ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Gyakornoki pályázat 2018

nyomtatható változat

Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete a 2018/2019. tanévre gyakornoki pályázatot hirdet a legalább 2 egyetemi félévet eredményesen elvégzett, a nyelvészet iránt érdeklődő hallgatók számára az Intézet bármely tanszékére (Mai Magyar Nyelvi Tanszék; Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék; Finnugor Tanszék; Fonetikai Tanszék; Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék; Magyar mint Idegen Nyelv Tanszék), az alábbi feltételekkel:

Amit kínálunk:
– a gyakornokok bekapcsolódnak a tanszék tudományos, közösségi, oktatói tevékenységébe;
– lehetőséget kapnak kutatócsoportjaink munkájában és a tanszéki diákműhelyekben való részvételre;
– mentort választanak a tanszék munkatársai közül;
– a tanév végén igazolást adunk a végzett munkáról, illetve kérésre ajánlást különböző pályázatokhoz.
Amit kérünk:
– aktív részvételt a tanszék közösségi, szakmai életében, tevékenységeiben;
– a tanszék és az intézet által rendezett tudományos konferenciák, szakmai programok szervezésének segítését, ezeken való részvételt, egyéb tanszéki/intézeti (háttér)feladatokban való szerepvállalást;
– a választott kutatási téma eredményeinek és a demonstrátorként végzett tevékenységnek a rövid bemutatását a tanév végén.
A végzett munkáról szóló beszámolónak és értékelésének javasolt szempontjai (értelemszerűen nem kell minden szempontra kitérni): Diákkörben való részvétel, konferencia-részvétel; Oktatási tevékenységben való részvétel; Kutatásban való részvétel; Konferencia-előadás, publikálás; Tudományszervező, közösségépítő munka; Pályázati tevékenység; Egyéb tanszéki/intézeti feladatok, háttérmunkában való részvétel; További tervek.
A gyakornoki megbízás nem jár díjazással.
A gyakornoki pályázatnak tartalmaznia kell:
1. Fényképes szakmai önéletrajzot
– elérhetőségi adatokat: telefonszám, cím, ímélcím;
– az eddigi egyetemi pályafutásról szóló rövid beszámolót (szak, évfolyam; tanulmányi és egyéb eredmények).
2. Motivációs levelet
– rövid beszámolót a pályázó speciális nyelvészeti érdeklődéséről, jövőbeni terveiről;
– a választott tanszék és a mentorként választott tanszéki oktató megnevezését.
3. Ajánlást a mentorként felkért tanszéki kollégától, illetve a tanszék valamelyik oktatójától.
A befogadásról az adott tanszék dönt, a megbízólevelet az intézetigazgató és a tanszékvezető hitelesíti.
A gyakornoki pályázatok beküldési határideje: 2018. szeptember 28.
A pályázatokat elektronikus formában az adott tanszék vezetőjének ímélcímére várjuk.