálás keretében is, így közülük sokan rendszeres résztvevői - a sokszor saját szervezésű - hazai és nemzetközi tudományos konferenciáknak. Jövő télen mi leszünk a házigazdái az EU területén működő finnugrisztikai tanszékek közös téli egyetemének.
Érdemes már ma jelentkezni!